Artık Yeteneğini Belirle ve Kendi İnovasyonunu Başlat!

İnovasyon için önce yeteneklerimizi tanımamız şart. Evet, zorunluluklar inovasyonu doğurur; ama inovasyonun da kurtaramayacağı aşamalar vardır. Bu aşamalar gelmeden önce artık yapmanız gerekeni yapın ve inovasyonunuzu başlatın!

 

İnovasyon, Joseph Schumpeter tarafından 1942 yılında “Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi” adlı eserde ortaya atılan bir terimdir. Sürekli yeniliğin yapılması ve gelen yeniliğin eskisini yok etmesi anlamında kullanılır. Schumpeter inovasyonu, ‘Yaratıcı Yıkım’ olarak adlandırmıştır. 

İnovasyon bazen ‘çığır açan yenilikler’ olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Çığır Açan Yenilikler, mevcut uygulama ya da tekniklerle kıyaslanamayacak ve “beklenmedik biçimde” ortaya çıkan çözümlerdir. Söz konusu yenilikler, yeni teknolojilerin kullanılmasını ve yeni pazarlar yaratılmasını sağlar. Çığır açan yeniliklere en iyi örnek, ‘İnternet’dir.

İnovasyonların büyük kısmının gerekliliklerden ortaya çıktığını biliyoruz; hatta ‘Zorunluluklar İnovasyonun Anasıdır’ diye, meşhur bir söz vardır. Firmalar yenilikçik noktaları ve müşteri beklentilerini anlamak için radarlarını sürekli aktif tutmak durumundadırlar.

İnovasyon sürecine adım atacak olan firma veya kurum, hangi konuda yetenekli olduğunu anlamak için analizler yapmalı, rakiplerinden neyi daha iyi yaptığını bulmalıdır.

İnovasyon yapılacak alan hangisidir;

 • Üründe mi?
 • Üretim şeklinde mi?
 • Lojistikte mi?
 • Süreçlerde mi?
 • Organizasyonda mı? 
 • Pazarlamada mı?
 • İnsan kaynaklarında mı, vs. olacağını belirlemelidir.

Yeteneği belirlemek için önce, kritik problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin nedensellik analizinin yapılarak çözümlerin yine kolektif zekâyla araştırılması gerekir. 

Çözümlerinizin hangi yeteneklerle çözümleneceği konusu inovasyona adım atacağınız yerdir. İnovasyona giden yolda yenilikçi şekilde problemlerin çözümünün aranması, 

yenilikçilik aşamalarının belirlenmesi, her bir aşamanın detaylandırılması ve aksiyonların belirlenmesi gerekmektedir.

‘İnovasyon bazen fiyatı makul seviyeye çekmeyi başarmaktır.’ 

Herkes inovasyonu görebileceğimiz yenilikler olarak adlandırsa da, fiyat avantajı sağlayacağımız her türlü yenilikçi iş yapma modeli de inovasyon örneği olarak gösterilebilir. Bizim gibi fason işletmelerin yoğunlukta olduğu sektörler için bu daha elzem bir konudur. 

Büyümek için fırsatların peşinden gidin.

Bilginin hızlı akışı bütün denklemleri değiştirerek, yeniliğin ana itici gücü olmaya başlamıştır. 

Bu hızlı bilgi akışının baskısı, yeniliğin çerçevesini farklı şekillerde etkilemektedir: 

Bunlardan ilki, yenilik sürecindeki diğer firmalar ve kurumlarla olan bağlantıların rolünün gittikçe artması ve ikincisi de; ar-ge yoğunluklu endüstrilerde yeniliğin öneminin gittikçe artmaya başlamasıdır.

Yenilikler bazen o kadar dinamik bir seyir takip eder ki, bir şirketin ar-ge ekibi daha üst versiyonlar çıkartarak ürünün yaşamını uzatırken, diğer ekip ise; bir sonraki nesli oluşturmaktadır. Ekipler arasında oluşan gerginlikler, yeni bir potansiyel enerjinin açığa çıkmasını sağlamaktadır.

Intel ürün liderliğini sürdürmek için sürekli olarak rakiplerden bir adım ileri olmak ve yeni pazarların taleplerini karşılamak için insanların yenilikçi fikirlerini disipline sokmayı hedeflemiştir.

Pentium’un Ceo’su diyor ki: aslında dalgaları yaratan biziz. Diğerleri değil. Dalgalar dediğim yeni ürün nesilleri. Ama yenilerle tatmin olmuyoruz, kendimize karşı acımasızca eleştirel oluyoruz. Her zaman yeni alanlara yeteri kadar para ayırmıyoruz. Bundan kastettiğim şey kaynak eklemesi değil, var olan kaynakların yer değiştirmesidir. Statükoyu izlemek daha az risklidir. Dik bir açıyla dönmek ise daha tehlikeli.

Gemisini Kurtaran İş Fikirleri Nasıl Bulunur?

Düne kadar inovasyon, bir dâhinin tek başına bir şey icat etmesi veya uçuk birinin bir fikri alıp ticari faydaya dönüştürmesi olarak görülüyorken,  bugünün iş dünyasında inovasyon, tek kişinin işi olmaktan çıkıp, ekip çalışmasına ve ayrıca sistematik bir sürece yayılmış durumdadır. İnovasyon takımlarıyla sistem içinde yenilikçi fikirler geliştirmenin yolunu aramaktadırlar.

Firmaların Geleceği Düşünme Şekli Ne Olmalı? 

Yeni teknolojiler firmaları baştan aşağı değişime uğratıyor. Firmaların sadece ar-ge kurmaları değil, iç işleyişlerinden davranış biçimlerine kadar her şeylerini bu sürece uydurmaları gerekiyor.

Çünkü Fortune 500 listesine bakınca, son 15 yılda listedeki şirketlerin yüzde 52’sinin kaybolduğunu,  ayrıca eskiden, 1955’te, bu listedeki şirketlerin ömürleri ortalama 61 yılken, 2015’te ortalama ömürleri 17 yıla düştüğünü görüyoruz.

Sonuç olarak;

İnovasyona olan bakış açımızı yeniden gözden geçirmemizde fayda var. Kamu olarak yapılması gereken şey, orta ölçekli, büyüme sürecinde olan firmalara farklılaştırılmış desteklere odaklanmak ve bu firmalara inovasyon bilincini aşılamaktır. Yerli stratejik yenilikçi ürünler için alternatif inovasyon politikalarına ihtiyaç vardır.

Ulusal inovasyon politikası olarak; 

 • Yatkınlık Oluşturma Fonu oluşturulması,                        
 • Farkındalık üniversitelerinin kurulması,

Ve

 • Ters zenginleştirme faaliyetlerine başlanması gerekmektedir.  (Ters zenginleştirme faaliyetleri, rekabetçi alanlara değil, güçlü olacağımız konuların ortaya çıkarılıp kıymete dönüştürülmesidir)

İnovasyonun da kurtaramayacağı aşama gelmeden önce firmalarımızın, seçeneklerini azaltmaları için ayrıcalıklı ‘hayal departmanları’ kurmaları ve Ar-ge’lerinin tek boyutluluktan 3 boyutlu aşamaya geçmesinin zamanı gelmiştir.

Ayrıca;

 • Çalışanlar arası iletişimsel düğümlerin çözülmesi için aksiyonlar üretmeleri,
 • Çalışan molalarının akıllılaştırılması, (akıllı molalar)
 • Fikir patlama atölyelerinin kurulması,
 • Elektronik iştahlarını frenleyip, zamanlarını aykırı zekâları harekete geçirmeye ayırmaları gerekmektedir.
Bu içeriği 8.949 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Rehberi, İnovasyon
Yazar Salih Keskin Hakkında

Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermekte, danışmanlık ve araştırmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine devam etmekte olan yazar aynı zamanda inovasyon konusunda kitaplar ve makaleler yazıyor. Yazar kaleme aldığı inovasyon odaklı yazılarıyla artık Girişim Haber okurlarının da ekranında.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor