Firmanızda İnovasyon Yapmaya Kendinizden Başlayın!

Firmalarda inovasyon yapmanın birçok yolu ve yöntemi var. Nereden başlaması gerektiği ve hangi alanda inovasyon yapılacağı belli analizlerden sonra ortaya çıkabilir. İnsanımıza tavsiyem inovasyona kendinizden başlayın! Nasıl mı?

Firmaların inovasyon yapmasının birçok yolu ve yöntemi var. Nereden başlaması gerektiği ve hangi alanda inovasyon yapacağı gibi sorular belli analizlerden sonra ortaya çıkabilecek konulardan. Asıl önemli olan bu aşamaya geçmeden önce firmanın sahibi ve yöneticilerinin inovasyona ne kadar açık ve uygun olduğu konusunun ele alınmasıdır. Malum, firmalarımızın neredeyse tamamına yakın kısmı aile firmasıdır. Burada aile firmalarının handikaplarını sıralayacak değilim. Demek istediğim ülkemizdeki aile firmalarının inovasyona geçişte ciddi sıkıntılar yaşadığı gerçeğidir. Maalesef bu konuda elimizde istatistik olmadığı için kişisel gözlemlerimizden hareket edeceğiz. Aile bireylerinin yönettiği firmalar bu bireylerin yenidünyayı algılama kapasiteleriyle senkronize gitmektedir. Dolayısıyla bu durumun yansıması ise 2015 küresel inovasyon endeksine göre ülkemizin 58. sıraya gerilemesi oluyor…

Aile firmalarının ikinci ve üçüncü nesle geçişte de ciddi sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz. Geçişler ağır bedeller ödetiyor ülkemize maalesef. Bu geçişlerin etkisini kırmak için elle tutulur mekanizmalar üretilemedi maalesef, üretilemiyor… Ve bedelini de görüldüğü gibi hep birlikte ödüyoruz.

Neden geçiş hazırlıklarının bu zamana kadar yapılmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Dünyadan örnekler alınabilirdi… Hala da alınabilir…

Firmalar için inovasyon, ticari kazanımlar sağlamaya yönelik olarak yenileştirme, iyileştirme ve geliştirme çabalarının tümünü ifade etmektedir. Bu çabalarının odağında ise yeni fikirlerin çıkış noktası olan insan yer almaktadır. İnovasyon ile ilgili yeni bilgi oluşumlarının farkında olan ve bunu kullanabilen insanlardır. Ama çalışanların inovasyon atraksiyonlarını da etkileyen birinci derecede firma liderleridir. Firmanın sahibi ve/veya genel müdürü inovasyon performansından birinci derecede sorumlu olan kişidir.

Günümüzde artık firmaların fiziksel ve finansal kaynakları değil insan sermayesi, yapısal sermaye ve sosyal sermayeleri de firmanın rekabet yeteneklerini arttıran unsurların başında geldiği iyi bilinmelidir. Dolayısıyla firmaların gelişimini temelden etkileyen faktör entelektüel sermayelerini ne kadar efektif kullanıp kullanamadıklarıdır.

İnovasyon aslında bir etkileşim ve çalışanlar arasında karşılıklı öğrenme sürecini ifade etmektedir. Böylelikle bilginin farklı unsurlarının etkileşimi aracılığı ile yeni tarzlar, yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır.  Bu ortaya çıkan yeni bilgi ve tarzlar firmanın rekabetteki durumunu avantaja dönüştürerek piyasadaki sürekliliğini inovasyon eşliğinde sağlamış olmaktadır.

İnovasyon, firmanın yeni bilgiye ne kadar açık olmadığı ile sımsıkı bağlı olup, inovasyonun başlangıcını ve devamlılığını sağlayan temel alt öğeyi oluşturmaktadır. Bu nedenle stratejik düzeyde işletmelerde inovasyon ile bilgi alt yapısı arasında yakın bir ilişki vardır.

Firmalar arasındaki performans ve algı farklılıkları, firmanın sahip olduğu bilgi birikiminin farklılığı ve bu bilginin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki farklı yetkinliklerden kaynaklanmaktadır.
Firmalarda entelektüel sermayenin her türlü birikiminin inovasyon sürecine dâhil edilmesi oldukça önemlidir. Böylece sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi esas alan bir yaklaşımla bunun işletme kültürü haline getirilmesi firmanın etkin inovasyon sürecine dâhil olmasını beraberinde getirecektir.

Öncelikle kendimizi ve sonra firmamızı inovasyona hazır hale getirmek için nereden başlayabiliriz?

 • İleri görüşlü, stratejik ve yenilikçi liderlik,
 • Bütün çalışmalarında yenilik ve başarı üzerine vurgu yapmak,
 • Güçlü bir müşteri odaklılık ve toplam müşteri değeri oluşturma,
 • Esnek ve uyumlu bir örgüt yapısına giden mekanizmaların üretilmesi,
 • Yüksek düzeyli işbirlikleri, takım çalışması ve güvene yol açan çalışma kültürü,
 • Bütün çalışanların katılımcı olduğu yönetim tarzı ve işgücünün inisiyatif almasını sağlama,
 • İnsan yeteneklerine değer vermek ve ödüllendirme sistemini sürdürülebilir şekilde çalıştırmak,
 • Sürekli öğrenme, değişim ve ilerleme üzerine sistem geliştirme,
 • Etkili enformasyon, iletişim, karar alma sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Süreç ve bilginin yönetimine önem vermek,
 • Rakipleri etkili bir şekilde takip ederek onların dokunmadığı açık alanları tespit etmek,
 • Pazar geliştirmeye ve ürün farklılaşmasına önem vermek,
 • Yönetimsel esnekliliği arttırmak,

 • Kullanılan dili inovasyona uygun hale getirmek,
 • Hep aynı noktaya odaklanıp kalmamak,
 • “Tam Doğru” yu Unutmak ve sürekli piyasa dilinde yeni doğrular peşinde olmak,
 • Şirket Kültürünü “yavaş öğrenecek” insanları işe almak,
 • Yöneticiler olarak rahatınızı kaçıracak insanları işe almak,
 • Küçük başarı cezalandırmak ve büyük başarısızlığı
 • Eylemsizliği af etmemek,
 • Firmanın başarılarını unutmak ve hep yeni başarılara odaklanmak.

Haberimizi ekosistmimizdeki tüm girişimci okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Bu içeriği 10.725 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Rehberi, İnovasyon
Yazar Salih Keskin Hakkında

Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermekte, danışmanlık ve araştırmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine devam etmekte olan yazar aynı zamanda inovasyon konusunda kitaplar ve makaleler yazıyor. Yazar kaleme aldığı inovasyon odaklı yazılarıyla artık Girişim Haber okurlarının da ekranında.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor