IBF Sonuç Bildirgesi Yayınlandı: İstanbul İslami Finansın Merkezi Olmalı!

15’inci MÜSİAD Uluslararası Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen 18. Uluslararası İş Forumu IBF’in nihai bildirisi, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve IBF Başkanı Erol Yarar tarafından açıklandı. Detaylar haberimizde..

15’inci MÜSİAD Uluslararası Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen 18. Uluslararası İş Forumu IBF’in nihai bildirisi, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve IBF Başkanı Erol Yarar tarafından açıklandı.

IBF oturumuna 30 ülkeden temsilcilerin katıldığını belirten IBF Başkanı Erol Yarar, 1995 yılında Pakistan’ın Lahor kentinde başlayan toplantıların 1996’dan bu yana düzenli olarak İstanbul’da yapıldığını söyledi. IBF’de İslam ülkelerinin ekonomik sorunlarını iş adamı gözlüyle masaya yatırdıklarını dile getiren Yarar, toplantılarda finansal konuların ve bu konudaki uluslar arası uygulamaların değerlendirildiğini söyledi.

İstanbul da New York ve Londra gibi olmalı

Yarar, İslam ülkelerinin tıpkı Londra ve New York gibi kendi finans merkezlerini oluşturması gerektiğini belirterek, bu konuda İstanbul’a işaret etti. Yarar,İstanbul, İslami finansın merkezi olmalıdırdedi. Uluslararası İş Forumu yoluyla bunu duyurmak istediklerini dile getiren Erol Yarar, “Türkiye bu önceliği kimseye kaptırmasın” dedi. 

İslami Finans Pazarı 2 Trilyon Dolar

Uluslar arası İş Forumu’nun nihai bildirisini açıklayan Erol Yarar, İslami finans endüstrisinin geçtiğimiz yıl yüzde 18,6’lık büyüme hızı kaydettiğini ve aktif büyüklüğünün küresel çapta İngiltere, Güney Afrika, Hong Kong ve Singapur gibi Müslüman olmayan ülkeler de dahil olmak üzere 2 trilyon dolara ulaştığını ifade etti.

Helal Gıda Sektörü Gelişmeli

Bildiride helal gıda sektörüne de değinen Erol Yarar, bu sektörün dünyada çok hızlı geliştiğine dikkat çekti. Yarar, 10-15 yıl içinde helal sertifikası olmayan firmanın satış yapamayacağını belirterek, başta multi-milyar dolarlık helal sektörü olmak üzere İslami finans sektörü ve reel ekonomi arasında daha büyük bir bağın olması gerektiğini dile getirdi.

Erol Yarar’ın açıkladığı bildiride IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarına da değinildi. Bu kurumların, ülkelerin genel menfaatlerine hizmet etmekten ziyade kendi çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini, böylece adil bir iktisadi gelişme ve kalkınmanın önünde engel teşkil ettiklerini vurgulandı.

Toplantıda konuşan Nail Olpak ise MÜSİAD fuarının bu yıl sınırlarına dayandığını söyledi. Daha önceki fuara göre  2,5 kat büyüme gerçekleştirdiklerini söyleyen Olpak, bir dahaki fuar için hedeflerinin 5 kat olması halinde sığacakları bir fuar alanı bulamayacaklarını belirtti. Olpak, “yepyeni bir fuar alanına ve yepyeni bir fuar konseptine ihtiyaç var” dedi.

18.Uluslararası İş Forumu Nihai Sonuç bildirisi ( IBF Yönetim Kurulu )

 • Kongrede, son 50 yıldan bu yana gelişen İslami finans endüstrisinin, önümüzdeki yıllarda da gündemde kalmaya devam edeceği vurgulandı.
 • Kongrede İslami finans endüstrisinin geçtiğimiz yıl % 18,6 yüksek bir büyüme hızı kaydettiği belirtildi. Aynı zamanda İslami finans aktif büyüklüğünün küresel çapta İngiltere, Güney Afrika, Hong Kong ve Singapur gibi Müslüman olmayan ülkeler de dâhil olmak üzere yaklaşık 2 trilyon dolara ulaştığı ifade edildi.
 • Kongrede, İİT üyesi ülkelerdeki kamu politika yapıcılarının, mevcut yasal ve düzenleyici çerçeveleri geliştirerek İslami finans sektörünü teşvik etmeleri gerektiği tavsiye edildi.
 • Kongrede ayrıca başta multi-milyar dolarlık helal sektörü başta olmak üzere, İslami finans sektörü ile reel ekonomi arasında daha büyük bir bağın olması gerektiği önerildi.
 • Kongrede, ilaveten, daha büyük boyutlara ulaşmamasına rağmen, İslami finans sektörünün şimdiden, ekonomik büyüme ve finansal istikrara yönelik sağladığı katkılar bakımından küresel finansal sistemin bir parçası olduğu kaydedildi.
 • Kongrede, İslami finans sektöründe daha adil ve sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi için kurumsal çerçevede önemli değişiklikler olması gerektiği önerildi. Özellikle, bankacılık düzeyinde mevduat toplama ve yatırım yönetimi faaliyetlerinin ayrılması gerekliliği vurgulandı.
 • Kongrede, riskin paylaşıldığı katılımcı bir finans sistemine doğru geçişin kademeli olması ve bu sistemin mevcut sermaye piyasası mimarisi minvalinde bir yapı olması gerekliliği önerildi.
 • Kongrede, daha etkin ve bütüncül eğitim ve öğretim programları vasıtasıyla yeni nesil İslami finans uzmanları geliştirmeye odaklanılması gerektiği tavsiye edildi.
 • Kongrede, bankacılık ve finans alanındaki düzenlemelerin, finans profesyonelleri ile beraber, toplumun tüm kesimlerine hitap eden ve sosyal sorumluluğu daha çok teşvik eden düzenlemeler şeklinde olması gerektiği önerildi.
 • Kongrede ayrıca likidite eksikliğini aşmak için İslam’da mevcut olan Zekât, Vakıf ve Sadaka kurumlarını kullanarak hayırseverlik sektörünün geliştirilmesi tavsiye edildi.
 • Kongrede, İslam ülkelerinde kaynakların daha etkin tahsisi için daha çok, iş dünyası odaklı politikalar ve daha kolay finansmana erişimin sağlanması gerekliliği önerildi. Bu konuda özellikle sermaye piyasası enstrümanları ile birlikte Sukuk’un önemli bir rol alabileceği ve finansman maliyetini azaltmaya yardımcı olabileceği vurgulandı.
 • Kongrede, toplum üzerinde bankacılık faaliyetlerinin yarattığı parasal etkinin daha geniş bir çerçevede tanınması gerektiği tavsiye edildi. Özellikle yeni İslami finans mimarisinin geliştirilmesi isteniyorsa, parasal ve mali ortamı düzenleyecek politikaların bir an önce işleme konulması gerekliliği ifade edildi.
 • Kongrede, küresel finans sisteminde yer alan IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlarda % 60’ın üzerinde hissesi olan batının ve uluslararası bankacılık sistemlerindeki oligopollerin, ülkelerin genel menfaatlerine hizmet etmekten ziyade kendi çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, böylece de adil bir iktisadi gelişme ve kalkınmanın önünde engel teşkil ettikleri vurgulandı.

18.Uluslararası İş Forumu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.musiadfair.com web adresini veya IBF Hakkında sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor