TÜMSİAD: Aldanmayan Ve Aldatmayan İş Adamı Profili Oluşturmalıyız!

Çok yönlü faaliyet alanı içerisinde çalışmalarını sürdüren TÜMSİAD, eğitime ve gençlere verdiği değerle de adından söz ettirmeye başladı. TÜMSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Sert, gençlere ise “zorluklardan yılarak değil zorlukların üstüne giderek başarının geleceği” uyarısında bulunuyor.

Çok yönlü faaliyet alanı içerisinde çalışmalarını sürdüren Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), eğitime ve gençlere verdiği değerle de adından söz ettirmeye başladı.

Gençlere yönelik çeşitli projelerde geliştiren dernek, aynı zamanda onlara yönelik istihdamlara da verdiği eğitimle katkı sağlıyor. Tabi bu girişimlerde derneğin genel başkanı olan Dr.Hasan Sert’in bir eğitimci olması büyük rol oynuyor. TÜMSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Sert, gençlere ise “zorluklardan yılarak değil zorlukların üstüne giderek başarının geleceği” uyarısında bulunuyor.

TÜMSİAD Genel Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan SERT:"Başarımızı fedekarca ve gönüllülük esasıyla çalışanlara borçluyuz"

Sektör dernekleri arasında TÜMSİAD gün geçtikçe adından daha fazla söz ettirmeye başladı. Bunun nedenleri size göre nedir?

"2005 yılında kurulan TÜMSİAD bugün, Türkiye genelinde iyi teşkilatlanmış 52 şubesi, Avrupa’da çok güzel başarılara imza atmış 10 şubesi ve 12.000’e yaklaşan üye sayısı ile etkin, ülkeye katma değer üreten, Türkiye’deki en büyük İşadamları Derneklerinden birisi olmuştur. Kısa sürede yakaladığımız bu başarının mimarları kurulduğumuz günden bu yana fedakârca ve gönüllülük esası ile çalışan Dünya’nın her yerindeki TÜMSİAD yöneticileri ve TÜMSİAD’ı destekleyen üyelerimizdir.

Aldanmayan ve Aldatmayan İşadamı Profili

Seminerler, paneller derken TÜMSİAD’ın çok yönlü faaliyet alanı içerisinde var olduğunu gözlemliyoruz. Dernek olarak öncelikleriniz nelerdir?

"Dernek olarak önceliğimiz “Aldatmayan ve Aldanmayan” işadamı profili oluşturmaktır. Bu üye profili ile Türkiye’deki işletmelerin %99’unu oluşturan, Türkiye’deki toplam istihdamın %78’ini, toplam yatırımların %50’sini ve toplam ihracatın %59’unu karşılayan KOBİ’lere (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere) yönelik bir araya getirici, kurumsal gelişim ve markalaşma faaliyetlerini arttırıcı, ortaklık bilincini geliştirici seminer, konferans, panel ve zirveler düzenleyerek onların gelişimini sağlamaktır. TÜMSİAD yaklaşık 90 ayrı sektörden oluşan üye portföyüne sahiptir. Üyelerimizin sektörel olarak teşkilatlanmaları KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına ve doğal olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Sektörlerimizin yurtiçinde ve yurtdışında ticari hacimlerini arttırmaları için hükümetin ilgili bakanlıkları, Meslek Birlikleri ve Ticaret Odaları ile birlikte projeler üretmekteyiz.”

Girişimcilik Kültürüne Sahip İnsanlara İhtiyaç Var

Bir konuşmanızda, “Güçlü ülkelerin gerçek sermayesi aslında iyi yetişmiş ve becerikli insanlarıdır” cümleniz dikkatimi çekmişti. Peki, size göre bu gerçek sermayenin oluşması için neler yapılmalıdır?

"Evet, ülkemizde ekonomik reformlar yapılıyor ve ekonomiye yön verecek çalışmalar devam ediyor fakat bu çalışmaların altını doldurabilecek iyi yetişmiş, verimlilik ve girişimcilik kültürlerine sahip becerikli insanlara ihtiyacımız var. Bu gerçek sermayeye sahip olduğumuz zaman kalkınma sürekli olacak ve yaşam kalitemiz sürekli bir gelişim sürecinde olacaktır. Ülkemizde 73 milyonu aşkın nüfus olmasına rağmen, çeşitli sektörlerde çalışan nitelikli eleman sayısı azdır. Nitelikli eleman sayısının azlığı, yapılan işlerden gereken verimin alınmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum ülke ekonomisi için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ülke olarak istihdamın arzını ve talebini çakıştıramıyoruz. Problem burada. Örneğin Mesleki eğitimi sanayi sektörünün talep ettiği alanlara kaydırmalıyız. Bir sürü iş ilanı var, bir sürü de işsiz var, ama bu işlere uygun nitelikli elaman bulunamıyor. Bugün KOBİ’lerin sorunu kalifiye eleman bulamamak. O yüzden her ilin sanayisine uygun istihdam yapmak, bunun için uygun eğitim vermek zorundayız. Bunun için biz de TÜMSİAD olarak şubelerimize illerin istihdam kriterlerine göre eğitim programları düzenliyoruz.”

Geleceğin Liderlerini Yetiştirmek İçin Genç TÜMSİAD’ı Kurduk

TÜMSİAD’ın eğitime ve gençlere verdiği değeri “Gençlik, Eğitim ve AR-GE Komisyonu’nun işlevliği ile görmek mümkün. Yakın geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir?

"TÜMSİAD gençlerimizin ülkemiz için ne kadar büyük öneme sahip olduğunu bilmektedir. Bu sebeple 2010 yılı sonlarında Genç TÜMSİAD’ı kurmuştur. Genç TÜMSİAD ile yapmaya çalıştığımız, özgüvene sahip, yüksek milli ve manevi değerleri ön planda tutan, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz, uygulamada istekli ve destekçi, yeniliğe açık, girişimci işadamı adaylarını yetiştirmektir. Bu amaçla gençlerimizi bulunduğumuz çağın zorlu rekabet şartlarına hazırlamak, geleceğin üretken liderlerini yetiştirmek için var gücümüzle her alanda destekleyerek ve gerekli eğitimleri vererek çalışmaya devam ediyoruz.”

İş Dünyası ve Üniversite Arasında Köprü Vazifesi Üstlendik

Üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi dernek olarak “sosyal sorumluluk” kapsamında değerlendiriyorsunuz. Uygulanabilirlik bakımından sağlanmak istenen birliktelikte iyi bir noktaya gelmek mümkün mü?

"Evet bence mümkün. TÜMSİAD Genel Merkez ve Şubeleri ile bulundukları illerdeki üniversiteler ile işbirliği halindedir. İşletmelerimizin rehabilitasyonu ve insan gücü temini konusunda üniversiteler ile özgün projeler yürütmekteyiz. Özellikle sanayi sektöründe üyelerimizin karşılaştıkları problemlerin üniversitedeki akademisyenlerin danışmanlığında çözümler üretmekteyiz. KOBİ’lerin kurumsallaşmasına katkı sağlayan bu hizmetimiz KOSGEB tarafından da desteklenmektedir. İş dünyası ile üniversite arasında köprü vazifesini üstlenmemiz ülkemizdeki KOBİ’lerin kısa zamanda dünya pazarlarında etkili olmalarına büyük katkı sağlayacaktır.”

Liselerde Girişimcilik Kulübü Kurma Projesi

Genç nüfusun en büyük sorunlarından biri de istihdam. TÜMSİAD olarak istihdam sorununun giderilmesi için ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

"Şu anda Türkiye’deki istihdam hacmi yaklaşık 25 milyon kişi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinde. Türkiye’de işsizlik oranının %9,1’lere gerilemesi ve AB ortalaması olan %9,5 seviyesinin de altına düşmesi ile ileriye yönelik daha umutlu olsak da bu rakamları da yeterli görmemeliyiz. Genç nüfusa gelecek olursak; Şu anda Türkiye’de genç Nüfusta işsizlik oranı: %18,3 seviyelerinde ve bu yüksek bir oran. Bu konu ile ilgili olarak gençlerdeki girişimcilik ruhunu ve hangi meslekte daha başarılı olacağını öğreten ve uygulayan Liselerde Girişimcilik Kulübü kurma projemiz devam etmektedir. Şu anda İstanbul ilinde pilot olarak uyguladığımız Liselerde Girişimcilik Kulübü Kurma Projesi’ni gelecekte tüm Türkiye çapında uygulayacağız. Bu projenin amacı Girişimcilik kültürünü lise eğitiminden itibaren yerleştirebilmek ve ülke olarak ileriye daha umutla ve heyecanla bakan nesiller yetiştirebilmemize katkıda bulunmaktır.”

Nitelikli ELeman İhtiyacını Gidermek İçin Çabalıyoruz

"Ayrıca Devletimizin, İŞKUR ve KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı istihdam imkânlarını üyelerimize yazılı bir şekilde iletmekte ve seminerler vasıtası ile bilgilendirmekteyiz. Türkiye’nin jeopolitik konumu itibari ile son yıllarda üstlendiği rol neticesinde istihdam probleminin gün geçtikçe azalacağına inanmaktayız. Komşu ülkelerimize ihracatın arttığı bu günlerde üreticimiz nitelikli eleman arayışı içerisindedir. Bu ihtiyacı karşılamak için tüm Şubelerimiz arasında nitelikli personel CV’lerinin yönlendirildiği bir sistem mevcuttur.”

Gençler Verimlilik Kavramını İlke Edinmeli

Siz bir eğitmensiniz. Bunun yanı sıra iş hayatında da başarılı bir bireysiniz. Gençlere başarı basamaklarını çıkmada ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

"Gençlere öncelikle Verimlilik kavramını ilke edinmelerini tavsiye ediyorum. Verimlilik kavramı ile birlikte zaman yönetimi konusunda hassas ve eğitimli olmalarını, iletişim konusunda etkin ve sonuç odaklı olmalarını, organizasyon kabiliyetlerini geliştirici özgün projeler üretmelerini ve böyle projeler içinde olarak çalışmalarını tavsiye ediyorum. Zorluklardan yılarak değil zorlukların üstüne giderek başarının geleceğini de belirtmek istiyorum. Hayatımızın, gençlik döneminde edindiğimiz temellerin üzerinde şekillendiğini de unutmamaları gerektiğini belirterek tüm genç arkadaşlarımıza bu yolda başarılar diliyorum.”

TÜMSİAD ve çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen okurlarımız www.tumsiad.org.tr web adresini ziyaret edebilirler.  on5yirmi5.com kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor