TÜBİTAK'tan Yeni Fikirlere ve Ürünlere 200 Bin TL Destek!

TÜBİTAK, 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ile yeni fikirlerinize ve ürünlerinize 200 Bin TL'ye kadar destek sağlıyor. Bu program ile; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Detaylar haberimizde..

TÜBİTAK, 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ile yeni fikirlerinize ve ürünlerinize 200 Bin TL'ye kadar destek sağlıyor.

Bu program ile; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje süresi en fazla 18 ay olup, 2013 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 3.000 TL’den fazla olamıyor. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetiliyor ve altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmiyor. ( * Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmakta. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. )

Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları

Proje yürütücüsü, üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olup olmadığını, proje önerisini sunmadan önce araştırmak ve araştırma sonuçlarını sunmak zorunda.

Üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olması durumunda;
           a) Proje yürütücüsü, projenin üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz oluşturmadığını taahhüt eder ve varsa ilgili lisans, devir vb. anlaşma metinlerini ibraz ediyor.
           b) TÜBİTAK’ın üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla herhangi bir hukuki muameleye muhatap kalması, TÜBİTAK’a bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda proje yürütücüsü TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlü.

Proje yürütücüsünün kusur ve/veya ihmali nedeniyle üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi durumunda Yönetmelik, Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanıyor. Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası patent/faydalı model/tescil alınıp alınmadığına dair taramalar aşağıda örneği verilen bazı internet sayfalarından (Örneğin: www.tpe.gov.tr, tr.espacenet.com, www.epo.org) yapılabilir.

Başvuru Tarihleri

Senede 2 dönem başvuru alınan destek programının, 2013 yılı 2. dönem başvuruları için son tarihler şöyle;

 • Online Başvuru: 6 Eylül 2013
 • Basılı Kopya ile Başvuru: 13 Eylül 2013

Senede 2 dönem başvuru alınmakta ve 2014 yılı başvuruları için son tarihler şöyle:

 • I. Dönem:
  • Online: 28 Mart 2014
  • Baslılı Kopya: 4 Nisan 2014
 • II. Dönem:
  • Online: 26 Eylül 2014
  • Basılı Kopya: 3 Ekim 2014

Programa Kimler Başvurabilir sayfasından kriterlerinizin uygunluğunu kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

Başvuru Değerlendirme Süreci

Proje önerilerinin değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 4 ay. Bu süreçte, proje önerileri önce Araştırma Destek Programları Başkanlığı daha sonra ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından oluşturulan panellerde değerlendirilmekte ve desteklenmesine karar verilen projeler TÜBİTAK internet sayfasından ilan edilmekte. Süreç şeması için tıklayınız.

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı hakkında çok daha fazla bilgi için TÜBİTAK sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, 2014 ilk dönem başvurular 28 Mart'ta bitiyor.

Haberimizi girişimci, araştırmacı ve bursiyerler başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar İdris Cin Hakkında

YTÜ Matematik Mühendisliği mezunu, 2005 yılında yazılım mühendisi olarak bilişim sektöründe çalışma başladı. Şimdilerde data, martech ve ai odaklı projelerde Teknik  Proje Yöneticisi olarak çalışıyor. 2006-2010 yıllarında girişim analizlerini kişisel blogunda paylaştı, Eylül 2010'da yeni medya girişimi Girişim Haber'i kurdu. Yayın Yönetmenliğine ek olarak yazılarıyla da bu platformda yer alıyor.

Yorumlar

Nevzat KETECİ
Nevzat KETECİ
Ülkemizde ihtiyaç duyulan, dışa bağımlılığı azaltacak veya rekabet gücünü arttıracak proje fikirlerine ülke menfaatleri ve kafa yoranların emeği ciddiyetle önemseniyorsa her kesimin, istersen çoban olsun projelerinin değere alınması çağırısı ve açıkça anlaşılır bir hitapla yayınlanması gerekir.

Böyle yayınlar sunulurken bilmem ne ahkamlarını kesmek modanın bir parçası şeklinde hep vatan, millet veya ülke menfaatleri gibi söylemler ne hikmetse  planın kamuflaj öncüsü gibi seçilir.

Oysa böyle bir ciddiyetin varlığı uygulamalarla bağdaşmamakta buluş, tasarı veya fikir sahipleri aksine çökertilmektedirler. Şahsen buluş proje tasarılarımı kafa yoran olarak böyle yerlere sunmada ki güvensizlik, yıldırılma, neme lazımcılık davranışların verdiği hissiyatla şaşkınlık içine sürüklenmiş biri olarak çıkmazdayım.

Bu davranışlar yüzünden tasarı projelerimi sunmada hayır gördürülmeyeceğim bilinciyle bir nevi bu ülkenin ve şahsımın çabası yararında frenletilmiş, yıldırmalarla karşı, karşıya kalmışım.

Bizim gibiler kendilerini aç bırakarak ta olsa ilmi çalışmalarını daha önemli görür, çalışmalarını bu şekilde eziyetler içinde sürdürdükleri halde açlığa mahkum ettirilirler ve yaşam şansı tanıttırmazlar.

Buluşların yaşla, tahsille, yok efendim felan olacak, filan kesim olacak şartları içinde ülke menfaatleri düşünülemez, buluşu herhangi bir vatandaş bulamaz mı buluş, buluştur.

Buluş veya fikirler iyi ise iyidir, kıvırmak ülke menfaatleri ahkamını kesme ciddiyetine hiçte yakışmaz. Fikirler ülke ve kafa yoranların menfaatine ise her kesim fikirlerin kabulü açık bir izahatla ilanen duyurulmalı, kesim gözetmeksizin proje sahiplerine böyle çok önemli konuların yürütülmesi hususunda ki kaybolan güvenin güvenilirliği sağlanmalı.

Esasen uğraşı sahiplerine destek olunmalı ne fayda ki bunları göremiyoruz. Gereken ciddiyetlerin acilen sağlanması gerekir bu hususlarda zerre kadar inancımızın kalmadığını belirtmek isterim.

Projelerimizi her zamanlar olduğu gibi nereye sunacağımızın şaşkınlığı içindeyiz. Her kesim gerçek buluş, tasarı sahiplerine kayırmasız, ayırım yapmadan, buluşun hangi kesimden geldiğine bakılmaz, ciddiyetle vatandaşlarının emeğine sahip çıkan, değerlendiren yetkili kurumlar ülkesi olmak icabı en öncü şart olsa gerek.

Aksi halde bağda, bahçede, çayırda, bayırda çalışan çiftçinin, ırgatın gelirleri ve ülke incir, üzüm toplam gelirleri teknolojik ürünlere yetmez. Ülke ve fikir sahipleri diyorsak ayırımsız her kesim dememiz gerekmez mi. Saygılarımla.
    
mehmet
mehmet
sayın nevzat keteci çok haklısınız bu ülkenin yöneticileri bu teknoloji geliştirme ve icat bulma işi sanki sadece üniversite hocaları ve üniversite öğrencilerinin tekelindeymiş gibi kanun falan çıkarılıyor.
evet sizinde dediğiniz gibi bir çoban bile dünyayı değiştirecek buluşlar yapabilir bunun üniversitede hoca olmakla veya üniversite öğrencisi olmakla alakası yok galileo dünyanın yuvarlak olduğunu bulduğunda kaç üniversite bitirmişti sanki üniversite hocaları ve öğrencilerinin kafası çalışıyor da diğerlerinin kafası çalışmıyor eğer bu iş üniversite hocaları ve öğrencileriyle oluyorsa bunca yıldır üniversiteler var işte ülkenin durumu ortada dünyada tanınmış bir başarısı yok icat teknoloji zeka işidir tahsil mucitlerin icatlarının bir ürünüdür devlet icadı olan her kesi dinlemek ve olumluysa desteklemek le yükümlüdür bu bir lutuf değildir vatan görevidir bunu yapmayan vatan hainidir.
Selahattin
Selahattin
Iyi geceler ben selahattin mardin'liyim şimdi size ben hiçbir yakıt ve destek almadan elektrik üretebileceğimi şöyle sen ve kendi enerjisi ile çalışıp mükemmel bir enerji verdiğini ve ben bu cihazımi öldürülme korkusundan dolayı ne patent nede alabiliyor nede bi faydasını görüyorum bu ne demek biliyor musunuz bu ülke dışarıdan enerji almayı boşverin içten yanmali motorun devrini Türkiye kapatıp dünya türk motoruna bağlı kalır. Evet ben liseyi bile bitiremedim ve bu anlattıklarım da size inandırıcı olmadığını da eminim ama gerçek bu malesef Türkiye de destek ve güvence  verecek bir kurum yok ölüm korkusu yüzünden 6 yıldır bu hayali mi yaptım ama meyvesini göremiyorum. Inşallah bir gün ülkemiz uretin biz devlet olarak size güvence oluruz desin.biz zaten hazırız. Saygılarımla
Nevzat KETECİ
Nevzat KETECİ
Teşekkürler, MEHMET Bey,
Ağzınıza dilinize sağlık, Ülke menfaatleri ve bazı kesimler birey başarıların ne denli yöntem ve uygulamalara maruz kaldığı durumuna, eksik kalan hakikatlara tercuman oldunuz. İyi Günler ve Başarılar Dilerim.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor