Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi 16 Mart'ta Gerçekleşti!

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİSAD işbirliği ile "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı -Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi" Gerçekleşti. Detaylar haberimizde..

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sanayi üretiminde katma değeri ve ileri teknoloji ürünlerini artırmak amacıyla başlatılan “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ile TÜBİSAD tarafından 16 Mart 2018 tarihinde Intercontinental Hotel İstanbul’da Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi düzenlendi.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımı ile düzenlenen zirvede TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinin 2023 hedefine ulaşması için, 2016’da kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızını yakalaması gerektiğini söyledi.

Sanayide Yüksek Teknolojiye Dönüşüm Programı ve yerlileştirme çalışmalarına ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, önerilerin değerlendirildiği zirvede açılış konuşması yapan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bilişim devrimi ile şekillenen dünyanın bilim ve teknoloji omurgası üzerinde yükseldiğini belirterek, TÜBİSAD üyelerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bilişim Stratejik Bir Sektördür, Türk Sanayisi Bilişimle Büyüyebilir

Çağın getirdiği yeni üretim, tüketim ve pazarlama süreçlerini çok iyi anlamak ve analiz etmek zorunda olunduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti:

"Sanayi 4.0 sürecini, her yönüyle kavramak durumundayız. Dijital teknolojilerle bağlantılı olan bulut bilişim, büyük data, yeni sınai internet uygulamaları, algoritmalar, kodlamalar, akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılar gibi kavramlara yabancı kalamayız. Tüm bu yeni kavramlar, önümüze, aşmamız gereken yepyeni bir eşik koymaktadır. O eşik; Bilişim Devrimi eşiğidir. Bilişim Devrimi ile şekillenen dünya; bilim ve teknoloji omurgası üzerinde yükselmektedir.

Bugün artık bilişim, stratejik bir sektördür. Hatta bilişim, milli güvenliğimizle doğrudan ilgilidir.Siber güvenlik, eşittir, milli güvenlik… Siber güvenlik alanında yapılan yatırımlar, doğrudan milli güvenliğe yapılan yatırımlardır. Dünyada, günde 230 bin kötü niyetli yazılım üretilmektedir. 2017 yılında, siber saldırılar sonucu dünyaya oluşan kayıp, 500 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamın, 2020 yılında, 2 trilyon doları aşması beklenmektedir. Bu nedenle, siber güvenlik artık bir sanayi koludur.

Ülkemizin siber güvenlik harcaması, 340 milyon dolar civarındadır. Bu harcamadan, yerli ürünlerimizin aldığı pay sadece 45 milyon dolardır. Tüm bu tehditleri ve rakamları bir araya koyduğumuzda; bilişim ve siber güvenlik alanında, kimseye bel bağlamadan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız

Reel sektörle bilişimi buluşturacak, bunların eşgüdümünü sağlayacak çok daha fazla sayıda platforma ihtiyacımız vardır. Hem kamunun, hem şirketlerin, hem de bilişim ve yazılım sektörünün çok daha fazla proje üretmesi gerekmektedir. Bütün sektörlerin, özellikle bilişimden ve yazılımdan beklentileri çok yüksektir. Bu beklentileri karşılayacak ortak bir akıl, ortak bir vizyon ve ortak bir inançla hareket etmeliyiz. Bizler Bakanlık ve Hükümet olarak, bu eşgüdüm kanallarını sonuna kadar açık tutmaya devam edeceğiz.

Bilişimin ve dijital dönüşümün en büyük sermayesi insandır. Ülkemizin dinamik nüfusu; bilişimde, yazılımda ve teknolojide en büyük potansiyelimizdir. Bu nedenle gençlerimize, dijital değişimi yakalayacakları, katma değeri yüksek beceriler kazandırmak zorundayız. Üniversitelerin ve meslek okullarının; sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilen müfredatlar geliştirmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge’yi, İnovasyonu, bilişimi ve yazılımı; eğitimde çok önemli bir reform alanı olarak ele alıyoruz.

STEM, yani Science, Technology, Engineering ve Mathematics; bizi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi hedefine taşıyacak olan temel referansımızdır.

Ülkemizin bilim ve teknoloji ile kalkınmasına katkı sağlamak, sadece devletin değil, siz işadamlarının ve sektör temsilcilerinin de görevidir. Yapacağınız her projenizde, sizlerle birlikte yürümeye hazırız."

 

Değişime Uyum Sağlayan Herkes İçin Muazzam Fırsatlar Var

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT) her sektörde ve toplumun her alanında radikal değişikliklere yol açtığını ve açmaya devam ettiğini söyledi.

Değişime uyum sağlayabilecek insanlar, kurumlar ve ülkeler için muazzam fırsatların ortaya çıktığını vurgulayan Karaca şöyle devam etti:  

“Yeni teknolojiler; doğal kaynaklar, finansman ve insan kaynaklarının kullanımında getirdiği yeniliklerle, sürekli bir değişime ve iyileşmeye neden olmaktadır. Bütün bu değişimlere uyum sağlayabilecek insanlar, kurumlar ve ülkeler için muazzam fırsatlar ortaya çıkarmaktadır.  

Yapay zeka, nesnelerin interneti, dijital iletişim, robotik, Blok zincir, 3D baskı, büyük veri, veri analizi, akıllı ulaşım gibi teknolojideki büyük değişimler ekonomide ve toplumsal hayatta önemli etkiler yapmaktadır.

Dünya çapında yaşanan değişime uyum ve bu değişimden fayda sağlamak mümkündür. Bu noktada “Sanayide Yüksek Teknolojiye Dönüşüm Programı” ve yerlileştirme çalışmalarını dikkatle takip ediyor ve katılıyoruz. Programın detaylandırılıp etkili bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda bilgi ve iletişim sektörleri ile diğer kilit sektörlerimizin gelişimine, sanayi ve ekonomimizin rekabet gücünün artışına çok önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Türkiye’nin ekonomik büyüklük açısından 2023 yılında dünyada ilk 10 ülke arasına girmesi için hedefler konmuştu. Bu hedeflere göre temsilcisi olduğumuz Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin 2016 yılında 94,3 milyar TL olan hacminin, 2023 yılında 160 milyar dolara ulaşması gerekiyor. Sektörümüzün 2016 yılı büyüme hızı yüzde 14,4’tür, son 5 yıllık büyüme ortalaması da yüzde 15’tir. Diğer tüm faktörler dışarıda bırakılacak olursa 2023 hedefine ulaşmak için, 2017- 2023 yılları arasında 2016’da kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızı yakalanmalıdır. Bu hedef doğrultusunda; sektörlerde elde edilmiş başarıların izlenmesi, bunların sürdürülebilmesi ve etkilerinin artırılması için gerekli eylem planlarının hayata geçirilmesi de BİT sektöründeki büyümenin başarıya ulaşması için getirilen yeni önerilerin gerçekleştirilmesi kadar önem taşımaktadır.

TÜBİSAD olarak Türkiye Bilişim Sektörünün mevcut durumu, evrimi, yetenekleri, diğer ülkeler ile karşılaştırmaları, gelişim vizyonu ile ilgili detayları içeren “Türkiye’nin Dijital Ekonomi’ye Dönüşümü” raporunu Sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı bir toplantı ile geçtiğimiz ay kamuoyu ile paylaşmıştık.

Rapor bulgularından, 2017 yılı Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye için BİT Temelli Sanayi Stratejisi çalıştayından ve Bilgi ve iletişim Sektörü Gelişmeleri Değerlendirme Anketinden yola çıkarak Türkiye’de BİT sektörünün büyümesi ve Türkiye’nin dijital ekonomiye dönüşümünün hız kazanması için TÜBİSAD olarak politika önerileri geliştirmiş ve Sayın Bakanımıza sunmuştuk."

TÜBİSAD Türkiye'nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Raporu hakkındaki daha detaylı bilgiye ve raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor