Türkiye'nin İlk Teknoloji Odaklı Düşünce Merkezi: ThinkTech!

STM; mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarındaki bilgi birikimini, tecrübesini, sahip olduğu insan kaynağıyla sinerjiye çevirerek Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi ‘ThinkTech’i hayata geçirdi. Detaylar haberimizde..

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarındaki bilgi birikimini, tecrübesini, sahip olduğu insan kaynağıyla sinerjiye çevirerek Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi ‘ThinkTech’i hayata geçirdi.

STM, ThinkTech ile bölgesel ve küresel bir düşünce merkezi olmayı hedefliyor. Bu amaçla STM, ThinkTech’in lansmanını Ankara’da bir panel ile gerçekleştirdi. “Geleceğin Harekât Ortamının Öncelikli Savunma Sistemleri ve Teknolojileri” paneline Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Davut Yılmaz katıldı.

STM, ‘ThinkTech’ ile savunma–güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanlarında var olan bilgi birikimi ve insan kaynağıyla bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler, olası senaryolar ve karar destek sistemleri geliştirecek. Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygulanabilir, düşünsel ve pratik katkılar sunacak olan ThinkTech, başta savunma-güvenlik ve mühendislik-teknoloji olmak üzere havacılık, enerji, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında objektif ve yapıcı bir yaklaşımla teknoloji odaklı analizler ile özgün çözümler geliştirecek ve veri işleme yeteneğiyle raporlar yayımlayacak.

Geliştireceği analizler ve raporların yanı sıra paneller ve toplantılarla profesyonel network faaliyetleri de yürütecek olan ThinkTech, ilk panelini ‘Geleceğin Harekât Ortamının Savunma Sistemleri ve Teknolojileri’ adıyla gerçekleştirdi.

Panele Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Emekli Büyükelçi Sönmez Köksal, Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise gazeteci Hakan Çelik üstlendi.

Panelde Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte savunma sanayi alanında önemli bir güç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: ”Askeri kabiliyetlerin, savunma teknolojilerinin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişimi, teknoloji ile doğrudan bağlantılıdır. Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi birlikte kullanıldığı zaman ancak modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası mümkün olur. Bu anlamda STM ThinkTech ile Türkiye’nin savunma gücüne ve ülke güvenliğine önemli bir katkı sunacaktır.”

Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, “STM, sahip olduğu danışmanlık tecrübesini, bilgi birikimini, büyük veri analiz ve işleme yeteneğini, teknolojik alt yapısını ve insan kaynağı gücünü ThinkTech ile teknoloji tabanlı öngörülere çevirecek. Oluşturulacak öngörü ve senaryolar ise bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’nin gelecek vizyonuna hizmet edecek. ThinkTech ile savunma sanayi ve teknoloji alanında danışmanlık faaliyetlerimizi farklı bir boyuta taşıyacağız. Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı bu düşünce merkezimiz ile stratejik karar vericilerin bilgi ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde amaca yönelik olarak karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

STM ThinkTech markasıyla; geliştireceği öngörüler ve stratejik çözümler için akademisyenler, vakıflar, üniversiteler, yüksek teknoloji üreten firmalar, kamu kurumları ve karar vericilerle işbirliği içerisinde olacak. STM ThinkTech hakkında detaylı bilgi edinmek için thinktech.stm.com.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor