Organik Atıklardan Gübre Üretimi İçin Bir Proje Hayata Geçiyor

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, çiftçinin satın aldığı gübre miktarını azaltarak (veya bitirerek) küçük çiftçiyi desteklemek, kimyasal gübre kullanımını azaltarak doğayı korumak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için Datça'da yeni bir pilot projeye başladı. Detaylar Haberimizde..

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, çiftçinin satın aldığı gübre miktarını azaltarak (veya bitirerek) küçük çiftçiyi desteklemek, kimyasal gübre kullanımını azaltarak doğayı korumak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için Datça'da yeni bir pilot projeye başladı: ‘Datça’da Doğa Dostu Tarım için Organik Atıklardan Gübre Üretimi’ Projesi.

Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından desteklenen, MetaMeta Anatolia ortaklığıyla yürütülen ve bir yıl sürecek olan proje, Datça’da kimyasal gübre ve pestisit bağımlılığını azaltarak organik tarımı sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Proje sayesinde; kimyasal gübrelerin yoğun kullanımı ve olumsuz etkileri nedeniyle mineral, organik madde ve mikroorganizma bakımından zayıflayan toprakların yeniden verimli hale gelmesi, organik tarımın yapılabilmesi ve çiftçinin dışa bağımlılığını azaltmak için kendi kendine gübre üretebilmesi sağlanacak.

Organik Tarım Desteklenecek

Projenin uygulanacağı Datça Yazıköy’de hasat öncesi ve sonrası tarımsal atıklar genellikle yakılarak bertaraf ediliyor. Bu yöntem, yangın tehlikesi oluşturuyor, hava kirliliği yaratıyor ve küresel iklim değişikliğine katkıda bulunuyor. Bu projeyle, doğada bulunan minareller ve tarımsal atıklar (sap, saman, budama artıkları, badem kabukları, zeytin çekirdeği ve diğer organik atıklar) uygun metodlarla karıştırılarak gübre olarak kullanılabilir hale gelecek. Çiftçiler kendi gübrelerini üretmeye başladıktan sonra, üretimdeki girdi maliyetleri ciddi oranda azalacağı için bölgede organik tarımın da sürdürülebilir ve yaygın bir hale gelmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk olarak 3-5 Ekim 2015 tarihlerinde, Datça Yazıköy’de teorik ve uygulamalı organik gübre eğitimi düzenlenecek. Hollanda’dan gelecek uzman eğitmen Ruben Borge tarafından, Datça Yazıköy köylülerine verilecek olan eğitimde, toprağın yapısı, bitkilerin ihtiyaçları incelenecek, doğal ve yerel girdilerle kompost üretimi, toprak canlılığının korunması ve artırılmasının yolları öğretilecek. Eğitim, Datça dışından da katılımcılara açık olacak.

Proje süresince ayrıca uygulama bahçeleri kurulacak, gübre üretiminde kullanılacak malzemeler temin edilecek, farkındalık yaratmak ve bilgileri yaymak için ‘Yerel Kaynaklardan Gübre Üretimi’ kitapçığı hazırlanıp basılacak ve fungusit kullanımını azaltmak için doğal ve yerel malzemelerden hazırlanacak ‘kaya tozu’ (rockdust) bahçelerde uygulanacak.

Ekonomik büyüme adına ve açlığa çare senaryolarıyla sunulan modern/endüstriyel tarımda kullanılan sentetik gübreler, kimyasal ilaçlar ve monokültür tarım uygulamaları, toprağın üretkenliğini yok ederek tarım yapılamaz hale getiriyor. Organik atıkların gübreye dönüştürülmesiyle hem atıklar değerlendiriliyor, hem atıkların doğada yarattığı tahribat önleniyor, hem de toprağın verimi arttırılıyor. Böylece kimyasal ilaç ve gübreye de ihtiyaç kalmıyor.

Dünya Gazetesi kaynaklı haberimizi organik tarım sektöründe faaliyet gösteren okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor