Teknogirişim Sermayesi Desteği 2015 Başvuruları Devam Ediyor!

5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan “Teknogirişim Sermayesi Desteği” 2015 başvuruları 2 Şubat 2015 itibariyle başladı. Detaylar haberimizde..

5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan “Teknogirişim Sermayesi Desteği” 2015 yılı başvuruları 2 Şubat 2015 itibariyle başladı.

Teknogirişim Sermaye Desteği; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen bir destek mekanizması.

Bu Kanun ile ülkemizde; nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca bu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanıyor.

Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci; işletmesini kurmasını müteakip en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile destekleniyor. Destek ödemeleri de bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının projenin iş planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılıyor.

Desteğin Amacı

5746 Sayılı Kanun kapsamında; sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Destek Başvuru Koşulları ve Yararlanacaklar

  • Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabiliyor,
  • "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim Sermayesi Desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla, "Ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tevsik edilmeli,
  • Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletmeler yararlanabilecek.

Destek Başvurusunun Zamanı

Programa yılda bir kez Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca duyurulacak tarihlerde başvuru yapılabiliniyor.

Desteğin Süresi ve Miktarı

Destekleme süresi 12 ay olup desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı ise 100.000,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak veriliyor.

Destek Kapsamında Bulunan Gider Kalemleri

Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje bütçesinde desteklenecek gider kalemleri, 5746 Sayılı Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin “Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı” başlıklı 7. Maddesinde belirtiliyor.

Teknogirişim Sermaye Desteği Başvurusunda Yararlanılacak Mevzuat

Teknogirişim Sermaye Desteğinden yararlanmak amacıyla bu desteği verecek merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine başvuruda bulunacak olan girişimcilerin yararlanacakları mevzuat aşağıdaki şekilde belirtiliyor:

a) 12 Mart 2008 tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”,

b) 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”,

c) 06/08/2008 tarih ve 26959 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 1 Seri No'lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği,

d) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 6.2.2009 tarih ve 2009/21 Sayılı Genelgesi.

Güncelleme: Başvurular 27 Şubat 2015 Cuma Mesai Bitimine Uzatıldı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daha önce 20 Şubat olarak duyurduğu başvuruların bitimini gelen yoğun ilgi sebebiyle yaptığı bu duyuru ile 27 Şubat'a kadar uzatmış.

Unutmayın, Teknogirişim Sermayesi Desteği başvuruları 27 Şubat 2015 Cuma günü 17:30'a kadar devam ediyor. Başvurularınızı biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden e-devlet şifresi ile yapabilirsiniz.

Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD) hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz biltek.sanayi.gov.tr ve sagm.sanayi.gov.tr web sayfalarını ziyaret edebilir ayrıca bu belgeyi inceleyebilirsiniz.

Derleme haberimizi yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimciler başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Hanife Merve Özcan Hakkında

İnönü Üniversitesi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” Lisansı 2011 mezunu yazar, Anadolu Üniversitesi “Marka İletişimi” bölümüne devam etmektedir. Bir kurs merkezinde “Bilgisayar Kullanımı” dersleri veren, dijital ajanslarda profesyonel olarak yaptığı Sosyal Medya Uzmanlığı işine Freelance olarak devam eden Yazar; Aralık 2014 - Mayıs 2015 aralığında Girişim Haber'de editörlük ve sosyal medya uzmanlığı yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor