Girişimci ve Yatırımcılar "TechAnkara Proje Pazarı"nda Buluştu

Ankara Kalkınma Ajansı’nın Ankara’daki beş teknoloji geliştirme bölgesi,dört organize sanayi bölgesi,TTGV, TÜBİTAK, Borsa İstanbul,ATO ve ASO ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 4.TechAnkara Proje Pazarı’nda 144 yenilikçi proje sahibi girişimci,yatırımcılar ve işadamlarıyla buluştu.Detaylar haberimizde..

Ankara Kalkınma Ajansı’nın Ankara’daki beş teknoloji geliştirme bölgesi, dört organize sanayi bölgesi, TTGV, TÜBİTAK, Borsa İstanbul, ATO ve ASO ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 4. TechAnkara Proje Pazarı’nda 144 yenilikçi proje sahibi girişimci, yatırımcılar ve işadamlarıyla buluştu.

Etkinliğin açılışı Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve çok sayıda sanayici, işadamı ve girişimcinin katılımı ile ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

"İnovasyonda İşbirliği"

Ankara’daki insan kaynağı kapasitesinin, üniversitelerin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, OSB’lerin, TTGV, TÜBİTAK gibi kurumların gücünü tek marka etrafında birleştirerek Ankara’nın yüksek katma değerli ihracatını artırmaya yönelik önemli bir adım olan proje pazarının açılışında konuşan Vali Kılıçlar şunları dile getirdi:

''Ankara'nın teknolojik imajını güçlendirecek, teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her geçen gün yeni projelerin hayata geçirilmesi ile bu projelerin çıktılarının daha yüksek katma değere dönüşmesi; Ankara’yı bilim, teknoloji ve inovasyon ekosisteminde rekabetçi bir çekim noktası haline getirmeye başlamıştı.

Savunma sanayi, bilişim, sağlık teknolojileri, ulaşım sistemleri, çevre teknolojileri, nano teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli buluşlar yapılmakta ve yeni ürünler geliştirilmekte olan ülkemizde; ekosistem, kurumsal bir kimliğe bürünmek, algı yönetimini daha iyi yapabilmek, bölgesel pazarlama ve yatırımcı ilişkilerini daha profesyonel yapabilmek adına Ankara’nın, teknoloji ve inovasyon merkezi olma vizyonunu ortaya koyan TechAnkara, başkentimiz için önemli bir markadır.

"Ortaya konulan vizyon doğrultusunda, Ankara’da geliştirilen, üretilen ve satılan araştırma ve teknoloji ürünleri, uluslararası pazarlarda rekabet etme yolunda "TechAnkara" markası ile farkını ve kalitesini ortaya koymaktadır." diyen Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna’nın konuşmalarının ardından TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakçı, TechAnkara’nın amacı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Asıl Sorun İnovasyonun Ticarileştirilmesi

TechAnkara Proje Pazarı açılışında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık;

"Her yıl yeni kazanımlarla içeriği zenginleştirilen proje pazarı, Ajansın yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemini geliştirme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşabilmesini hedeflemektedir. Artan küresel rekabet sonucunda ülkemizin rekabetçiliğinin güçlendirilmesi için yenilikçilik özelliği olan mal ve hizmet üretimi önem kazanmıştır. Artık emek yoğun işlerde ve düşük teknolojik ürünlerde firmalar kar elde edememektedir. Oysaki bir ülkenin zenginliği ürettiği mal ve hizmetin değerinin artması ile olanaklıdır. Dünyada 16. Büyük ekonomiye sahip olan ülkemiz, 2023 yılında 10. Büyük ekonomi olmayı hedeflemektedir. Türkiye mevcut ürünlerini daha fazla pazarlayarak bu hedefine ulaşamaz.

Bugün dış ticarette daha sofistike ve teknoloji yoğun ürünlerin payı artarken emek yoğun ürünlerin payı azalmaktadır. Rekabet gücünü Ar-ge, inovasyon,  markalaşma ve tasarım gibi alanlarda aramak lazım. Daha fazla üretmeye değil daha fazla katma değeri olan ileri teknoloji yoğun ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Son zamanlarda katıldığınız inovasyon toplantılarında “Türkiye’nin cari açık sorunu yok inovasyon sorunu var” tespitini sık sık duymuşsunuzdur. Bu, bilgiye dayalı, rekabet koşullarının egemen olduğu ekonomi dünyasında çok değerli bir tespittir. Fakat birazdan açılışını yapacağımız proje pazarını görünce asıl sorunun inovasyon sorunu değil inovasyonun ticarileştirilmesi sorunu olduğu kolayca anlaşılacaktır." şeklinde konuştu.

Sunumun ardından Vali Kılıçlar, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile diğer katılımcılar tarafından açılışı yapılan proje pazarı gezildi.

4. TechAnkara Proje Pazarı 2014 hakkında daha detalı bilgi edinmek isterseniz www.ankaraka.org.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi yenilikçi proje sahibi girişimciler, yatırımcılar ve işadamları başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Hanife Merve Özcan Hakkında

İnönü Üniversitesi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” Lisansı 2011 mezunu yazar, Anadolu Üniversitesi “Marka İletişimi” bölümüne devam etmektedir. Bir kurs merkezinde “Bilgisayar Kullanımı” dersleri veren, dijital ajanslarda profesyonel olarak yaptığı Sosyal Medya Uzmanlığı işine Freelance olarak devam eden Yazar; Aralık 2014 - Mayıs 2015 aralığında Girişim Haber'de editörlük ve sosyal medya uzmanlığı yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor