TUİK Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistiklerini Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) “Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri”ni açıkladı. TÜİK verilerine göre, ihracatın yüzde 59.2’si, ithalatın ise yüzde 39.9’u 1-249 çalışanı bulunan KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. Detaylar haberimizde..

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) “Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri”ni açıkladı. TÜİK verilerine göre, ihracatın yüzde 59.2’si, ithalatın ise yüzde 39.9’u 1-249 çalışanı bulunan KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmiş.

Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2013

İhracatın %59,2’sini, İthalatın ise %39,9’unu KOBİ’ler Gerçekleştirdi

Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2013 yılında 59 593 girişim ihracat, 65 591 girişim ithalat yapmış. İhracatın %59,2’si, ithalatın ise %39,9’u 1-249 çalışanı bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından gerçekleştirilmiş.

  • İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %17,8 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı %24,1, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %17,3, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %40,7.
  • İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %5,7, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı %16,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %17,9, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %60,1.

Dış Ticaretin Yarısından Fazlasını Sanayi Sektöründeki Girişimler Gerçekleştirdi

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %57’si, ithalatın ise %51,6’sı sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapılmış. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %39,2, ithalattaki payı ise %33,3.

Sanayi sektörünün ihracatının %63,6’sı 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldığı analizler sonucu ortaya çıkıyor. Ticaret sektörünün ihracatının %91,4’ünü 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirmiş. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta ise 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı %73 olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın %66,8’ini 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirmiş.

Sanayi Sektöründeki Girişimlerin İhracatının %46,5’i AB Ülkelerine Yapıldı

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler 2013 yılı ihracatlarının %46,5’ini AB ülkelerine, %18,4’ünü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilmiş. AB ülkelerine yapılan ihracatın %63,7’si sanayi, %34,3’ü ise ticaret sektöründeki girişimler tarafından yapımış.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %39,4’ünü AB’den, %18,3’ünü Diğer Asya ülkelerinden, %13,7’sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirilmiş. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla AB (%40,7), Diğer Asya (%33,4) ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (%11,6).

Sanayi Ürünleri İhracatının %58,3’ünü Sanayi Sektöründeki Girişimler Yaptı

Sanayi ürünleri ihracatının %58,3’ünü ana faaliyeti sanayi olan girişimler, %38,3’ünü ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirmiş. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise %95,4’ü imalat sanayi ürünleri, %2,2’si tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturuyor.

Girişimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalatının %49,4’ü sanayi, %39,6’sı ticaret ve %11,1’i diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapılmış. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %74,8’ini imalat sanayi ürünleri, %15,5’ini madencilik ürünleri ve %3,3’ünü ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturuyor.

İthalatın %50,5’i İlk 50 Girişim Tarafından Gerçekleştirildi

İhracatın %43,3’ünü ilk 100 girişim, ithalatın %50,5’ini ise ilk 50 girişim yapmış. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın %15,9’unu, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın %25,7’sini gerçekleştirmiş.

En fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %17,9, ticaret sektöründeki payı ise %13,1 olmuş. En fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %22,4 iken, bu pay ticaret sektöründe %14,1.
Girişimlerin %47,4’ü tek ülkeden ithalat yaptı

Girişimlerin %44,9’u tek ülkeye ihracat yaparken, %16,3’ü iki ülkeye ihracat yapmış. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %4,3 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı %56,3.

Girişimlerin %47,4’ü tek ülkeden ithalat yaparken, %16,6’sı iki ülkeden ithalat yapmış. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı %2,1 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı %54,2.

TUİK kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor