Hazine Müsteşarlığı'ndan Yatırım Fonlarına Kaynak Aktarımı Geliyor!

Bir süre önce Hazine Müsteşarlığı tarafından üst fonlara kaynak aktarımına ilişkin yasal düzenleme 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1. Maddesi ile gerçekleştirildi. Detaylar haberimizde..

Bir süre önce Hazine Müsteşarlığı tarafından üst fonlara kaynak aktarımına ilişkin yasal düzenleme 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1. Maddesi ile gerçekleştirildi. Ayrıca, Üst Fonlara Kaynak Aktarımına ilişkin genel esas ve usulleri belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı 14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bu düzenlemeler kapsamında, girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan veya kurulacak üst fonlara Hazine Müsteşarlığı tarafından belirli esaslar çerçevesinde kaynak taahhüdünde bulunulacak. Yapılan bu çağrının başvuru başlangıç tarihinin 1 Eylül 2014, son başvuru tarihinin ise 31 Ekim 2014 tarihleri olduğu öğrenildi.

Bu haberle özellikle girişim sermayesi fonlarının ve bununla birlikte girişimciliğin büyük bir destek göreceğini belirten KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan alınan bu karardan dolayı memnun olduklarını belirtti. Kurum olarak girişim sermayesi konusuna yoğunlaştıklarını ve doğru kaynağın doğru kişilere ulaşmasına öncülük etmeye çalıştıklarını söyleyen Kaplan, ülke içindeki kısıtlı finansman enstrümanlarının Girişimcilerle buluşturulmasını sağlayarak ülke ekonomisine katma değerli ürün ve hizmetlerin sunulması için çalıştıklarını da ifade etti.

İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi) gibi bir üst fon kuruluşunun KOSGEB iştiraki olduğunu ve iVCi gibi üst fonlara destek olduklarını belirten Mustafa Kaplan: “Hazine Müsteşarlığı’nın kaynak aktarımı kararından dolayı Girişimcilerimiz adına mutlu olduk. Girişimcilerimizin en doğru kaynaklara erişmesini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu konuda elini taşın altına koyan tüm yatırımcıları ülke ekonomimize katarak yatırımların ülkemiz içinde kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca doğru girişimlerin doğru finansman araçlarına kavuşmasını sağlamak da ülkemiz Girişimciliğini ayakta tutan en önemli etken. Bütün bunları ele aldığımızda Hazine’nin bu kararını, bir çok insanın ideallerine kavuşması adına önemli bir adım olarak görmekteyiz.” açıklamalarında bulundu.

Kaynak Taahhüdüne İlişkin Bilgiler Ve Başvuru Şartları

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılacak Kaynak Taahhüdüne İlişkin Bilgiler:

 • Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak aktarılacak üst fonların tamamı için taahhütte bulunulacak tutar azami toplam 250 milyon TL olacak.
 • Müsteşarlığın bir üst fona taahhüt ettiği tutar, üst fonun toplam büyüklüğünün %70’ini geçmeyecek.

Üst Fonun Taşıması Gereken Koşullar:

 • Kurulan veya kurulacak üst fon; emeklilik fonu, ticari, yatırım ve/veya kalkınma bankası veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi kurumsal yatırımcıların en az birisinden kaynak taahhüdü almış olmalı.
 • Üst fon, Müsteşarlık dışındaki kurum, kuruluş ve yatırımcılardan en az 100 milyon TL tutarında kaynak taahhüdü almış olmalı.
 • Üst fon kurucusunun; en az 2 yıl süreyle bir girişim sermayesi fonunun veya üst fonun yönetiminde ya da en az 2 yıl süreyle yıllık net satışları en az 25 milyon TL’nin üzerinde olan bir şirketin yönetim kurulunda veya üst yönetiminde görev almış veya temsil edilmiş olması gerekmekte.
 • Üst fonun portföy yöneticilerinin Türkiye’de SPK’dan, yurtdışında ise ilgili kamu kurumlarından portföy yöneticiliği konusunda izin almış olmaları gerekmekte.
 • Üst fonun portföy yöneticisinin yönetim ekibinde; girişim sermayesi alanında en az 5 farklı şirkete ya da girişim sermayesi fonuna yatırım yapılması için yatırım kararı almış ve yatırım kararı aldığı şirketlere veya girişim sermayesi fonlarına yaptığı yatırımlardan son 5 yıl içinde en az 1 defa kâr ederek başarılı çıkış yapmış olan en az 1 kişi bulunmalı.

Yatırım Yapılacak Girişim Şirketlerine İlişkin Hususlar:

 • Üst fonun kaynak sağlayacağı girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonları Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine yatırım yapacak.
 • Üst fonun kaynak sağlayacağı girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonları, başlangıç veya büyüme aşamasındaki KOBİ ölçeğindeki girişim şirketlerine yatırım yapacak. Başlangıç aşaması: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Büyüme aşaması: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • 10. Kalkınma Planında yer alan ve önümüzdeki dönem gelişmelerini şekillendirmesi beklenen sektörler (bilgi teknolojileri, otomasyon ve ileri üretim teknikleri, sağlık teknolojileri, dijital iletişim, nanoteknoloji, yüzey teknolojileri, malzeme bilimleri, ölçümleme cihazları, biyoteknoloji ve çevre teknolojileri) ile teknoloji ve yenilikçilik odaklı girişim şirketlerine yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlayacak üst fonlara öncelik verilecek.

Diğer Hususlar:

 • Üst fon başvuruları Ek-1 Bilgi Formunda yer alan bilgiler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.
 • Üst fonun tabi olacağı kurallar ile uygulamaya ilişkin hususlar Müsteşarlık ile üst fon arasında imzalanan protokolle (Ek-2) belirlenecek.
 • Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na www.hazine.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Yöntemi Ve Takvimi

Başvuru, belirtilen başvuru tarihleri arasında fon kurucusu tarafından Müsteşarlığa yapılır. Gerekli başvuru belgeleri, üzerinde ‘‘gizli’’ ibaresi bulunan kapalı bir zarf ile doğrudan ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese gönderilecek.

Adres: Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü İnönü Bul. No:36 06510 Emek/ANKARA

Kaynak aktarımına ilişkin bilgi formu ve başvuru belgelerinin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Müsteşarlığa ulaştırılması gerekmekte.

Unutmayın, başvuru tarihleri 1 Eylül 2014 - 31 Ekim 2014  tarihleri arasında, diğer detaylar burada.

Haberimizi girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonları bulunan yatırıcımlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor