Enerji Bakanlığı'ndan Sanayicilere Enerji Verimliliği Teşviği!

Enerji Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran projelere yatırımı yapan sanayicileri, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgeye yapılan yatırımlardan faydalandıracak.Detaylar haberimizde..

Bakanlık, enerji verimliliğini artıran projelere yatırımı yapan sanayicileri, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgeye yapılan yatırımlardan faydalandıracağını duyurdu.  Böylece kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde on yılda ülke ekonomisine 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu sağlanması ve işletmelerin faturalarının yüzde 30 azaltılması hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi, 25 Ocak 2014 Cumartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla Konya’da yapılan toplantıyla start aldı. 

"Güçlü Sanayi Verimli Enerji" sloganıyla yola çıkılan proje, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu yaratmayı hedefliyor. Bu tasarruf; 16.000 okul, 3.200 tam teşekküllü hastane, 10 Boğaz Köprüsü, 10 havalimanı, 7 Atatürk Barajı ve 6 ünite nükleer santralin her biri için gereken kaynak anlamına geliyor.

Son 10 yılda Elektrik ve Doğalgazda Çin’den Sonra En Fazla Talep Artış Hızına Sahip Ülkeyiz 

Ülkemizde enerji arz ve talebi büyük bir hızla arttığını ve dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ülke olduğumuzu ifade ederek sözlerine başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,2002 yılında 129 milyar kWh olan elektrik enerjisi tüketimimiz, 2013 yılında 245 milyar kWh'a yükselmiş durumda. Yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta ve uzun vadede de devam edeceğini gösteriyor.” dedi.

Enerji ihtiyacının dünya var oldukça artarak devam edeceğini belirten Taner Yıldız, “Ancak, enerji kaynakları sonsuz ve sınırsız değil. Bu nedenle, enerji üretimi ile tüketimi arasında sürdürülebilir bir denge kurmak zorundayız. Nitekim tüm dünyada artan enerji ihtiyacını karşılamak için küresel enerji yatırımları da artıyor. Küresel ölçekte enerji sektörüne 2013 ile 2035 yılları arasında 42,2 trilyon dolar yatırım yapılacağının öngörülüyor.Ülkemizde ve dünyada enerji sektörüne yapılan yatırımlar göz önüne alındığında enerjiyi verimli kullanmamızın ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir.” diyen Yıldız, dünyada 2035 yılına kadar enerjinin verimli kullanılması ile konutlarda, sanayide ve ulaştırmada toplam 7.3 Milyar TEP enerji tasarrufu sağlanacağının tahmin edildiğini belirtti.

Enerji Verimliliği 6. Yakıt Olarak Yerini Alıyor 

Enerji verimliliğinin sağlayacağı kazanımların sürdürülebilirlik açısından son derece önemli olduğuna değinen Yıldız, Bakanlık olarak; ilgili Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Finans Kuruluşları ve Özel sektör iş birliği içerisinde her alanda ve her sektörde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlattıklarını ifade etti. 

Hedef: 10 yılda 65 milyar TL Tasarruf

Yıldız, yıllardır sürdürülen ve son yıllarda ivme kazandırılan Enerji Verimliliği çalışmalarının sonuçlarını da almaya başladıklarını, 2013 yılında büyüyen ekonomimizin ve gelişen sanayiyle birlikte artan üretimimize rağmen enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki artıştan daha az olduğunu söyledi.

Yıldız; konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Bugün başlattığımız proje kapsamında da hedefimiz; sanayicilerimizin enerji faturasını en az % 30 azaltmak ve parasal olarak 10 yılda 65 milyar TL tasarruf etmek.” dedi.

Enerji verimliliğinin; kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra “6. Yakıt” olarak enerji kaynakları arasındaki yerini aldığını söyleyen Bakan Yıldız, enerji kaynakları sınırlı olan bir coğrafyada bulunduğumuzu, bu nedenle enerji kaynaklarının bu bilinçle kullanılmasına dikkat çekti.

Bakanlıktan Sanayicilere Teşvik

Bakan Taner Yıldız, Konya’da gerçekleştirilen Enerji Verimli Sanayi Projesi lansmanında yaptığı konuşmada tüm sanayicilere ve kamuoyuna yeni bir uygulamanın da müjdesini verdi.

Yıldız, “Sanayi sektöründe yapılacak olan enerji verimliliğini artırıcı projeler, yatırımın yapılacağı bölgeye bakılmaksızın, 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden faydalandırılacaktır. Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.” dedi.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim Çağlar: “10 yılda 16.000 okul”

Sanayide enerji verimliliği için kamu, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getiren Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin ekonomiye katkısını ve OSB’lerde yapılacak çalışmaları değerlendiren Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim Çağlar, sanayi kuruluşlarında Enerjide Verim Artırıcı Proje (EVAP) uygulaması yapılabilecek 13 alandaki iyileştirmelerle 10 yılda 65 milyar TL kazanç sağlanmasını hedeflendiğine dikkat çekti.  Çağlar, “Bu, 10 yılda 16.000 okul demek.” dedi.

İbrahim Çağlar, yaptığı konuşmada 2020’de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya hazırlanan ülkemizin, daha az enerji ile daha çok ekonomik fayda elde etmesi gerektiğini vurgulayarak “Kişi başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.000 Dolarlık milli hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla enerji harcıyoruz.” dedi. Çağlar, Enerji Verimliliği Derneği olarak enerjiyi her noktada verimli ve etkin kullanmak ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimini artırmak gerekliliğiyle faaliyetler gösterdiklerini belirtti.

Çağlar ayrıca, enerji verimliliğini 2013’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ülke genelinde yürütülen Enerji Hanım Projesi kapsamında ev hanımlarına ve geçtiğimiz hafta başlayan Enerji Çocuk Projesi ile de genç nesillere taşıdıklarını aktardı.

İşletmelerin Enerji Faturaları Yüzde 30 Azalacak

Enerji Verimli Sanayi Projesi kapsamında verimlilik artışı sağlanabilecek 13 alanın tespit edildiğini belirten Çağlar, işletmelerin enerji faturalarını yüzde 30 azaltacak somut örnekler de verdi. Bu kapsamda buhar sistemlerinde yalıtımlı borulardaki kayıplar, yalıtımsız borulara göre %80-85 oranında daha az oluyor ve fırın sistemlerinde atık ısının geri kazanılmasıyla yüzde 45’e varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor.  

Ülkemizdeki enerji açığına dikkat çeken Çağlar, “2012 yılı birincil enerji tüketimimiz 120 milyon Ton Petrol Eşdeğerine (TEP) ulaşmıştır. 2012 yılı itibarıyla %72’si yurt dışından gelen toplam birincil enerjimizin %27’si sanayide, %26’sı konut ve hizmetlerde ve %14’ü ulaşımda harcanmıştır.” dedi. Çağlar; sanayide, binalarda ve ulaşımda enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle elde edilecek tasarrufun enerji değeri, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla olduğunu da vurguladı.

10 yılda 65 milyar TL olarak saptanan enerji tasarrufu,

 • 16.000 okul
 • 3.200 tam teşekküllü hastane
 • 7 Atatürk Barajı
 • 10 Havalimanı
 • 10 Boğaz Köprüsü
 • 6 ünite nükleer santral yapılabilmesi anlamına geliyor.

İşletmelerde enerjinin verimli kullanılması için yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar ile ne kadar tasarruf elde edildiğinin tespit edilmesi amacıyla Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 120 işletmede anket çalışması yapıldığını belirten Çağlar, verimlilik artırıcı projelerin uygulama oranları incelendiğinde bazı projelerin önemli oranda uygulandığını gördüklerini belirtti.

Çağlar, Verimlilik artırıcı projelerin sadece bir kısmının uygulanması sonucunda bile işletmelerimizin;

 •  % 55’inin enerji faturalarını % 10,
 •  % 11’inin enerji faturalarını % 20,
 •  % 8’inin enerji faturalarını % 30,
 •  % 3’ünün enerji faturalarını % 40 ve
 •  %1’inin enerji faturalarını % 50 oranında azalttığını tespit ettik dedi.

Çağlar, “Bu sonuçların Enerji Verimliliğinin ne kadar önemli olduğunu ve Verimlilik Artıcı Projelerden işletmelere uygun olanların tamamının uygulanması durumunda ne kadar büyük tasarruf edeceğimizi göstermektedir.” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü, ise enerjide verimliliğin önemine dikkat çekerek, tasarruf edilen enerjinin üretilen enerji olduğunu söyledi. Konya Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerin 2013 yılında elektrik ve doğalgaza 125 milyon lira ödediğinin altını çizen Kütükçü, “Şimdi verimlilik esaslarına göre, bu rakamın sadece yüzde 10’u kadarını geri kazanabilirsek her yıl 12.5 milyon lira sanayicimizin cebinde kalacak. Konya’ya, ülkemize yatırım olarak katkıda bulunacak. Bu yüzde 10 tasarrufu Türkiye’de düşündüğünüzde, ben ülkenin hem cari açığının hissedilir derecede düşeceğine, hem de yatırım için gerekli finansmanın bu yolla sağlanabileceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.  

Enerji Tasarrufu, OSB’lerde Verilecek Eğitimler Sanayicilere Aktarılacak

Enerji Verimliliği Derneği tarafından sanayicilerin en etkin verimlilik artışı sağlayabileceği 13 alanın belirlendiği proje kapsamında işletmelerin enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğine odaklanmaları, işletmelerine uygun projeleri hayata geçirmeleri hedefleniyor. Ülke genelindeki tüm Organize Sanayi Bölgelerinde uygulamaya konulacak projede, Enerji Yönetim Merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle ortaklaşa çalışılarak OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön raporlar hazırlanacak.

Bu raporlar paralelinde, sanayi kuruluşlarına 13 verimlilik artırıcı proje uygulama alanıyla ilgili eğitimler verilecek ve bünyelerinde yapma kararı aldığı değişiklikler saptanacak. Kurulan Enerji Yönetim Merkezleri, sanayi kuruluşlarının gelişimlerini düzenli raporlarla takip edecek ve bölgesel toplantılarla aktarılacak.  25 Ocak 2014’te Konya’da başlayan proje; Kocaeli, İzmir, Şanlıurfa, Van, Samsun ve Antalya Organize Sanayi Bölgelerinin ev sahipliğinde yapılacak toplantılarla devam edecek.

Sanayi kuruluşlarında Enerjide Verim Artırıcı Proje (EVAP) uygulaması alanları ise şöyle:

 • Fırın sistemleri
 • Kazan sistemleri
 • Buhar sistemleri
 • Kurutma sistemleri
 • Soğutma sistemleri
 • Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
 • Soğutma kulesi sistemleri
 • Fan sistemleri
 • Basınçlı hava sistemleri
 • Pompa sistemleri
 • Elektrik sistemleri
 • Motor sistemleri
 • Aydınlatma sistemleri

Enerji Verimliliği Projesi hakkında detaylı bilgi için www.enerjiverimlisanayi.com, verilen teşvikler hakkında detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Enerji verimliğinin ve enerjiyi doğru yönetmenin ülkemizi küresel anlamda üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz. Haberimizi özellikle enerji sektöründeki gelişmeleri takip eden okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Esra Tavukçu Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 2011'de mezun oldu, 2008-2011 yıllarında Young Guru Academy'de (YGA) çeşitli projelerde görev aldı. Yazar nitelikli içerik sitelerine freelance olarak editörlük, sosyal medya danışmanlığı yapmaktadır. Mayıs 2013 - Mart 2014 aralığında Girişim Haber'de editörlük yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor