Serhat Kalkınma Ajansı'ndan 2014 İçin 12 Milyon TL Bütçeli 3 Çağrı!

Serhat Kalkınma Ajansı,İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 kapsamında proje başvurularının sunulması için 26 Aralık 2013 tarihi itibari teklif çağrısını başlattı..

Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3  kapsamında proje başvurularının sunulması için 26 Aralık 2013 tarihi itibari ile 2014 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmakta.

Kar amacı güden başvuru sahipleri için ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4’ün amacı; Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesi. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL.

Aynı şekilde kar amacı güden başvuru sahipleri için ilan edilen Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3’ün amacı;TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi. Programın toplam bütçesi 2.000.000 (iki milyon) TL’dir. 20-49 baş arası süt sığırcılığı yatırımları desteklenmekte.

Kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3’ün amacı; TRA2 Bölgesi’nde tarımturizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmakta. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL.

2014 yılı mali destek programları için elektronik ortamda son başvuru tarihi 21 Şubat 2014, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 28 Şubat 2014, saat 17:00’dir.

Serhat Kalkınma Ajansı ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için www.serka.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.Haberimizde geçen çağrı tekliflerinin detaylarına buradan, diğer tüm teşviklere ise buradan erişebilirsiniz.

Haberimizi Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerimizde yaşayan girişimcilerimiz ve okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor