KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, İTO'nun Sorularını Yanıtladı

Fikrinizin ticarileşmesine yardımcı olan KOSGEB, girişimci olmanız, girişimci olmuşsanız işletmenizi geliştirmeniz, yurt dışına açılmanız, marka olmanız için sayısız alanda hizmet sunuyor.Detaylar haberimizde..

Fikrinizin ticarileşmesine yardımcı olan KOSGEB, girişimci olmanız, girişimci olmuşsanız işletmenizi geliştirmeniz, yurt dışına açılmanız, marka olmanız için sayısız alanda hizmet sunuyor. Küçük ve orta işletmeleri çeşitli araçlarla destekleyen KOSGEB, artık firmaların ihtiyacı olan eğitim ve bilgi akışını sağlamak için fikrine de, projesine de para veriyor. Bu amaçla 2013’ün 10 ayında KOBİ’lere 212 milyon TL aktarıldı.

2008 yılındaki zihniyet devrimi ile özel sektör mantığıyla bir çalışma disiplinine geçiş yapan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2009 yılından bu yana hizmet ve ticaret sektörlerine de destek veriyor. Türkiye’de 32 sivil toplum kuruluşu ile bir Girişimcilik Konseyi kuran, yurt dışında 35 ülkede muadili kuruluşlarla işbirliği anlaşması imzalayan KOSGEB, 2013 yılının 10 ayında 23 bin 500 küçük ve orta ölçekli işletmeye, girişimciye, meslek kuruluşuna 212 milyon TL tutarında destek sağladı. 2014 yılı bütçesi ise 568 milyon 600 bin TL.

En büyük hizmet ağını İstanbul’da kuran, yurt çapında 81 ilde, 88 müdürlük ile hizmet veren KOSGEB’in Başkanı Mustafa Kaplan, İstanbul Ticaret’in sorularını yanıtladı:

KOSGEB’i kısaca tanıtır mısınız?

1990 yılında, imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmalarımızın yeniliklere hızla ayak uydurmalarını, rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla kurulduk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteriyoruz. 2009 yılında hizmet ağımızı genişlettik.

Destek verdiğiniz sektörler hangileri?

2009 yılı son çeyreğine kadar sadece imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimize yönelik destek veriyorduk. Kanun değişikliği ile imalat sanayi dışındaki hizmet ve ticaret sektörlerinin de KOSGEB desteklerinden faydalanmasının  önü açıldı.

720 Bin İşletme Kayıtlı

Veri tabanınızda kaç işletme kayıtlı? Ne kadarı ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor?

Kanun değişikliği öncesi KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletme sayısı 140 bin civarındaydı. Bugün ise kayıtlı işletme sayımız 720 bini geçti. Kayıtlı işletmelerimizin yüzde 38’i ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor.

Hizmetlerinizle ilgili bilgi verir misiniz?

Şirketlerimizin proje kültürü ve bilincini oluşturmak, proje yapabilme kapasitesini, rekabet gücünü geliştirmek, üretim-ihracat ve istihdamdaki paylarını artırmak, katma değeri yüksek üretim yapısına geçişlerini sağlamak amacıyla destekler sağlıyoruz, yeni girişimcileri ve fikirlerini destekliyoruz.

Girişimciliğin yaygınlaştırılması için neler yapıyorsunuz?

Üniversitelerimizde girişimcilik eğitimlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışıyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız var, bunları hızlandırdık. Girişimcileri rol modeli olarak öğrencilerin önüne çıkarıp, girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

32 STK İle Konsey Kurduk

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir Girişimcilik Konseyi kurdunuz…

Ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları bir çatı altında toplamak için yola çıktık. 2012 yılında kamu ve sivil toplumu temsil eden 32 kuruluşumuz ile Girişimcilik Konseyi kurduk. Böylece; Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP) hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca, ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak ve girişimciliği geliştirecek Girişimci Dostu Ekosistem oluşturmak amacı ile hazırlanan 2014–2016 yıllarını kapsayan GİSEP’i uygulamaya başlayacağız.

KOBİ ve girişimcilik ödülleri veriyorsunuz.

Geçen yıl KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri uygulamasına başladık. “Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri” ve “Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri” kategorilerinde finalistler belirlendi. 2013 yılı ödül törenini de yine Kasım ayında içerisinde düzenlenmeyi planlıyoruz.

81 İlde 88 Merkezdeyiz

Türkiye’de kaç ilde, kaç şube ile hizmet veriyorsunuz?

2013 yılında hizmet ve desteklerimizi hedef kitlemize yerinde sunabilmek için Türkiye’ye yayıldık. 9 KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü açtık. 81 ilde, 88 hizmet merkezi müdürlüğü ile hizmet veriyoruz. Bu genişleme politikası bize 35 bin yeni KOBİ kazandırdı.

35 Ülke İle İşbirliği

Firmalarımızın yurt dışına açılması için hangi hizmetleri veriyorsunuz?

KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla 2013 yılının 10 ayında, 67 ülkeye iş gezisi düzenledik. Bu gezilere katılan 2 bin 702 işletmeye 4 milyon 600 bin TL destek sağladık ve Eylül 2013 itibarıyla 35 ülkede, KOSGEB muadili kuruluşlarla işbirliği protokolleri yaptık. Türkiye’de de  Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliklerimiz var.

Enerji ve çevre ile ilgili bir çalışmanız var mı?

Çevre konusunda KOSGEB Yol Haritası’nın Hazırlanması Projesi kapsamında eğitim, bilgilendirme, envanter ve saha çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi ve KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi de bir diğer çalışma alanımız.

En geniş ağ İstanbul’da

İstanbul’da KOSGEB’e kayıtlı KOBİ sayısı 148 bin 662. İmalat sektörü yüzde 44.6 ile ağırlıkta. İstanbul’da 4 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile hizmet veriyoruz. Türkiye’de birim bazında en geniş yayılımla İstanbul’dayız. Ayrıca İstanbul’da 7 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), 11 adet ise Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği bulunuyor.İstanbul’da 2010–2013’ün 10 aylık döneminde 9 bin 476 işletmeye 127 milyon TL destek sağladık. Aynı dönemde 11 bin 306 işletme KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programları’ndan yararlandı ve 889 milyon 600 bin TL’lik kredi hacmi oluşturuldu.

Bu işletmelerin ödeyecekleri 41 milyon 300 bin TL tutarındaki faiz ise işletme sermayesi ve ihracata yönelmelerini sağlamaları amacıyla KOSGEB tarafından karşılandı.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yine aynı dönemde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, 772 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenledik.

Kadın girişimciye ayrıcalıklı destek

Kadın girişimci sayısının artırılması temel amaçlarımızdan biri. Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda kadın girişimciliğin geliştirilmesine yönelik hedefler ve eylemler belirledik. Kaynak olarak, AB Küçük İşletmeler Yasası Kadın Girişimciliği Değerlendirme Kriterleri’nden yararlanacağız. Halen, 30 bin TL hibe ve 70 bin TL geri ödeme ile kadınlara yüzde 10 avantajlı destek oranı uyguluyoruz.

23 bin 500 işletmeye 212 milyon TL

2013 yılında yaklaşık 23 bin 500 küçük ve orta ölçekli işletmeye, girişimciye, meslek kuruluşuna 212 milyon TL tutarında destek sağladık. 469 milyon 500 bin TL’lik bütçemizin 296 milyon 900 bin TL’lik kısmını işletmelere sağlanacak destek ödemeleri için ayırdık. Yılsonuna kadar geri kalan tutarı da aktaracağız. 2014 yılı bütçemiz ise 568 milyon 600 bin TL. Bunun 332 milyon TL’si destek bütçesi.

162 bin girişimci adayı var

Girişimcilik potansiyeli yüksek insanımızı daha bilinçli müteşebbisler haline getirmek ve “yeni nesil girişimci” hedefimize ulaşmak amacıyla ülkemizin hemen hemen her ilinde, çeşitli paydaş kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimler kapsamında son 3 yılda yaklaşık 162 bin girişimci adayını eğittik. Bu girişimcilerimizin yaklaşık 45 bini eğitimini 2013 yılında tamamladı.

‘Reyhanlı’ya destek olduk’

Reyhanlı’da 2013 yılında bir uygulama yaptık. Reyhanlı İlçesi Acil Destek Kredisi ile iki ayrı bombalı terör saldırısından etkilenen işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağladık. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olup da saldırıda zarar gören işletmelerimizin acısını bir nebze olsun azaltmak istedik.

Ücretsiz e-eğitim

Önümüzdeki günlerde KOBİ’ler için öncelikli sorun alanlarında eğitimlerimiz başlıyor.

  • İnovatif düşünme ve yenilikçilik,
  • Pazarlama stratejisi,
  • Müşteri odaklı ilişkiler,
  • Problem çözme becerisi,
  • Proje yönetimi,
  • Temel finans
  • İş hukuku

gibi konulardaki e-eğitimler ücretsiz olacakmış.

KOBİ’lere danışmanlık

KOBİ’lerin sorunlarını çözüm sürecinde bilgiye erişim her geçen gün artarak önem kazanıyor. Bu nedenle Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte ‘Türkiye Cumhuriyeti’ndeki KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi’ni başlattık. Uluslararası deneyimler Türk KOBİ’lerinin hizmetine sunuldu.

Nalan Söylemez’in gerçekleştirdiği İTO kaynaklı bu röportajı tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Bu içeriği 13.797 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Destekleri, Girişimci Röportajları, KOBİ, KAMU, İş Dünyası
Yazar Esra Tavukçu Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 2011'de mezun oldu, 2008-2011 yıllarında Young Guru Academy'de (YGA) çeşitli projelerde görev aldı. Yazar nitelikli içerik sitelerine freelance olarak editörlük, sosyal medya danışmanlığı yapmaktadır. Mayıs 2013 - Mart 2014 aralığında Girişim Haber'de editörlük yapmıştır.

Yorumlar

AB Proje Akademisi
AB Proje Akademisi
KOSGEB  Başkanının görüş ve düşünceleri  günümüz KOBİ’lerine ve yeni girişimcilerin gerçek ihtiyaçlarına yönelik değildir.Şöyleki; Türkiye’de 23 yıldır kamu kaynağını kullanan ve dağıtan kuruluş
Maalesef girişimcilere destek olamamaktadır.1 yıldır kobi destek projeleri alınmamakta ve açıklama yapılmamaktadır.3 yılda 165.000 kişiye girişimcilik eğitimi verdiniz de kaç kişi işyerini kurabildi, yaklaşık 5.000  kişi yani %3 buna ne buyrulur.Kobilere yeni destek projeleri  neden geliştirilmiyor.Kurumda herkes maaş almanın peşinde mi?
Hala 70 saatlik girişimcilik modüllerinizde neden e-ticaret yer almıyor?Teşekkürler

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor