YASED'den Türkiye'nin ArGe Ekosistemini İyileştirecek ArGe Çalıştayı!

YASED, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğinde, Türkiye’nin ArGe ekosistemini iyileştirecek yol haritasının ilk adımlarını attı. Detaylar haberimizde..

YASED, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğinde, Türkiye’nin ArGe ekosistemini iyileştirecek yol haritasının ilk adımlarını attı. Müjdat Altay: “Türkiye'nin ArGe yoğunluğunu artırmasını ve ArGe merkezleri bakımından tercih edilen yatırım yeri olarak konumlanmasını hedeflemekteyiz.”

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye’nin ArGe yoğunluğununartmasını sağlayacak iş ve yatırım ortamına katkıda bulunmak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer ilgili kamu kurumlarının üst düzey yetkililerininve Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen uluslararası şirket yöneticilerinin katılımında ArGe Çalıştayı düzenledi.

Söz konusu Çalıştay kapsamında, YASED’in “Uluslararası Yatırımcıların ArGe Yatırımlarını Türkiye’ye Çekmek İçin Gereksinimlerin Belirlenmesi” konulu raporunun sonuçlarıilgili tarafların katılımında kamuoyuna açıklandı.

YASED Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Altay, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda katmadeğerli yatırımın Türkiye’ye çekilmesi gereğine işaret ederek, bu yöndeki çözüm önerilerinin YOİKK Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu eylem planlarına dâhil edildiğini belirtti.

23 Ekim 2013, İstanbul - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ArGe Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Uluslararası yatırımcıların ArGe yatırımlarını Türkiye’ye çekme konusundaki gereksinimlerin belirlenmesi’ başlıklı rapor, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile düzenlenençalıştayda açıklandı. Çalıştaya ilgili diğer bakanlık ve kurumların üst düzey yetkilileri il, görüş ve değerlendirmeleriyle raporun hazırlanmasına destek veren Türkiye’deki önde gelen uluslararası yatırımcı şirketlerin üst düzey yöneticileri de katıldı.

“Türkiye’nin ArGe Ekosistemi İyileştirilmeli”

Toplantının açılış konuşmasını yapan YASED Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Altay, ArGe’ninuluslararası yatırımların katma değer yarattığı en önemli kanallardan biri olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Dünyada sanayide yapılan tüm ArGe faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlasını uluslararası firmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin ArGe yoğunluğunda kayda değer artış sağlanması ve ArGe alanındaki hedeflerine ulaşması için, uluslararası firmaların bu alandaki yatırım ve faaliyetlerini başka ülkeler yerine Türkiye’de yapmalarını sağlamamız gerekiyor. ArGe raporumuz için görüş veren üyelerimizin global ArGe harcamalarının toplamı yaklaşık 200 milyar dolardır.Küçük bir hesaplamayla, bu yatırımın sadece %10’unu başka ülkeler yerine Türkiye’ye çekebilirsek, bu 20 milyar dolarlık ek yatırım girişine denk gelir. Yaptığımız bu çalışmanın amacı, nokta atışıyla Türkiye’ye yapılacak ArGe yatırımında kayda değer artış sağlayabilecek, Türkiye’de faaliyet gösteren söz konusu uluslararası şirketlerin tepe yöneticilerinin ArGe yatırım ortamı iyileştirmeleri hakkında görüş ve somut önerilerini almaktı.”

Altay, Türkiye’nin ArGe ekosisteminin iyileştirilmesi ve bu kapsamda gerekli politikaların ve eylem önerilerinin belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, YASED olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile düzenledikleri ArGe Çalıştayı’nın bu amaca hizmet edeceğine inandıklarını kaydetti.Altay, YASED ArGe Stratejik Komisyonu ile proaktif olarak mevcut çalışmalara katkı sağlanmasının sürdürüleceğini belirtti.

Türkiye’nin 2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak üzere rekabet edebilirliğini güçlendirmesi gerektiğini, bunu da ancak ArGe ve inovasyon gücünü artırmakla gerçekleştirebileceğini söyleyen Altay, sözlerine şöyle devam etti: “ArGe konusunda yenilikçi politikaların ve eylem önerilerinin belirlenmesi, ortaya konması gerekiyor. Uluslararası yatırımcıların ArGe yatırımlarını Türkiye’ye çekmek için gereksinimlerin belirlenmesi konusunu, ilk kez Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve ArGe Teknik Komitesi’nde dile getirdik.

  • Türkiye’deki ArGe eko sistemini rakip veya potansiyel rakip ülkelerden daha iyi seviyeye getirmeyi hedefleyen bir program yapılması, ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi ve uygulanmasının takip edilmesi,
  • Türkiye’deki ArGe desteklerinin durumunu, bütünsel bir anlayışla mevcut ve potansiyel rakip ülkelerdeki kamu ArGe ve lokal ArGe desteklerinin toplamıyla periyodik olarak karşılaştıracak bir yapının kurulması,

Başlıklarındaki iki önerimiz, YOİKK’in eylem planına alındı. Altay, “Geniş kapsamlı ve gerçekleştirilmesi hiç de kolay olmayan bu iki eylemi, Türkiye’nin rakiplerinin önüne geçmesi açısından önemli adımlar olarak görüyoruz.Görüşlerimizin Hükümet nezdindeki bir plan dâhiline alınması, bizi daha da heyecanlandırdı ve motive etti. Böylece, hızlı bir şekilde hazırlıklara başladık ve 9 aylık titiz bir çalışma süreci sonucunda raporumuzu ortaya çıkardık.”
Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Ömür Demir Kızılarslan, yaptığı konuşmada şunları belirtti:

“Bakanlığımız bünyesinde koordine ettiğimiz ve YASED’in etkin bir şekilde görev aldığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu YOİKK platformunda ArGe faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, 2023 Türkiye İhracat Strateji ve Eylem Planı kapsamında çalışmalarımız da sürmektedir. 2012 sonunda Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı olarak uygulamaya konan GİTES’in (Girdi Tedarik Stratejisi) eylem planlarında işaret edilen ve ArGe’deönceliklendirme gerektiren alanlar, sanayinin ihtiyaç duyduğu girdiler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu konuda teşviklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan kamu alımlarının, yerli üretimin, teknoloji transferinin ve ArGe’nin desteklenmesi için kullanılması yönündeki çalışmalara, bakanlık olarak önemli destekler ve katkılar sağlıyoruz. Yatırım teşviklerinin geliştirilmesini ve 5’inci bölge teşvikleri ile ArGe faaliyetlerinin sonucunda geliştirilen ürünlerin üretimini destekliyoruz. Bu çalıştayın Türkiye’nin çok önemli bir konusu olan Arge ile ilgili bilgi birikimi ve farkındalığın arttırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, YASED’e bu özenli çalışma için teşekkürlerimi sunuyorum”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof Dr. Davut Kavranoğlu,açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

“Biz Türkiye olarak hükümetimizin ortaya koyduğu 2023 yılı vizyonu ile ekonomik paradigmamızı geliştirip ülkemizi Dünyanın en gelişmiş 10 büyük ekonomisi haline getirmek istiyoruz. İnanıyoruz ki günümüzde, kalkınma için, refah için vazgeçilmeyecek yol, bilgi ekonomisine geçmektir. Bu, Bilimin, Teknolojinin, Bilginin, AR-Ge’nin hâkim unsur olduğu, yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin geliştirildiği ve üretildiği bir ekonomi anlamına geliyor. Bilimi, Teknolojiyi, Bilgiyi önceleyen ona dayanan bir ekonomiye geçmeyi başaramazsak 2023 hedeflerine de varamayız, bulunduğumuz noktayı da koruyamayız. Bu yüzden bu konudaki çalışmalar büyük önem taşıyor. YASED’in hazırladığı ArGe raporu ve rapor çerçevesinde düzenlenen ArGeçalıştayı bu anlayış açısından çok önemli. Türkiye’nin dünya çapındaki Ar-Ge faaliyetlerinin bir parçası olarak konumlanmasını istiyoruz. Dolayısıyla,Türkiye’de bulunan Ar-Ge merkezlerinde sadece Türkiye’deki faaliyetlerle ilgili değil, dünya pazarına sunulan ürün ve hizmetlere yönelik gerçek Araştırma ve ürün/hizmet geliştirme yapılmasını arzu ediyoruz ve esas olarak bu sebeple destekliyoruz. YASED’in ArGe raporunun ve bu önemli çalıştayın ülkemizin dünya çapında bir ArGe merkezi olarak algılanmasına yönelik önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Temennim, ArGe konusunda fikir alışverişlerinde bulunma imkânı yakaladığımız bu tip verimli çalışmaların artması ve geliştirilmesidir.”

YASED Hakkında:

1980 yılında kurulan YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği, üyeleri Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketlerden oluşan ve kar amacı gütmeyen özel bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürmekte. Haziran 2013 itibariyle, çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 223 kurumsal üyesi bulunmakta. Detaylı bilgi için: www.yased.org.tr

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor