EUROSTARS Programı, İnovasyona Önem Veren Kobileri Destekliyor!

EUROSTARS, EURAKA tarafından yönetilen ve EUREKA ve AB 7. Çerçeve Programının ortak bir girişimi olan bir Avrupa inovasyon programı. Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programı. Detaylar haberimizde..

EUROSTARS, EURAKA tarafından yönetilen ve EUREKA ve AB 7. Çerçeve Programının ortak bir girişimi olan bir Avrupa inovasyon programıdır. Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programı. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlanıyor.

Halen 33 ülke EUROSTARS Programına ulusal ofislerin EUREKA ağı kanalıyla aktif olarak katılım sağlanıyor. Bu ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık’tır.

2008-2013 arasında EUROSTARS Programı için 400 milyon Avro kaynak ayrılmış olup, bunun; 300 milyon Avro’su EUROSTARS Üyesi Ülkeler tarafından ve 100 milyon Avro’su ise AB 7. Çerçeve Programından karşılanmış.

Elektronik bir bülten olan EUREKA eNewsletter, (http://eurekanetwork.org) üzerinden EUROSTARS Programı ve EUREKA’nın tüm faaliyetleri konusundaki en son gelişmeler takip edilebilir.

 • Projelerde ortalama 3 veya 4 katılımcı bulunmakta.
 • Projelere ortalama 2 veya 3 ülke dahil olacak.
 • Ortalama proje süresi 29 ay.
 • Projelerin ortalama maliyeti 1.4 milyon Avro’dur.

Kimler Başvurabilir?

Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler.  Bu tanıma uygun olmayan işletmeler ve büyük firmalar, gerekirse üniversite veya araştırma kuruluşlarını da yanlarına alarak EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabiliyor. Diğer bir deyişle, üniversite ve araştırma kuruluşları, ancak Türk firmalarının hizmet sağlayıcısı olarak EUROSTARS projelerinde yer alabilirler.

EUROSTARS projesinde ana ortak (proje koordinatörü) olacak KOBİ’lerin personelinin en az %10’unun Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor olması veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırması gerekiyor. Bu tip KOBİ’lere Ar-Ge Yoğun KOBİ denilmektedir. Proje koordinatörü olmayan KOBİ’ler ve büyük firmalar için bu koşul geçerli değil.

EUROSTARS Projelerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

 • EUROSTARS projeleri aşağıdaki kriterleri sağlamalı:
 • Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkeden bir KOBİ olmalı.
 • Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına ve Ar-Ge Yoğun KOBİ tanımına uymalı.
 • Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge Yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmeli.
 • Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalı.
 • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalı.

EUROSTARS’ın  EUREKA Programından Farkı Nedir?

 • EUROSTARS Programı proje başvurularına sürekli açık değildir. Genellikle yılda 2 kere çağrı açılmakta ve son başvuru tarihinden önce projelerin EUROSTARS ofisine internet üzerinden sunulması gerekiyor.
 • EUROSTARS Programının başvuruları doğrudan Brüksel’deki EUREKA ofisine yapılmaktadır. Proje başvurusu yapmak ve başvuru formuna ulaşmak için www.eurostars-eureka.eu adresindeki web sitesine kayıt olunabilir.
 • EUROSTARS başvuruları uluslararası panel değerlendirmesinden geçecektir. EUROSTARS programına başvuran firmalar ayrıca TÜBİTAK teknik değerlendirmesi sürecinden geçmeyecekler.

EUROSTARS Projeleri Ülkemizde Desteklenmekte Midir?

EUROSTARS projeleri TÜBİTAK tarafından "1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destekleniyor. EUROSTARS projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.  Uluslararası değerlendirmede başarılı bulunan projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmekte. TÜBİTAK’a yapılan başvuru, işletme ile TÜBİTAK-TEYDEB arasında sözleşme imzalanması için gerekiyor. TÜBİTAK, projeleri teknolojik açıdan değerlendirmemekte, uluslararası panel değerlendirmesi sonucu başarılı bulunan işletmelere destek sağlamakta.

KOSGEB kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor