TÜSEV, Bağışçılar Vakfı Modeli Desteğini Hayata Geçiriyor!

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 2006 yılından bu yana yürüttüğü Sosyal Yatırım Programı ile toplumsal gelişime ivme kazandırmak için bireysel ve kurumsal kaynakların en etkili şekillerde kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyor, yenilikçi yöntemleri tanıtıyor, kamu, özel ve gönüllü sektör temsilcilerini bağışçılığı kolaylaştıracak mekanizmaları keşfetmeleri için biraraya getiriyor. Kamusal yaşama önemli katkıda bulunan, sektörler ve kurumlararası işbirliği kültürünü geliştiren, gençlerin girişimlerinin hayata geçmesini sağlayan bağışçılar vakfı modelini diğer bölgelerde tanıtmak ve yaygınlaştırmak için TÜSEV bir destek programı başlattı. Detaylar haberimizde..

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 2006 yılından bu yana yürüttüğü Sosyal Yatırım Programı ile toplumsal gelişime ivme kazandırmak için bireysel ve kurumsal kaynakların en etkili şekillerde kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyor, yenilikçi yöntemleri tanıtıyor, kamu, özel ve gönüllü sektör temsilcilerini bağışçılığı kolaylaştıracak mekanizmaları keşfetmeleri için biraraya getiriyor.

2006-2008 yıllarında Bolulu 32 iş insanın biraraya gelerek, bir milyon liradan fazla anavarlık oluşturarak başlattıkları Bolu Bağışçılar Vakfı’nın kuruluş sürecinde, TÜSEV kurucu ekibe iletişim, kaynak geliştirme, yönetişim, yasal ve mali süreçler hakkında danışmanlık hizmeti sundu. Şimdi de Bolu’da 4 yıl gibi kısa bir sürede kamusal yaşama önemli katkıda bulunan, sektörler ve kurumlararası işbirliği kültürünü geliştiren, gençlerin girişimlerinin hayata geçmesini sağlayan bağışçılar vakfı modelini diğer bölgelerde tanıtmak ve yaygınlaştırmak için bir destek programı başlattı.

Günümüzde Bağışçılar Vakfı, bir kentteki yurttaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla birçok bağışçıdan bağış toplayan, bunları bir havuzda birleştiren ve daha sonra kenti ilgilendiren sorunları çözmek ya da fırsatların üzerine giderek yeni açılımlar kazandıracak projeleri fonlandıran bir kuruluş türü olarak tanımlanmakta. Bu vakıf modelinin ayrıca aktif ve potansiyel bağışçıları kentin ihtiyaçları hakkında bilgilendirme ve onların bağışları ile en etkili sonuçlar yaratabilmeleri için yönlendirme gibi bir işlevi de bulunmakta. Son olarak kentin yerel kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde ele alınan konularla ilgili tüm paydaşları masanın etrafında toplayarak katalizörlük ve liderlik rolü de oynadığı bilinmekte. Bağışçılar Vakfıyla ilgili daha fazla bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz.

Bağışçılar vakfı modelini ve TÜSEV'in verdiği hizmetleri anlatan kısa animasyonu ekranlarınıza sunuyoruz;

Eğer bu tip bir sosyal girişimcilik modeli ile ilgileniyorsanız; ilgili paydaşları bulundukları bölgede bağışçılar vakfı modelinin uygulanabilirliğini araştırma, paydaşları bilgilendirme ve mobilize etme; nihayet modeli hayata geçirme aşamalarında TÜSEV’den teknik destek almak için bu linkteki formla programa başvuruda bulunabilirsiniz.

TÜSEV, programa başvurusu kabul edilen yerel gruplara fizibilite çalışması yürütme, paydaşları bilgilendirme, yerel kalkınma için ele alınacak fırsat ve öncelikli sorunları analiz etme, stratejik planlama, anavarlık oluşumu için fon geliştirme, var olan bağışçı vakıflarına çalışma ziyareti gerçekleştirme, vakıf kuruluşu için idari ve hukuksal gereklilikleri yerine getirme alanlarında destek sunuyor.

Girişim Haber olarak; sizleri de bu destek programından faydalanmaya veya çevrenizdeki ilgili grupları programa yönlendirmeye davet ediyoruz.

Sosyal sorunlarımızın çözülmesi ve toplumsal eksikliklerimizin tamamlanması noktasında güzel bir model olan bu Bağışçılar Vakfı Modeli'ni sosyal girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

İdris Cin / Girişim Haber

Yazar İdris Cin Hakkında

Matematik Mühendisi olup, 2005 yılından beri bilişim sektöründe Yazılım Mühendisi olarak çalışmakta olan İdris Cin, 2006'dan beri girişim analizleri yazdığı kişisel blogunu Eylül 2010'da Girişim Haber olarak profesyonelleştirdi. Girişim Haber Yayın Yönetmenliğinin yanısıra özel sektörde Yazılım Proje Yöneticisi ünvanıyla profesyonel hayatına devam etmektedir.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor