Türkiye, Avrupa'nın En Girişimci Ülkesi

Amway Avrupa tarafından yaptırılan 2011 Girişimcilik Araştırması sonuçlarına göre “Girişimcilik Ruhu” tüm Avrupa’yı etkisi altına alıyor. Kendi işinin patronu olma, esnek çalışma saatleri, kendi fikirlerini uygulayabilme özgürlüğü girişimciliği destekleyen nedenlerin başında geliyor. Bilgi eksikliği ile başarısızlık korkusu ise girişimciliğin önündeki en büyük engeller.

Amway Avrupa’nın “Dünya Girişimcilik Haftası’na özel 12 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı.

Amway Avrupa tarafından yaptırılan 2011 Girişimcilik Araştırması sonuçlarına göre “Girişimcilik Ruhu” tüm Avrupa’yı etkisi altına alıyor. Kendi işinin patronu olma, esnek çalışma saatleri, kendi fikirlerini uygulayabilme özgürlüğü girişimciliği destekleyen nedenlerin başında geliyor. Bilgi eksikliği ile başarısızlık korkusu ise girişimciliğin önündeki en büyük engeller. Araştırma sonuçlarına göre girişimciliğe olumlu bakma ve kendi işini kurma konusunda en cesaretli ülkeler sıralamasında yüzde 50′lik oranlarla Türkiye ve İsviçre başı çekiyor. Türkiye’de özellikle 15–29 yaş aralığındaki her 2 kişiden 1′i kendi işini yapabileceğine inanıyor. Bölgesel olarak baktığımızda ise Marmara Bölgesi, girişimciliğe olumlu bakma konusunda bir numarayı alıyor.

Doğrudan satış, tüm dünyada ve Avrupa’da hızla büyüyen ve gelişen sektörlerin başında geliyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar da bu durumu doğrular nitelikte. Bunun en son örneklerinden biri de Amway Avrupa’nın ilkini geçen sene gerçekleştirdiği “Avrupa Girişimcilik Araştırması”. 14 -21 Kasım tarihleri arasındaki Dünya Girişimcilik Haftası nedeniyle Amway Avrupa tarafından dünyanın önde gelen Pazar Araştırma şirketi GFK Almanya’ya yaptırılan araştırmanın sonuçları, girişimciliğin Avrupa’da ve Türkiye’de giderek arttığını doğruluyor. Amway Avrupa Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Meissner, Avrupa’yı etkisi altına alan ekonomik krize rağmen Avrupa’da “Girişimcilik Ruhu”nun devam ettiğini görmenin memnuniyet verici bir durum olduğunu belirtti. Özellikle 14–29 yaş arası gençlerin kendi işini yapmaya en çok meyilli grubu oluşturuyor olmasının girişimcilik konusunda gençlerin cesaretini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

“Girişimci” Avrupalılar

Amway Avrupa tarafından Dünya Girişimcilik Haftası’nda duyurulan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda “Girişimcilik Ruhu”nun geçen seneki ivmesinden bir şey kaybetmediği ve hatta giderek tüm Avrupa’yı sardığı ortaya çıkıyor. 15 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde (Türkiye, Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, İsviçre, Ukrayna), 14 yaş üzeri kadın-erkek 13.606 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre girişimcilik, 2011′de de Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşanan ekonomik problemlere rağmen hala yükselen bir trend.

En Girişimci Ülke Yine Türkiye

Araştırmaya katılan her üç kişiden 2′si girişimciliğe olumlu yaklaştıklarını ifade ederken % 72′si kendi işini kurma konusunda oldukça hevesli. Ki bu oran 2010 yılın göre % 3 artış gösteriyor. Yine % 39′luk oran ise ekonomik krize rağmen kendi işini yapmak için kendini hazır hissediyor. Bununla birlikte girişimciliğe olumlu bakma ve kendi işini kurma konusunda ise en cesaretli ülke unvanını % 50′lik oranlarla Türkiye ve İsviçre paylaşıyor. Türkiye’yi % 40 ile Polonya ve % 38 ile Danimarka takip ediyor.

Avusturya ve Danimarka ise geçen sene ile karşılaştırıldığında girişimcilik potansiyelini en çok artıran ülkeler olarak öne çıkıyor. Mevcutta kendi işini yapan en çok kişinin olduğu ülke sıralamasında da ile İsviçre (% 14), İtalya (% 13) ve Türkiye (% 12) ilk üç sırayı paylaşıyor.

Girişimcilik Konusunda En Cesur Gençler

Avrupa’da “Girişimcilik Ruhu” en çok 14–29 yaş arasında görülüyor. Bu yaş grubunda olanların % 80′i kendi işini yapmaya pozitif bakıyor. Danimarka (% 92), İngiltere (% 89), Avusturya (% 85), İsviçre (% 85) ve İtalya (% 84) gençlerin girişimciliğe en sıcak ülkeler arasından üst sıralarda yer alıyor. Geçen seneye göre % 15′lik oranla Avusturya bu konudaki en büyük artışı gösterirken % 8′lik oranla Fransa da en çok düşüş gösteren ülke olarak gözüküyor.

Kendi İşinin Patronu Olma Kendi İşini Yapmak İstemenin En Büyük Sebebi

İnsanların kendi işlerini yapmak istemelerinin en büyük sebebi ise tahmin edilenin aksine para değil. Tüm yaş grubuna bakıldığında % 47 oranla kendi işinin patronu olma isteğinin girişimcilik için en büyük itici güç olduğunu, bunu % 40 ile de kendi fikirlerini gerçekleştirme olanağının izlediğini görüyoruz. Ek gelir beklentisi ise % 28 oranla üçüncü sırada yer alıyor. Bununla birlikte her dört kişiden biri de kendine, ailesine ve kariyerine daha çok vakit ayırabilmek için kendi işini yapmak istiyor. Bu sebepler de Avusturya’da % 36, Danimarka ve İsviçre’de % 32′lik bir oran gösteriyor.

Girişimcilik Konusunda En Büyük Engel: Ekonomi Bilgisi Eksikliği

Girişimcilik konusunda en büyük engelin ekonomi bilgisi eksikliği olduğu görülüyor. Katılımcıların % 40′ı bu bilgi eksikliğinden dolayı kendi işlerini yapmaktan korktuklarını belirtiyor. Bu konuda % 55 ile Rusya, % 48 ile Almanya ve % 46 ile de İspanya ve Polonya başı çekiyor. Her üç kişiden biri ise kişisel bilgi ve becerilerinin girişimcilik için yeterli olmadığını düşünüyor. Bu konuda Türkiye ve Almanya kendini en yetersiz hisseden ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin Ggirişimcileri 15–29 Yaş Arasından Çıkacak!

Türkiye’de 15 yaş üzeri kadın –erkek 1300 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırmada en çok 15 – 29 yaş arasındakilerin kendi işini yapmaya cesareti olduğu görülüyor. Bu yaş grubundaki her 4 kişiden 3′ü kendi işini yapmaya sıcak bakarken, her 2 kişiden 1′i de bunu yapabileceğine inanıyor.

Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu En Girişimci Bölgeler

Bölgelere göre baktığımızda ise Marmara Bölgesi, kendi işini yapma konusunda en cesur insanlara sahip. Marmara’yı cesaret konusunda Akdeniz ve İç Anadolu takip ediyor.

Özgürlük ve kendi işinin patronu olma girişimci olmanın en büyük sebebi

Türkiye’de insanların kendi işini yapmak isteme sebeplerinin başında % 39,5′lik oranla özgürlük hissi ve kendi işinin patronu olma arzusu geliyor. Onu % 27,4′lük oranlarla kendi fikirlerini gerçekleştirebilme şansı ve ek gelir imkânı izliyor. Sebepler bölgelere göre de farklılık gösterebiliyor. Marmara, Ege ve Karadeniz’de kendi işinin patronu olma isteği öne çıkarken, İç Anadolu’da ek gelir imkânı, Doğu Anadolu’da da kendi fikirlerini uygulayabilme özgürlüğü insanların kendi işlerini yapmak istemelerinin birincil sebebi olarak öne çıkıyor.

Girişimci Olmak İçin Eğitim Şart mı?

Türkiye’de katılımcıların % 81,5′i, kendi işini kurmada eğitim ve kendini geliştirmenin çok önemli olduğunu düşünmüyor. Ancak sadece % 21,6′sı bunun için kendini yeterli görüyor. % 14,3′ü bu konuda ülkede verilen eğitimi yeterli bulurken % 23,1 ekonomi bilgisi eksikliğinden dolayı kendi işini kurmaktan çekiniyor. Bunun yanında katılımcıların % 31,1′i de girişimcilik konusundaki eğitim fırsatları konusunda iyi bilgilendirildiklerini düşünüyor.

Kendi işini kurma sebebi olarak kariyer ve aile dengesi ise Türk halkı için geri planda kalıyor. Çok da önemli olmadığını düşünenler arasında da İç Anadolu Bölgesi başta geliyor.

“Aile Dostu Çalışma” Ne Demek?

Katılımcılar, “Aile dostu çalışma”nın ne anlama geldiği ile ilgili de farklı görüşlere sahip. “Aile dostu çalışma”yı % 30,7 part-time iş olarak tanımlarken % 25,2′si toplantıların olmadığı, aileye zaman ayırabildikleri bir iş olarak görüyor. Bunu % 24,6 ile “evden çalışma” diyenler takip Ege Anadolu Bölgesi, “aileye zaman ayırabilme” diyenlerde de % 34,4 ile Doğu Anadolu Bölgesi başta geliyor.

Türk Kadınları Girişimciliğe Hazır

Araştırma kapsamında kadınların girişimciliğe bakış açılarını öğrenmek için ayrı çalışma gerçekleştirildi. Yine 12 Avrupa ülkesini kapsayan anket çalışmasında Avrupalı kadınların girişimciliğe hazır olduğu ortaya çıktı. % 41 ve 42′lik oranlarla girişimcilik konusunda en cesur kadınlar ise Türkiye ve İsviçre’den çıkıyor.

Genel olarak kadınların % 39′u girişimciliğe olumlu bakıyor. İş ve günlük hayat arasındaki denge yani “Aile dostu iş” olması da kadınların % 72′si tarafından büyük önem taşıyor. Özellikle çocuk sahibi olan kadınların 4′te 3′ü kendi işini kurma konusunda olumlu düşünüyor. Ve yine çocuklu kadınların % 39′u da kendilerini iş kurmaya hazır hissediyor.

Amway Avrupa tarafından ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Girişimcilik Anketi çalışması önümüzdeki yıllarda da sürdürecek. Ve Avrupa’daki “Girişimcilik Ruhu”nun gelişimini izlemeye devam edecek…

Haberimizi girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgisine ve bilgisine sunuyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Erdem Öztürk / Girişim Haber

Bu içeriği 5.933 kişi okudu.
Kategori: Uluslararası
Yazar Erdem Öztürk Hakkında

2006 yılından beri bilişim sektöründe Yazılım Uzmanı olarak yer alan yazar, 2010 Eylül ayından itibaren Kurucu Ortak olarak başladığı Girişim Haber servüneninde; 2014 Nisan ayına kadar girişimcilere ve kobi'lere yön veren haberler yayınladı. Yazar kariyerine bilişim sektöründe özel bir firmada Yazılım Uzmanı olarak devam etmektedir.

Yorumlar

Meltem Kaya
Meltem Kaya
Bir bakıma inandırıcı gelmiyor ama değişen dünya düzeninde bu mümkün tabi.
Teşekkürler haberiniz için, başarılar.
Fatma Akyel
Fatma Akyel
Bunlar güzel gelişmeler tabi, ama umarım bunu daha da ilerletip girişimlerimizi "networking" den ziyade gerçek girişimlere odaklayabiliriz.

Firma adı kullanmasaydınız keşke, yine de haber için teşekkürler..
Eda
Eda
Öncelikle haber için teşekkürler Smile
Girişimcilik yanımızın dinamik bir yapımız olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.Benim de temennim kısa ataklardan ziyade, uzun soluklu projelerin yapılmasından yana.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor