Yerel Projelere Hibe Yardımı Programı (GGP)

Japonya Devleti, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik bir mali yardım programı sunuyor. “Yerel Projelere Hibe Programı” olarak adlandırılan bu yardım programı, sivil toplum kuruluşları, ilköğretim okulları ve belediyeler tarafından önerilen projeleri geri ödemesiz bir mâli yardımla destekliyor. Program kapsamında toplumun dezavantajlı kesimlerinin temel insanı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerel düzeyde etkili olacak proje başvuruları kabul ediliyor.

Japonya Devleti, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik bir mali yardım programı sunuyor. “Yerel Projelere Hibe Programı” olarak adlandırılan bu yardım programı, sivil toplum kuruluşları, ilköğretim okulları ve belediyeler tarafından önerilen projeleri geri ödemesiz bir mâli yardımla destekliyor. Program kapsamında toplumun dezavantajlı kesimlerinin temel insanı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerel düzeyde etkili olacak proje başvuruları kabul ediliyor.

PROGRAM HAKKINDA detaylı birgi vermek gerekirse;

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 130'dan fazla ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU

2011 yılında gerçekleştirilecek projelerin seçimleri 2010 yılı içinde tamamlanmış ve 2012 yılında gerçekleştirilecek projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. 2012 yılı proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Proje Dönemi:

Başvurusu yapılacak projelerin Nisan 2012-Mart 2013 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2012 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması planlanmalıdır.)

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:

Sadece Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu veya Doğu Karadeniz Bölgelerinde proje gerçekleştirilecektir. Başvuru sahibi kurum/kuruluş diğer bölgelerde bulunuyor olabilir ancak projenin gerçekleştirileceği yerin mutlaka Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu veya Doğu Karadeniz Bölgelerinde bulunması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir:

Sivil toplum örgütleri, ilköğretim okulları ve belediyelerin başvuruları kabul edilmektedir. Başvuru sahipleri, Türkiye'de yerel seviyede kalkınma projeleri uygulayabilecek, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

Kimler Başvuramaz:

Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir.

Not: Devlet Kurumu olmalarına rağmen ilköğretim okulları başvuruda bulunabilir. Ancak, okul bünyesinde yer alan veya bağımsız anaokulu/ana sınıfı ve liselerin projeleri kabul edilmemektedir.

Projeden Faydalanacak Kesim:

Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Hibe Miktarı:

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni'dir. (2010 yılı itibariyle 10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 100.000 USD'dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanamamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 100.000USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

Japonya Büyükelçiliği elindeki sınırlı bütçe ile mümkün olduğunca çok proje uygulamak amacındadır. Dolayısıyla, hibe miktarını en verimli şekilde kullanacak projeler tercih önceliğine sahip olacaktır.

Kabul Edilen Proje Konuları:

Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

 • Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması
 • Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler
 • Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler
 • Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları
 • Diğer Proje Konuları: Gelir eşitsizliğinin düzenlemesi, temiz su temini, küçük çaplı afet yönetimi ve afet zararlarının önlenmesi

Kabul Edilmeyen Proje Konuları

 • Kültür, sanat, spor, turizm
 • Tarım, hayvancılık
 • Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları
 • Üniversite eğitimi projeleri
 • Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler
 • Araştırmalar
 • Yasal danışmanlık
 • Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular
 • Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler
 • Kar amacı taşıyan projeler
 • Anasınıfı, anaokulu projeleri

Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:

Yeni veya ek bina yapımı, kapsamlı onarım işleri, ekipman ve/veya malzeme temini

Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri:

Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanabilir.

 • Burslar
 • Seyahat ve konferans harcamaları
 • İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)
 • Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları
 • Ulaşım ve konaklama giderleri

Başvuru Sayısı:

Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler.

Başvuru Tarihi:

Başvuru için gerekli dokümanların en geç 29 Nisan 2011 saat 17:30'a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi:

Japonya Büyükelçiliği

Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı

Reşit Galip Caddesi, No: 81 06692 Gaziosmanpaşa, Ankara

Proje başına maksimum hibe miktarı: 10 Milyon Japon Yeni (Yaklaşık 100,000USD)

Son Başvuru Tarihi: 29 Nisan 2011 (Başvurular saat 17:30’a kadar Büyükelçiliğe ulaşacak şekilde gönderilmelidir)

Program hakkında iletişime geçmek ve başvuru formuna ulaşmak için: http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımızla

İdris Cin / Girişim Haber

Bu içeriği 5.604 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Destekleri, Sosyal Girişimcilik
Yazar İdris Cin Hakkında

Matematik Mühendisi olup, 2005 yılından beri bilişim sektöründe Yazılım Mühendisi olarak çalışmakta olan İdris Cin, 2006'dan beri girişim analizleri yazdığı kişisel blogunu Eylül 2010'da Girişim Haber olarak profesyonelleştirdi. Girişim Haber Yayın Yönetmenliğinin yanısıra özel sektörde Yazılım Proje Yöneticisi ünvanıyla profesyonel hayatına devam etmektedir.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor