Yeşil Geleceğe Yatırım: Salih Dalmızrak'ın Vizyonuyla Tarımda Dönüşüm

Tarım sektörü, geleneksel yöntemlerden modern ve sürdürülebilir uygulamalara doğru hızla evriliyor. Bu yazımızda girişimci ve iş insanı Salih Dalmızrak'ın vizyonuyla tarımda dönüşümü ve yeşil geleceğe yatırımı ele alıyoruz. Keyifli okumalar..

Tarım sektörü, geleneksel yöntemlerden modern ve sürdürülebilir uygulamalara doğru hızla evriliyor. Bu dönüşüm sürecinde Serpin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dalmızrak, farklı bir vizyonla kuruluş izni aldığı ve lisanslı depoculuk kapsamındaki tarım ürünleri üzerine ticari ve sınai faaliyette de bulunmasını öngördüğü lisanslı depo işletmesi ve kurulması için çaba sarf ettiği sosyal kalkınma ve işletme kooperatifi ile birlikte yöredeki çiftçilere umut olmayı ve yerel ekonomiye katkıda bulunarak toplumsal fayda üretmeyi hedefliyor.

Lisanslı depolarımız çiftçilerimizin güvencesi olacak

Lisanslı depoların tarım sektöründeki önemini vurgulayan Dalmızrak, "Diyarbakır ili Sur ilçesinde hem hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara hem de pamuğa ilişkin ayrı ayrı 50’şer bin ton kapasiteye sahip şekilde kurmayı planladığımız ve bu yönüyle ilk özel sektör yatırımı olma niteliğini taşıyan lisanslı depolarla başta bölgedekiler olmak üzere çiftçilerimiz, ürünlerini güvenle saklayabilecek, kalite standartlarını yükseltecek ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha korunaklı olacak" dedi. Bu depolar, hububat ve pamuk gibi standardize edilebilen temel tarım ürünlerinin saklanması, korunması ve finansal olarak değerlendirilmesi için kritik bir rol oynuyor. Çiftçiler ve ürünlerini lisanslı depoya teslim eden diğer mudiler, bu depolarda ürünlerini saklayarak piyasa fiyatlarının daha yüksek olduğu zamanlarda satış yapma imkanı bulacak. Ayrıca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünleri temsil eden elektronik ürün senetlerinin teminat olarak kabul edilmesi sayesinde kısa dönem nakit gereksinimlerini uygun finansal krediler ile karşılayabilecek.

Lisanslı depoculuk faaliyetleri, yalnızca anonim şirket olarak teşkilatlanması zorunlu olan ve Ticaret Bakanlığından kuruluş ve faaliyet izni alan lisanslı depo işletmeleri tarafından yürütülebiliyor. “İlgili mevzuatta aranılan şartları yerine getirdiklerini ve kuruluş izni aldıklarını belirten” Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dalmızrak, faaliyet izni için gerekli şartları sağlayarak en kısa sürede lisans almak istediklerini de söyledi.

Kuruluş izni alınması sürecinde birim olarak yaptıkları çalışmalar için teşekkürlerini Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar’a makamında ziyaret ederek ileten Dalmızrak, sahip oldukları kurumsal bakış açısı ve profesyonel yönetim anlayışının bir gereği olarak alanında en iyilerle çalışmak istediklerini, bu kapsamda bilgi ve görgülerini da artırmak gayesiyle 1892 yılında kurulan, ilk ticaret borsası hüviyetine sahip olan ve pamukla ilgili önemli çalışmalara imza atan İzmir Ticaret Borsası’nı ve bu Borsanın iştirakleri ELİDAŞ ile İZLADAŞ’ı da yerinde ziyaret ettiklerini beyan etti.

Lisans almak için aranılan şartlardan birisinin yetkili sınıflandırıcılar olarak adlandırılan laboratuvarlar ile sözleşme akdedilmesi olduğunu söyleyen Dalmızrak, pamuk alanında ilk yetkili sınıflandırıcı olan, belirlenen kalite kriterleri çerçevesinde ürünleri analiz ederek nitelik ve özelliklerini belirleyen ve bu konuda uluslararası bir çok başarısı bulunan İZLADAŞ ile işbirliği içinde hareket etmek istediklerini, hububat, baklagiller ve yağlı tohumların kalite tasnifi içinde Diyarbakır Ticaret Borsasına ait laboratuvarla çalışmayı düşündüklerini ifade etti.

Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi ile birlikten güç doğacak

Dalmızrak’ın vizyonu sadece lisanslı depolama ve lisanslı depoculuk kapsamındaki tarım ürünleri üzerine ticari ve sınai faaliyette bulunma ile sınırlı değil. Bölgedeki çiftçilerle birlikte kurulacak sosyal kalkınma ve işletme kooperatifi ile, onların girdi maliyetlerini azaltmayı, kaliteli üretim yapmalarını sağlamayı ve eğitim olanaklarından istifade etmelerini hedefliyor. Ailesiyle birlikte aynı zamanda çiftçilikle de uğraşan ve “Birlikte daha güçlüyüz” diyen Dalmızrak, kurulacak kooperatifin çiftçilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına, üretim maliyetlerini düşürmelerine, pazarlama imkanlarını artırmalarına ve ürünleri için daha iyi fiyatlar elde etmelerine destek sunacağını belirtiyor. Bu kooperatif sayesinde çiftçilerin, güncel tarım teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları da öngörülüyor. "Geleceğimiz için sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsememiz gerekiyor" diyen Dalmızrak, işletme kooperatifinin girişimleriyle düzenlenecek eğitim programlarının çiftçilere bu konuda rehberlik edeceğini söylüyor.

Bu alanda temel kanun niteliğindeki 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yakın temas halinde olduklarını ve kurulacak işletme kooperatifinin anasözleşmesindeki amaç ve faaliyet konularına yönelik özgün bir çalışma içinde bulunduklarını ifade eden Dalmızrak, kooperatif ortakları için bir yardım fonu kurulacağını ve yıl sonlarında ortaya çıkacak olumlu gelir gider farkından ayrılan meblağlardan meydana getirilecek bu özel fonun çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada etkin şekilde kullanılacağını söyledi.

Teknolojik uyuma özen gösterilecek

Tarım sektöründe teknolojinin ve yeniliğin önemine de vurgu yapan Dalmızrak, "Tarımı teknoloji ve yenilikle birleştirerek daha verimli ve karlı hale getirebiliriz" diyerek, lisanslı depo işletmesi ile işletme kooperatifinin, en yeni tarım teknolojilerini benimseyeceğini ve bu sayede üretimden pazarlamaya tüm süreçlerin iyileştirileceğini belirtiyor.

Katma değerli ürünler üretilerek ihraç edilecek

Dalmızrak yönetimindeki Şirket, yöredeki hububat ve pamuktan elde edilen ürünleri işleyerek un, bulgur, makarna gibi gıda ürünleri ile kumaş ve hazır giyim gibi tekstil ürünlerine dönüştürmeyi ve bunları uluslararası pazarlarda rekabetçi fiyatlarla sunmayı planlıyor. Bu durum, yerel tarım ürünlerinin ekonomik değerini artırma, çiftçilere daha fazla gelir sağlama ve sektördeki global rekabetçiliği güçlendirme potansiyeline sahip bulunuyor.

Serpin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dalmızrak'ın yenilikçi çalışmaları ve geniş vizyonu, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek özellikle Diyarbakır İli ve çevresindeki tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor