BiodivERsA+ 2023 Yılı Doğa Temelli Çözümler Çağrısı Açıldı

Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında 2023 yılı "Biyoçeşitlilik, İnsan Refahı ve Dönüştürücü Değişim İçin Doğa Temelli Çözümler (BiodivNBS)" başlıklı çağrısı açıldı.

BiodivERsA+ 2023 yılı ilgili çağrısı 11/09/2023 tarihinde uluslararası başvuruya açıldı. BiodivERsA+ 2023 yılı çağrısının ana amacı, biyoçeşitliliğin korunumu için doğa temelli çözümlerin aranması. Doğa temelli çözümler ile sosyal, ekonomik ve çevresel faaliyetlerin etkili ve uyumlu bir şekilde ele alınması ve bu süreçte hem insanlığın refahı ve ekosistem hizmetleri hem de biyolojik çeşitlilik faydalarının gözetilmesi hedefleniyor.

Çağrının kapsayacağı temalar aşağıdaki gibi belirlenmiş;

  • Oluşturulacak doğa temelli çözümler ve ortaya çıkabilecek kazanım ve kayıpların durumu
  • Biyoçeşitlilik kaybının insan temelli nedenlerini azaltan doğa temelli çözümler
  • Dönüştürücü değişimde doğa temelli çözümlerin katkısı

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunuyor. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekiyor. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecek.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması da zorunlu. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Çağrı Takvimi:

  • Uluslararası proje önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 10.11.2023
  • 1.Aşama proje önerileri TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 17.11.2023
  • 1.Aşama önerilerinin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih: 21.11.2023
  • 2.Aşama önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 09.04.2024

BiodivERsA+ 2023 Çağrısı hakkında detaylı bilgiye https://www.biodiversa.eu/2023/06/05/2023-2024-joint-call/ adresinden ulaşılabilirsiniz. Ek olarak, çağrı açılışını takiben gerçekleştirilen webinar kaydına da aynı adresten adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarını detaylı bir şekilde mutlaka incelemelisiniz.

TÜBİTAK kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyor, diğer Girişimci Destekleri içeriklerimizi de incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor