İrsaliye ve Faturada Karekod Bulundurma Zorunluluğu Geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı elektronik belgelerde ve internet üzerinden yapılan satışlarda e-irsaliye örneği yerine “Karekod” bulundurulması zorunluluğu getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-belge sistemi üzerinden yapılan 17 Şubat 2023 tarihli duyurularda; 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı elektronik belgelerde ve internet üzerinden yapılan satışlarda e-irsaliye örneği yerine “Karekod” bulundurulması zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

1- Karekod Uygulamasına İlişkin Yasal Düzenleme ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Belirleme Yapma Yetkisi

Bilindiği gibi, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin;

 • “IV.1.3. e-Faturada Bulunması Gereken Bilgiler”,
 • “IV.2.3. e-Arşiv Faturada Bulunması Gereken Bilgiler”,
 • “IV.3.3. e-İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler”,
 • “IV.4.3. e-Serbest Meslek Makbuzund Bulunması Gereken Bilgiler”,
 • *“IV.5.3. e-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler”,
 • “IV.8.3. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler”,
 • “IV.10.3. e-Döviz Alım-Satım Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler”
 • “IV.12.3. e-Adisyon Belgesinin Düz. ve Belgede Bulunması Gereken Bilgiler”

başlıklı bölümlerinde “Başkanlık sistemlerinden elektronik  bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).” açıklaması yapılmış olup e-belgelerde bulunması gereken bilgi olarak düzenlenmişti.

17 Şubat 2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurularda, bazı elektronik belgelerde 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren “Karekod” bulundurma zorunluluğu getirilmiş olup, aşağıda detaylı açıklamalara yer verilmişti.

2- Karekod Bulundurma Zorunluluğu Getirilen Elektronik Belgeler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurularda 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren şu belgelerde “Karekod” bulunması zorunluluğu getirilmiştir;

 • e-Fatura,
 • e-Arşiv Fatura,
 • e-İrsaliye,
 • e-Serbest Meslek Makbuzu,
 • e-Müstahsil Makbuzu,
 • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi,
 • e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve
 • e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde

3- İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda “e-İrsaliye Örneği” Yerine “e-İrsaliye Karekodu” Bulundurma Zorunluluğu Getiriliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 17 Şubat 2023 tarihli duyuruda; 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.2.4.5. Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünün birinci paragrafında şu ifadeler yer alıyor;

“e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkân veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.”

Bu kapsamda internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, satışa konu malın yanında bulundurmak zorunda oldukları e-İrsaliye örneği yerine internet adresinde yayımlanan Karekod Standardı Kılavuzunun “2.5 e-İrsaliye Belgesinde Karekod Bilgileri” bölümünde belirtilen alanları içerecek şekilde oluşturacakları ve üzerinde “e-İrsaliye Karekodu” ibaresini içeren “Karekod”un çıktısı veya etiketini kullanabilecekler. Bu şekilde oluşturulan ve ambalaj ya da paket üzerinde bulunması gereken “Karekod”un çıktısı veya etiketinin tam ve eksiksiz şekilde okunabilir olması gerekmekte.

Özel entegratörler ile bilgi işlem sistemleri entegrasyonu yapan mükelleflerin söz konusu tarihe kadar (1 Eylül 2023) sistemlerinde gerekli geliştirmeleri yapmaları gerekiyor.

Yazar Nevzat Erdağ Hakkında

Eğitimci, Yazar, Yönetim Danışmanı, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olan Nevzat Erdağ; çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı, vergi ve sosyal güvenlik alanında kamuda birçok çalışmalarda bulundu. Erdağ, vergi ve sosyal güvenlik alanında birçok kuruma danışmanlık ve eğitimler vermekte olup, farklı sektörlerdeki müşterileri için Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı’nı yapmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor