Yatırımcıların Özel Sermaye Fonlarına İlgisi Artıyor!

EY, 2019 Küresel Özel Sermaye Fonu Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Rapor, CFO’ların stratejik öncelikleri ile birlikte şirketlerin teknoloji ve veri dönüşümü, yetenek yönetimi ve dış kaynak kullanımını inceleyerek sektörün 2019 görünümüne ışık tutuyor. Detaylar haberimizde..

EY, 2019 Küresel Özel Sermaye Fonu Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinden 103 özel sermaye fonu şirketinin finans yöneticileri (CFO) ile yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan rapor, CFO’ların stratejik öncelikleri ile birlikte şirketlerin teknoloji ve veri dönüşümü, yetenek yönetimi ve dış kaynak kullanımını inceleyerek sektörün 2019 görünümüne ışık tutuyor.

Bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen anketin sonuçları, özel sermaye fonlarının 2018 yılında yeni ürün sunulması ve teknolojik çözümlere yatırım yapılması alanlarında kayda değer gelişim gösterdiklerine ancak bu doğrultuda giderlerin de varlıklar kadar hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan anket sonuçlarında, CFO’ların kar marjlarını artırmak amacı ile dış kaynak kullanımının maliyetleri azaltmaya yardımcı avantajını önceliklendirmeye başladıkları ve aynı zamanda şirketlerini büyütmek için dijital alanda vasıflı işgücü istihdamı gerektiğinin farkında oldukları görülüyor.

Fon Yönetimdeki Varlıkların Büyütülmesi En Önemli Öncelik

Anket sonuçlarına göre; yatırımcıların özel sermaye fonu yatırımlarını giderek daha fazla tercih etmeleriyle birlikte CFO’lar varlık büyümesini artırmaya ve hedge fonları ile rekabet etmeye yöneliyor. Ankete katılan özel sermaye fonu şirketi CFO’larının %76’sı yönetimleri altındaki varlıkların büyütülmesini şirketlerinin en önemli önceliği olarak tanımlıyor. Bununla birlikte tipik bir yatırımcının alternatifler portföyünün %18’i mevcut durumda geleneksel özel sermaye fonu yatırımlarından oluşuyor. Pek çok hedge fonunun durağan bir performans sergilediği göz önünde bulundurularak, yatırımcıların yaklaşık %40’ının önümüzdeki dönemde özel sermaye fonu şirketlerine daha fazla sermaye aktaracağı öngörülüyor. Böyle bir ortamda CFO’ların bu hareketlenmeden faydalanmak istediği ve iyimser bir tablo çizdikleri görülüyor. Ankete katılan CFO’ların yarısından fazlası 2019’da yeni bir fon oluşturulmasını ve %65’i ise bu yeni fonun sonuncuya göre daha büyük olmasını bekliyor.

Geleneksel Olmayan Ürün Geliştirmeye Odaklanıyorlar

Özel sermaye fonu CFO’larının, geleneksel alternatif varlık yönetimi tekliflerinden tatmin olmayan yatırımcılara yönelik olarak yeni stratejiler geliştirdikleri görülüyor. Müşterilerine geleneksel olmayan ürünler sunan veya önümüzdeki iki yıllık dönemde sunmayı planlayan CFO’ların %46’sı özel kredi,%25’i ise gayrimenkul, taşınmaz varlıklar ve girişim sermayesine odaklanacağını ifade ediyor.

Teknoloji Yatırımları ve Dış Kaynak Kullanımı Maliyetleri Azaltacak

Anketin sonuçlarına göre; varlıkların hızlı bir şekilde artırılması özel sermaye fonu şirketlerinin kar marjlarına olumsuz yansıyor. Ankete katılan CFO’ların %40’ı kar marjlarının geçtiğimiz iki yılda gerilediğini, üçte biri sabit kaldığını, %28’i ise yükseldiğini belirtiyor. Böyle bir ortamda maliyetleri azaltmayı hedefleyen CFO’ların çeşitli alanlara odaklandıkları görülüyor. CFO’ların %39’u teknoloji yatırımlarının kar marjı erozyonunun sınırlandırılmasında bir öncelik olduğunu belirtirken, %37’si dış kaynak kullanımına yöneliyor.

Öte yandan özel sermaye fonu CFO’ları pek çok fonksiyon için yakın zamanda teknoloji yatırımı yaptığı ve yapmayı planladığına işaret ediyor. Ankete katılan CFO’ların %66’sının geçtiğimiz iki üç yıllık dönemde fon muhasebesi alanında teknoloji yatırımı gerçekleştirdiği, %62’sinin yatırımcı ilişkileri, %57’si ödeme hesapları ve giderler, %56’sının ise düzenlemelere uygunluk ve düzenleme raporlaması alanlarında teknoloji yatırımı yaptığı görülüyor.

Sektörde Dijital Yetkinliklere Sahip İşgücü İhtiyacı Var

Teknolojide kaydedilen ilerleme ve dijitalleşme ile birlikte CFO’lar yatırım ve finans alanlarının ötesinde işgücü yetkinliklerine ihtiyaç duyuyor. Anketin sonuçlarına göre; CFO’ların %52’si veri ve analiz deneyimine sahip çalışan arayışında olduklarını dile getirirken, %23’ü kodlama ve programlama becerilerine sahip çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Anket sonuçları, CFO’ların dış kaynak kullanımını maliyetleri azaltmak amacıyla öncelikleri arasında aldıklarına işaret ediyor. CFO’ların %94’ü vergi fonksiyonunun bazı bölümleri için bir tedarikçiden hizmet aldıklarını, %89’u ise fon muhasebe hizmetleri vergi raporlaması alanlarında bir tedarikçiden hizmet almayı planladıklarını belirtiyor.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor