Çocukların Hayal Güçlerini Harekete Geçiren Girişim: Toyi!

Toyi, 5 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Kickstarter’da bir kitlesel fonlama kampanyası gerçekleştirdi. Kampanya aracılığıyla 30 ülkeden 334 destekçiye ulaşarak 23.770 Dolar destek topladı. Detaylar haberimizde..

Oyunun iyileştirici gücünü kullanarak çocuklara problem çözme, duygularını ifade etme gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmak; hayal gücü ve yaratıcılıkları gelişmiş, üretken ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak için oyuncak kitleri tasarlayan Toyi, 5 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Kickstarter’da bir kitlesel fonlama kampanyası gerçekleştirdi. Kampanya aracılığıyla 30 ülkeden 334 destekçiye ulaşarak 23.770 Dolar destek topladı. 

Kampanya süresince alınan her bir Toyi karşılığında bir Toyi kitini, dünyanın farklı bölgelerinde çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı operasyonel işbirlikleri aracılığıyla dezavantajlı çocuklara ulaştırmayı hedefleyen Toyi, kampanyada yapılan bağışlar sayesinde farklı ülkelerden 1.100 çocuğa Toyi kiti ulaştıracak.

Toyi’nin kurucu ortakları Elif Atmaca ve Ögeday Uçurum ile İletişim ve Kampanya Koordinatörü Gizem Kendik Önduygu, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfının kitlesel fonlama kampanyasının amaçları, bireysel bağışçıları nasıl harekete geçirdiği ve sosyal etkisi hakkındaki sorularını yanıtladı.

Toyi’yi kısaca anlatır mısınız? Bir sosyal girişim olan Toyi’yi hayata geçirme fikri nasıl ortaya çıktı, bu süreçte ne tür deneyimler yaşadınız?

Elif Atmaca: Toyi, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla oyun deneyimleri tasarlayan İstanbul merkezli bir sosyal girişim. Toyi’yi 2017 yılında kurduktan sonra yine 2017 yılında sosyal inovasyon platformu olan imece Destek Programı’nı tamamladık ve etkimizi artırmak için 2018 yılında İstanbul merkezli disiplinlerötesi bir inovasyon platformu olan ATÖLYE ile ortaklık yaptık.

Çocukların hayal güçlerini tetikleyecek bir araç ortaya çıkarmak istiyordum. Özellikle dezavantajlı çocukların olduğu bölgelerde çocuklara istedikleri oyuncağı ulaştıramadığımız için çocukların etraflarındaki her şeyi oyuncağa çevirmelerini sağlayacak bir şey yapmak istedim. Bu fikirden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Toyi’yi; şehir yaşamı, okul başarısı baskısı, ebeveyn yönlendirmeleri ve oyuncak sektörünün kısıtları yüzünden yaratıcılıklarını kullanamayan tüm çocukların bu yaklaşımdan ve üründen faydalanabileceğini fark ederek geliştirdik. Toyi ile bugün cinsiyet, dil, coğrafi konum ve sosyoekonomik düzey fark etmeksizin her çocuğun oyuncağı olmayı hedefliyoruz.

Toyi, 5 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında Kickstarter’da bir kitlesel fonlama kampanyası gerçekleştirdi. Kampanyanın yaklaşımından, amaçlarından ve bağışçılara sunduklarından bahseder misiniz?

Ögeday Uçurum: Toyi ekibi olarak, 1,5 yıldır minimum Toyi parçasıyla maksimum seçenekte bağlantıya izin verecek bir sistem üzerine çalıştık. Bu süreçte Toyi’nin oyun deneyimini geliştirmek için çocuklarla atölyeler düzenledik. Nisan 2018’de ise seri üretimine geçmek için ilk versiyon kalıplarımızı ürettik. Toyi’nin bir oyuncaktan fazlası olduğuna inanıyoruz. Tüm dünyada çocukların oyun hakkını destekleyen bir sosyal girişim olarak konumlandırdığımız Toyi’yi oyun konusuyla ilgilenen ebeveynler, eğitimciler, oyuncak tasarımcıları, sivil toplum kuruluşu çalışanlarının oluşturduğu bir toplulukla birlikte geliştirmek istiyoruz. Kickstarter kampanyası açma nedenlerimizden biri de buydu. Çünkü Kickstarter’ın sadece bir kitlesel fonlama platformu olmadığını, aynı zamanda bu tür toplulukların ortaya çıkmasına olanak tanıyan zengin bir ekosistem olduğunu da gözlemliyoruz.

5 Kasım- 5 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Kickstarter kampanyasıyla 20.000 Dolar toplayarak toplu üretime geçmeyi ve oyuncak sektöründe serbest oyunu destekleyen bir alternatif yaratmayı hedefledik. Bu süre içerisinde kullanıcılar kampanya sayfası üzerinde 25 Dolar’dan başlayan oyun kitlerine ulaşabildi. Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız operasyonel işbirlikleriyle kampanya süresince alınan her bir Toyi kiti karşılığında bir Toyi kitini dezavantajlı çocuklara ulaştırmayı hedefledik.

Kampanyanın hedef kitlesini uluslararası alandaki bağışçılar olarak belirlemenizin sebebi neydi? Kampanyada kullandığınız bu stratejinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz?

Elif Atmaca: Toyi ile tüm çocuklar arasında cinsiyet, dil, coğrafi konum ve sosyoekonomik düzey fark etmeksizin bir oyun bağı kurmayı hayal ediyorduk. Aynı zamanda kendi bölgemizdeki çocukların oyun dünyası ile ilgili sorun ve çözümlerin aslında dünyadaki birçok bölgede geçerli olduğunu gözlemliyorduk. Bu nedenle sadece yerelde kalmayıp etkimizi dünya çapında genişletmek istedik ve kampanya için küresel bir dil oluşturduk. Kickstarter’ı da Toyi’nin yolculuğunda değerlerini dünyaya duyurmasına yardımcı olan bir araç olarak değerlendirmek istedik. Kitlesel fonlama, erken aşama girişimler için yalnızca finansal kaynak oluşturmak için değil aynı zamanda geri bildirim toplamak, ürününüze yönelik talebi ölçmek ve ürününüzü geliştirmek için de oldukça anlamlı bir araç. Kampanya sonunda Almanya’dan okul öncesi alanında bir eğitmenden, Somali’deki STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) merkezinde bir sivil toplum çalışanından ve İngiltere’de bir oyuncak tasarımcısından geri dönüş almak bizim için çok kıymetliydi ve bu noktadan bakınca küresel ölçekte bir kampanya yürütmenin bizim için çok etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Kampanya kapsamında hangi ülkelerde sivil toplum kuruluşları ile nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz? İşbirliği yapacağınız sivil toplum kuruluşlarını nasıl belirlediniz?

Ögeday Uçurum: Kickstarter kampanyası boyunca alınan her Toyi kiti karşılığında bir Toyi kitini de dezavantajlı çocuklara ulaştırmayı hedefledik. Bunun için dünyanın farklı bölgelerinde sahada çocuklarla bire bir çalışan yerel ve küresel ölçekteki sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçtik. Dünyadaki birçok çocuk, gelişimlerini destekleyecek oyuncaklardan ve oyun alanlarından yoksun. Çatışma ortamlarında, doğal ve beşeri afetlerde çocukların oyun hakkı genellikle göz ardı ediliyor; halbuki çocukların oyuna en çok ihtiyacı olduğu durumlar bu zamanlar. Biz de işbirliği yapacağımız sivil toplum kuruluşlarını seçerken kriz bölgelerindeki ve yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarına öncelik verdik.

Bağışçıları kampanyanıza destek olmaları için nasıl harekete geçirdiniz?

Gizem Kendik Önduygu: Kickstarter kampanya süreci her ne kadar bir kitlesel fonlama süreci olsa da Toyi olarak bu tür fırsatları salt bir kaynak geliştirme iletişimi olarak algılamıyoruz, iletişimini yapabildiğimiz her durumu bir mesele iletişimi fırsatı olarak görüyoruz. Bu nedenle tüm kampanya süreçlerimizde dert edindiğimiz meseleleri insanların gündemine sokmak, onları bu meseleler hakkında konuşturmak ve çözüme yönelik harekete geçmelerini sağlamak için yollar bulmaya çalışıyoruz. Kickstarter kampanyası boyunca da ‘1 alın 1 hediye edin”’ ve ‘Toyi Elçileri’ uygulamalarımızı hayata geçirmeye çalıştık. Kampanya sürecinde alınan her bir Toyi kiti karşılığında dünyanın farklı bölgelerinde çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız operasyonel işbirlikleriyle bir Toyi kitini dezavantajlı çocuklara ulaştırmayı hedefledik. Aynı zamanda kampanyaya destek olmak isteyenleri Toyi Elçisi olmaya davet ettik. Toyi elçilerinden, dünyayı çocukların oyun alanına çevirmek için her fırsatta çocukların yaratıcılıklarını destekleyip, serbest oyun ve çocuk oyun hakkını savunmalarını ve Toyi pinini yakalarında taşımalarını istedik. Kampanya sonuna kadar 100 Toyi Elçi’sine ulaştık. Kampanya sonrasında da bu iletişimi devam ettirerek çocuk oyun hakkına destek verenlerin sayısını dalga dalga artırmayı hedefliyoruz.

Kickstarter’da başlattığınız kampanya 5 Aralık’ta sona erdi. Kampanya kapsamında ne kadar desteğe ulaştınız? Bağışların ne kadarı Türkiye’den ne kadarı yurt dışından yapıldı? Bu sayede çocuklara kaç adet Toyi kiti sağlanacak?

Gizem Kendik Önduygu: Kickstarter kampanyamızda ilk iki hafta içerisinde ve bizim için çok anlamlı bir gün olan 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde hedefimiz olan 20.000 Dolar’a ulaştık. Kampanya sonuna kadar 30 ülkeden 334 destekçiden 23.770 Dolar destek topladık. Desteğin yarısı Türkiye’den, yarısı ise yurt dışındaki destekçilerden geldi. Bu sayede Hindistan, Somali, Yunanistan, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Amsterdam, Fransa’dan toplam 1.100 çocuğa Toyi kiti ulaşacak.

Yakın gelecekte Toyi’yi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için ne tür planlarınız var?

Elif Atmaca: Geleneksel oyuncak endüstrisi, çocukları sürekli tüketime ve hazır oyuncaklara yönlendiriyor. Toyi olarak oyuncak sektöründe çocukların yaratıcı becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan, tüketmeden üretmeye yönlendiren ve serbest oyunu destekleyen bir alternatif yaratmayı hedefliyoruz. Oyuncak sektörünü incelediğimizde yerel ve küresel ölçekte özellikle dezavantajlı durumdaki çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir yaklaşım görmüyoruz. Toyi olarak dezavantajlı toplulukların da ihtiyaçlarını anlamaya çalışan ve bu ihtiyaçlara yönelik oyun içerikleri geliştiren, ayrıca oyuncak sektöründe çocuk oyun hakkı savunuculuğunu yapan bir sosyal girişim olmayı amaçlıyoruz.

Ögeday Uçurum: Ölçülebilir sosyal etki günümüzde gittikçe önemi artan bir kavram. Artık girişimler sadece yaşadıkları toplumlara kazandırdıkları teknolojik ürün veya hizmetlerle var olmuyorlar. Sosyal etki yaratabilmeleri ve bu etkiyi ölçülebilir bir düzlemde konuşabilmeleri de önemli. Sosyal girişim olarak konumlandırdığımız Toyi için özellikle ürün geliştirme, çocuklarda beceri gelişimi, ebeveynler, eğitimciler ve sivil toplum çalışanlarının serbest oyuna bakışı alanlarında sosyal etkimizi takip edebildiğimiz ve yeni dönem içeriklerimizi sahadan aldığımız bu bilgilere göre şekillendirebildiğimiz bir gelecek planlıyoruz.

www.degisimicinbagis.org kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor