Türkiye’nin Teknoloji Transfer Ofisleri İkinci Kez Buluştu

Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerini bir araya getiren Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması’nın ikincisi gerçekleştirildi. Yıldız TTO ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, TTO’ların girişimcilik ekosistemi içindeki rolü ve önemi değerlendirildi. Detaylar Haberimizde

Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerini (TTO) bir araya getiren Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması’nın ikincisi gerçekleştirildi. Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, TTO’ların girişimcilik ekosistemi içindeki rolü ve önemi değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ev sahipliğinde düzenlenen Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması, Türkiye’de hizmet veren TTO’ları bir araya getirdi. Bakanlık, TÜBİTAK ve TTO’ların katılımı ile bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, TTO ekosisteminin sağlıklı gelişimini nasıl sürdürebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, üniversitelerin bilimin mutfağı olduğunu ve zaman içerisinde üniversitelerin dayandığı temel anlayışın da geliştiğini belirtti. Sadece eğitim temelli üniversite anlayışının yerini eğitimle birlikte araştırmaya ve ticarileşmeye de önem veren 3. nesil üniversitelere bıraktığını söyleyen Güner, “Bu nedenle, birçok üniversitemiz stratejik planlarında araştırma ve eğitimle eşit önemde yeni hedefler belirlemeye başlamış durumdalar. Bununla birlikte, Türkiye’nin girişimcilik iklimi açısından teknoloji transfer ofislerinin kritik bir noktada bulunduğu da bir gerçek. TTO buluşmasının ikincisini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bahri Şahin: “Tüm Paydaşlar Aynı Hedefe Koşmalı”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Girişimcilik ekosisteminin sağlıklı ve başarılı bir şekilde büyüyebilmesi için, tüm paydaşların aynı frekansta olmaları ve aynı hedefe doğru koşmaları gerekiyor” diyerek şöyle konuştu: “Tüm paydaşlar, Türkiye’nin 2023 ve 2071 vizyonlarına, yani milli hedeflere katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmalılar. Elbette girişimlerin kendi hedefleri olabilir ancak kendi hedeflerini değil, devletin hedeflerini maksimize etme noktasında olmalılar. Lokal optimizasyondan çok genel optimizasyona odaklanılmalı.”

Muhammet Bilal Macit: “Desteklerin Bir Gün Bitebileceği Unutulmasın”

TÜBİTAK, Ar-Ge ve TTO destekleri gibi farklı desteklerin tümünün bir gün bitebileceği göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, “Ekosistemin tüm mekanizmaları doğru şekilde sistemleştirilmeli. TTO’lar ve teknoparklar üzerinden doğru bir yönetişim mekanizmasıyla çok daha büyük katma değer elde edilebilir. Bunun için hem kurumsallaşmaya hem de sürdürebilirliğe kapıları açarak, ticarileşmek, uluslararası hale gelmek önemli” dedi.

Hasan Mandal: “Ar-Ge’ye Ayrılan Pay Artmalı”

Etkinlikte söz alan diğer bir isim olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise GSYH içinde Ar-Ge'ye ayrılan payın arttığını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, “Üniversitenin bilgi üretme noktasında çabası var ama bunun talep oluşturma kısmında, sanayide bir güçlük var. Sanayide Ar-Ge'ye yönelik nicelik açısından insan kaynağı sayısının daha da artırılması gerekiyor. Patent sayısının artması sevindirici ancak bunların ticarileşmeye yönelik olanlarının sayısının çoğalması için çalışmalıyız. Türkiye, Küresel Rekabetçilik Endeksi'nde, 137 ülke arasında 53’üncü sırada bulunuyor. Bu sadece Ar-Ge ve yenilik süreçleriyle ilişkili değil, tüm ekosistemin tüm bileşenleri boyutunda” dedi.

Geniş bir katılımla gün boyunca devam eden 2’nci Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması’nda, sanayicilerin üniversitelerden ve TTO'lardan beklentileri ile akademik kuluçkalarda sürdürülebilirlik ve ticarileşme konulu iki ayrı panel de gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ahmet Ekerim’in moderatörlüğündeki ilk panele Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar Ar-Ge Yöneticisi Emre Tokmak, Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder ve Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi İş Geliştirme ve Teknoloji Entegrasyon Müdürü Murat Tunçer katıldı.

Akademik girişimcilerin yer aldığı ikinci panelin katılımcıları ise İÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Leyla Türker Şener’in moderatörlüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Koyun, Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Kiraz ile Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Faruk Bakan oldu.

Etkinlikte ayrıca, Lund University Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Göktepe–Hultén, “Dünyada TTO'lar: Ticarileşme Modelleri. Fikri Mülkiyet Rejimleri ve Akademik Girişimciler” başlıklı bir konuşma yaptı.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor