Bir Başarı Modeli: Müşterileri Girişimciliğin Parçası Yapmak!

Google, Apple gibi dünyanın önde gelen kurumları girişimcilerin ilk ortaya çıkaracakları ürün ya da hizmeti belirlerken tasarım odaklı düşünme anlamına gelen “Design Thinking” methodolojisini kullanıyor. Peki nedir bu methodoloji?

Tasarım odaklı düşünme anlamına gelen “Design Thinking” workshoplarıyla her sektörden kurumsal firmaların, insan odaklı ve inovatif fikirler geliştirme sürecinde yer alan ArtBizTech, girişimcilerin de yenilikçi fikirlerini sanattan ilham alarak en inovatif yollarla hedef kitleleriyle buluşturmalarına destek oluyor.

Google ve Apple gibi dünyanın önde gelen kurumları tarafından 2000’li yılların başından bu yana kullanılan Design Thinking metodolojisiyle, girişimcilerin ilk ortaya çıkaracakları ürün ya da hizmeti belirlerken insan odaklı hareket etmeleri ve ortaya çıkarılacak ürünün ya da hizmetin hedef kitle ihtiyaç ve içgörülerine uygun şekilde doğru tanımlanması amaçlanıyor.

Design Thinking, herhangi bir birime ya da gruba özel olmaksızın, problemlerine insan odaklı çözümler bulmak isteyen, yenilikçi ve yaratıcı çözümlere ihtiyacı olan herkes tarafından kullanılıyor, Böylece farklı sektörlerden kurumsal firmaların ve girişimcilerin uygulayabileceği bir metodoloji olarak tanımlanıyor.

Design Thinking Nedir, Nasıl Uygulanır?

Design Thinking, en temelinde, belirlenen bir “challenge”a insan odaklı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmak adına kullanılan bir metodolojidir.

Problem ya da fırsatı (challenge) tanımlama, hedef kitle ile empati yaparak ihtiyaç ve beklentileri irdeleme, çıkan sonuçları yorumlayıp içgörüleri belirleme, yaratıcı ve yenilikçi fikir üretme, prototip geliştirme ve sonucu yeniden hedef kitle ile değerlendirme şeklinde altı aşaması bulunan metodoloji, geliştirilmek istenen ürün, servis ya da iş modelini en inovatif ve insana dokunan yönleriyle ortaya çıkartmak için de oldukça etkili bir başlangıç noktası.

Gerçekleştirilen ön hazırlığın ardından başlayan ve iki ila beş gün süren Design Thinking workshop’larında katılımcıların farklı birimlerden gelmesi ve farklı deneyim düzeyine sahip olması verimliliği arttıran noktalardan birisi oluyor.

Bir diğer önemli nokta ise çalışma boyunca (metodolojinin araştırma ve değerlendirme aşamalarında) ele alınan konunun hedef kitlelerini temsil eden insanlara dokunabilmek, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını birinci ağızdan duyup, inovasyonun en önemli ön koşulu olan içgörüleri yakalayabilmek.

Girişimciler İçin Yenilikçi Çözümler

Genellikle küçük gruplar halinde çalışan start-up’lar çalışma şekillerini tasarım odaklı düşünme kültürü üzerine kurgulayabiliyor, bu sayede inovatif ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması sağlanıyor. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi ve tekniklerini iş modellerine entegre eden girişimciler, çoğu girişimcinin büyük riskler alarak başlattığı süreci insan odaklı bir yapıya dönüştürerek girişimlerinin temelini sağlam bir şekilde oluşturuyor ve sektörde kendisine daha kuvvetli bir yer bulma yolunda ilerliyor. Girişimciliğin ruhunda yer alan karşılanmamış ihtiyaçları keşfetme süreci, tasarım odaklı düşünme metodolojisi ile yeni bir boyuta taşınmış oluyor.

Gerçekleştirdiği Design Thinking workshop’lara “Artful Thinking” pratiklerini entegre eden ArtBizTech, tasarım odaklı düşünme sürecinin içine sanatın da katılmasını tavsiye ediyor. Böylece sol beynin yanı sıra, yaratıcılığı tetikleyen sağ beynin yetkinliklerinin de kullanılabilmesi sağlanıyor. Daha yenilikçi çözümler kurgulayabilmek adına kendi uygulama süreçleri içerisine sanatı dahil eden girişimcilerin, patern yakalama, empati yapma, görsel düşünme, doğru soruları sorma gibi sağ beyin yetkinliklerini tetikleyip geliştirerek özgün iş modelleri kurgulaması kaçınılmaz oluyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan girişimciler, şirket kültür ve iş süreçlerini bu doğrultuda dönüştürerek, inovatif bir şirket kültürü geliştirebiliyor.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Bu içeriği 5.248 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Rehberi, İnovasyon
Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor