Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 'Kızlardan Başlamak' Bir Zorunluluktur!

Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi ile AB'yi bir araya getiren ve İtalya’nın ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesine Türkiye’den davet edilen tek STK temsilcisi KAGİDER Başkanı Sanem Oktar oldu. Detaylar haberimizde..

Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi ile AB'yi bir araya getiren ve İtalya’nın ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesine Türkiye’den davet edilen tek STK temsilcisi KAGİDER Başkanı Sanem Oktar oldu.

Dünyanın en ileri 7 sanayileşmiş ülkesi ile Avrupa Birliğini (AB) bir araya getiren zirveye paralel olarak Roma’da bu yıl ilk kez W 7 (Women 7 – Kadın 7) toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya resmen davet edilen KAGİDER Başkanı Sanem Oktar Türkiye’den katılan tek kadın STK temsilcisi oldu.

“Kadınların ve kız çocuklarının ekonomiye katılımı” başlıklı çalışmaya katılan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar kadın girişimciliğinin Türkiye’deki gelişimi hakkında bilgi verdi ve gerek girişimcilik gerekse de kadın istihdamının artırılması için yapılması gerekenler konusunda KAGİDER’in görüşlerini aktardı.

G7 Liderliği İçin Politika Önerileri Ele Alındı

W 7 zirvesinde uluslararası kuruluşlar, STK’lar, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri ile akademisyenler bir araya geldi. Zirvede, toplumsal eşitsizliği azaltacak ve sürdürülebilir, toplumun bütün kesimlerini içeren bir kalkınmayı ve verimliliği elde edecek şekilde cinsiyet eşitliği konusunun nasıl ele alınması gerektiğine dair G 7 Dönem Başkanı İtalya’ya sunulmak üzere somut politika önerileri üzerinde çalışıldı.

Toplantıda kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin önündeki engeller tartışılırken, kadınların değişimde oynadıkları rol üzerinde de duruldu.

Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önceki G 7 bildirilerinin ve uluslararası dokümanların ışığında şu olgulara dikkat çekildi: “Cinsiyet eşitliği, bir kadın sorunu değil, toplumu tümüyle etkileyen global bir sorundur. Cinsiyet eşitliğini sağlamak için her alanda çalışmak herkesin sorumluluğudur. Erkek – kadın, özel – kamu sektörleri ve G 7 dâhil olmak üzere kimse bu konuda tek başına çalışamaz; herkesin kendi sorumluluk ve etki alanları içinde kolektif olarak çalışmaları gerekmektedir.”

W 7 Zirvesi ise şu konularda görüş birliği sağladı: “2030 gündemini cinsiyet eşitliği boyutuyla hayata geçirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl erine ulaşmak istiyorsak, “kızlardan başlamak” bir zorunluluktur. Bütünlükçü bir yaklaşım gerekmektedir. Bu kapsamda; kız çocuklarının ve kadınların eğitimlerine yatırım yapmak ve onları ekonomik açıdan güçlendirmek, sosyal eşitsizlikleri ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmak, onların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve göç etmek zorunda kalan kadın ve kız çocuklarını korumak gibi karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı ve birbirlerini besleyen alanlara odaklanmak zorundayız.”

Dünya Gazetesi kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor