Dijital Dönüşümde Başarılı Sonuçlar Almak İçin 5 Öneri

Dell EMC'nin yakın zamanda gerçekeştirdiği Dijital Dönüşüm Endeks Anketi sonuçlarına göre, yüzde 52 oranındaki katılımcı, son üç yıl içinde sektörlerinde kritik değişimler olduğunu doğruluyor. Detaylar haberimizde..

Dell EMC'nin yakın zamanda gerçekeştirdiği Dijital Dönüşüm Endeks Anketi sonuçlarına göre, yüzde 52 oranındaki katılımcı, son üç yıl içinde sektörlerinde kritik değişimler olduğunu doğruluyor. 16 ülkeden 4 binin üzerinde kıdemli yöneticiden alınan yanıtları derleyen bu araştırma, aynı zamanda katılımcıların neredeyse yarısının işletmelerinin önümüzdeki beş yıl içinde sektörden silinmeleri ihtimaline inandığını da ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçları, kurumsal pazarın müşteri talebindeki dinamik değişimlere uyum sağladığını ve BT altyapısını güncellediğini gösteriyor. Giderek gelişen global iş ortamında pazara girme hızı ve organizasyonel çeviklik, hızla başarının anahtarları halini alıyor. Böylece daha müşteri odaklı bir yaklaşım için hissedilen baskı ve çalışanların değişen beklentileri ile birleştiğinde iş liderleri, BT alanında modern yatırım yapmanın öncelik olduğunu kabul etmeye başlıyor.

1. Rekabeti Desteklemekten Çekinmeyin

Birçok köklü kurumsal firmanın günümüzdeki rakipleri, artık daha düşük işletme giderlerine ve daha fazla esnekliğe sahip, daha teknoloji odaklı ve çoğu yeni kurulmuş, küçük kurumlardan oluşuyor. Bu durum, yöneticilerin %78'inin, işletmelerinin en büyük rakiplerinin yeni kurulmuş dijital şirketler olduğuna inandığını gösteren Dell EMC anket sonuçlarına da yansıyor. Sonuçları daha da pekiştirecek bir şekilde, yüzde 62'lik bir dilim ise dijital araçların ve yeni teknolojilerin ulaşılabilirliğinin bir sonucu olarak, pazarlarında yeni girişimleri bile görmeye başladıklarını belirtiyor.

2. Gelişim İçin Alan Yaratın

Veriler, kurumların tümüyle yeni dijital ortama tepki verdiğini gösteriyor. Ancak ankete verilen yanıtlardan anlaşıldığı üzere dijital dönüşümün daha yaygın olarak benimsenmesini engelleyen bazı zorluklar var. Dell EMC, dijital dönüşüm için önemli özellikleri şu şekilde tanımlıyor:

  • Hızlı bir şekilde yenilik yapma
  • Yeni fırsatları öngörme
  • Şeffaflığı ve güveni artırma
  • Kişiselleştirilmiş deneyimlere odaklanma
  • Her zaman açık, gerçek zamanlı bir çerçeve içinde çalışma

4000 katılımcıdan sadece üçte biri, işletmelerinin kurum genelinde bu özellikleri benimsediğini ve sadece yüzde 7’si, kurum genelinde dijital dönüşümün 5 önemli özelliğini de uyguladığını belirtiyor. Önümüzdeki 10 yılın piyasalarında rekabetçi kalabilmek için gereken geleceğe hazır teknolojileri benimsemek üzere daha ne kadar çok şeyin yapılması gerektiğini gösteriyor.

3. Bütçe ve Kaynak Yokluğunu Teknoloji ile Aşın

Dijital dönüşüm yoluna henüz girmemiş olanlara ilişkin veriler, BT faaliyetlerini ve altyapılarını modernleştirmede ilerlemenin önünde açıkça 5 engel olduğunu gösteriyor. En çok dile getirilen engel, araştırmaya katılanların üçte birinin de onayladığı üzere bütçe ve kaynak yokluğu. Daha ucuz, daha güçlü sanallaştırma ve bulut teknolojilerinin geliştirilmesi ile artık kurumların geleceğe hazır teknolojiler benimserken donanım ve bakım maliyetlerini düşürmek için birçok seçeneği var. Bu seçenekler, uygulama sürecini daha maliyet etkin ve hızlı hale getirerek, daha fazla talebe göre ölçeklendirme esnekliği de sunuyor.

4. Öncülük Etmekten Çekinmeyin

Araştırma, farklı iş birimleri arasında gelecekteki talepleri desteklemek üzere modern bir BT altyapısı kurma sürecine öncülük eden birkaç departman olduğunu gösteriyor. Beklenildiği gibi birçok yönetici, BT departmanını dijital dönüşüm için bir numaraya koyarken sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırayı pazarlama, finans ve müşteri hizmetleri alıyor. Bu da dijital dönüşüm uygulamalarını yönetmek için deneyimli BT profesyonelleri ihtiyacını doğruluyor ve onlarsız ilerlemenin gecikebileceğini gösteriyor.

5. Güçlü Bir dijital strateji belirleyin

İşletmeler ve tüketiciler için teknoloji platformlarının kesintisiz gelişimi ve evrimi göz önüne alındığında, bir şirketin şu anki ve gelecekteki talebe, pazardaki dalgalanmalara ve yeni rakiplerin ortaya çıkmasına dayanabilecek güçlü bir dijital stratejisi olması oldukça önemli bir rol oynuyor.

Her ne kadar işletme liderleri, bunun farkında olsa da bazı ek zorluklar uygulama sürecini yavaşlatıyor. Bir dijital dönüşüm stratejisini başarılı bir şekilde uygulamak üzere işletme liderleri kurumlarının ihtiyaçlarını, pazar eğilimlerini, müşteri taleplerini ve bu projeyi finanse etmek ve yönetmek için mevcut kaynakları mercek altına almalıdır.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor