En Güncel KOBİ Destekleri 9 Başlıkta Huzurlarınızda!

KOSGEB, üretim veya inovasyon yapmak isteyen, yeni fikri ya da projesi olan, küresel pazardaki payını genişletmeyi hedefleyen işletmelere ve KOBİ’lere yönelik desteklerini yeni dönemde de sürdürüyor. İşte O Destekler. Detaylar haberimizde..

KOSGEB, üretim veya inovasyon yapmak isteyen, yeni fikri ya da projesi olan, küresel pazardaki payını genişletmeyi hedefleyen işletmelere ve KOBİ’lere yönelik desteklerini yeni dönemde de sürdürüyor. Destekler, projesi olan KOBİ ve meslek kuruluşlarına geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak 9 başlık altında sunuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeni dönemde de işletmelere ve KOBİ’lere yönelik desteklerini sürdürüyor. KOSGEB’in, projesi olan KOBİ ve meslek kuruluşlarına yönelik geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere sağladığı desteklere 9 başlık altında ulaşmak mümkün.

KOSGEB’in bu destek programları dışında, işletmelerin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde Kredi Faiz Destek Programları da bulunuyor.

KOSGEB 2003’ten beri kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ve diğer finans kuruluşları ile yaptığı protokollerle, KOBİ’lere kullandırdığı kredilerin faiz/kâr payı, komisyon gibi giderlerini karşılıyor.

İşte O Destekler:

Genel Destek Programı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payının ve etkinliğinin artırılması, rekabet gücünün ve düzeyinin yükselmesi, sanayide entegrasyonun ekonomik gelişmelere uygun gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki payının ve etkinliğinin artırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla Proje Teklif Çağrısı kapsamında hazırlayacakları projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Tematik Proje Destek Programı İşletmelerin ve meslek kuruluşlarının projelerinin, teklif çağrısı yoluyla veya dönemler itibariyle desteklenmesi öngörülüyor. Program iki alt bileşenden oluşuyor.

Çağrı Esaslı Tematik Program: KOSGEB tarafından belirlenen alanlarda tematik program hazırlanarak işletmelerin ve/veya meslek kuruluşlarının projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Belirlenen konunun özelliği de dikkate alınarak uygulamaya ilişkin çağrı süresi, amaç, hedef, bölge, hedef kitle, bütçe, proje süresi, desteklenecek proje süresi gibi bilgileri içerecek şekilde tasarlanıyor. Hazırlanan program, hedef kitleye duyurularak uygulama süreci başlatılıyor.

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı: Meslek kuruluşlarının üyesi olan işletme veya girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlayacakları projeler destekleniyor.

Girişimcilik Destek Programı Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ile başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla uygulamaya alındı. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi Desteği (İŞGEM) ile İş Planı Ödülü olmak üzere dört destek modülünden oluşuyor. Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak girişimciler yararlanabiliyor.
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Bu program ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmaları için Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi’ne sahip teknolojik ürün veya prototiplerinin tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
KOBİ’lerin ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında ortak imalata yönelik hazırlayacakları işbirliği-güçbirliği projeleri destekleniyor.
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması ve sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın artırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını destekliyor.

KOSGEB ve Destekleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.kosgeb.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

İTO Haber kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor