İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül Töreni Büyük İlgiyle Gerçekleştirildi!

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayeleri altında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül Töreni büyük ilgi gördü. Detaylar haberimizde..

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayeleri altında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül Töreni büyük ilgi gördü.

Fuarın açılışına Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Avrupa Patent Ofisi Avupa İşbirliği Direktörü Carlo Pandolfi, IFIA Başkanı Alireza Rastegar ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayeleri altında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül Töreni'nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, fuarın lokasyon itibarıyla dünyanın merkez şehirlerinden İstanbul'da gerçekleştirilmesinin son derece isabetli bir karar olduğunu anlattı.

"Ülkemizde yapılan patent başvurularının yarısının İstanbul'dan yapılıyor olması, bu şehrin hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, sınai mülkiyet alanındaki dinamizmini de açıkça ortaya koyuyor" diyen Işık, bu tür uluslararası fuarların, sadece buluşları görünür kılma ve ticarileştirme imkanı sağlama fonksiyonuyla değil, toplumun bu alandaki farkındalığını artırma açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin, her geçen gün bilgi üretimi, bilgiyi ticarileştirme, teknoloji geliştirme, küresel markalar oluşturma gibi konular üzerinde daha fazla yoğunlaşan bir ülke olduğunu ifade eden Işık, yeni dönemin en kritik konularından birinin de fikri ve sınai mülkiyet hakları olduğunu, işletmeler için fikri sermayenin, fiziki varlığın çok daha ötesinde bir anlam taşıdığı bir dünyada yaşandığını söyledi.

Bakan Işık, özellikle 1980'li yıllardan sonra gelişmiş ülkelerde, işletmelerin sermaye yapılarında maddi varlıklardan gayri maddi varlıklara doğru hızlı bir dönüşüm yaşandığına işaret ederek, "Teknoloji yoğun sektörlerde marka değeri çok yüksek firmalar zuhur etti, ediyor. Apple, Google, Samsung, Microsoft gibi şirketlerin marka değerleri, dünya üzerinde çok sayıda ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük bir değer taşıyor" dedi.

Patent başvuruları açısından son 20 yılda en fazla artış gösteren 5 sektörü; bilgisayar teknolojileri, dijital iletişim, elektrikli makineler, ölçme aletleri ve tıbbi teknolojiler olarak şeklinde sıralayan Işık, "Ülkemizdeki patent, tasarım, marka başvurularını artırmaya büyük önem veriyoruz" dedi. Başvurular açısından 2002'den bu yana çok sevindirici gelişmeler yaşandığını aktaran Işık, Türkiye'nin son birkaç yıldır Avrupa'da en çok marka başvurusu yapılan ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

Patent başvurularının geçen yıl 5 bini geçtiğini aktaran Işık, toplumun, iş dünyasının ve özellikle de KOBİ'lerin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bu bilinci kazanmasını önemsediklerini ifade etti.

Işık, Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre, Türkiye'nin dünyada patent başvurularında 15, marka başvurularında 6 ve tasarım başvurularında ise 4. sırada yer aldığını belirtti.

Başvuruların artmasını, önemli ancak yeterli bulmayan Işık, başvuruların raflarda kalmaması ve ticarileşmesinin büyük önem taşıdığını, üretilen sınai mülkiyetlerin hızla sanayiye aktarılması, böylece daha fazla ekonomik ve sosyal fayda üretilmesi gerektiğine işaret etti.