Şirketlerdeki Çeşitlilik Uygulamaları Performansı Arttırıyor!

İşe alım ve danışmanlık firması Michael Page Türkiye, şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamaları üzerine bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan araştırmaya göre şirketlerdeki çeşitlilik uygulamaları performansı arttırıyormuş. Detaylar haberimizde..

İşe alım ve danışmanlık firması Michael Page Türkiye, şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamaları üzerine bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan araştırmaya göre, şirketlerde çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamaları yüzde 80.4 oranında cinsiyet, yüzde 64 oranında medeni durum, yüzde 60.3 oranında yaş, yüzde 54.5 oranında engellilik alanlarında görülüyor.

İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Kocaeli’den yüzde 40’ı kadın, yüzde 60’ı erkek toplam 415 çalışanın katıldığı araştırmada kurum içinde çeşitlilik uygulamalarını engelleyen faktörlerin başında yüzde 50 oran ile çalışanların farklı cinsel tercihlere karşı düşünce yapısı geliyor. Bununla birlikte çeşitlilik kurum için önemli bir konu değil diyenlerin oranı ise yüzde 39.9’u bulurken şirketlerde çalışma alanlarının, fiziksel engelliler gibi özel gruplara adapte edilmek için hazır olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 30.4’e ulaşıyor. Kurum içi çeşitliliği desteklemede en önemli faktör olarak araştırmaya katılanların yüzde 91’i yasal zorunluluklara uyumu, yüzde 86.7’si etik nedenleri görüyor.

Çeşitlilikte Başarıya Giden Yol "Empati ve İletişim"

Şirketlerin neredeyse 5’te 3’ü çeşitlilik uygulamaları hakkında içeriye veya dışarıya iletişim yapmıyor. Geçtiğimiz yıl içinde her 5 kurumdan sadece biri çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarının sayılarını artırdı.

Büyük Çoğunluk Çeşitlilikten Yana

Görüşülen 10 kişiden 7’si şirketlerinin çeşitlilik uygulamalarından memnuniyet duyuyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarının iş yerinde daha fazla memnuniyet sağladığına inanlar yüzde 63, daha iyi performans getirdiğini düşünenler yüzde 60.8, daha iyi iş ve yaşam dengesi temin ettiğini söyleyenler yüzde 50.3 olarak belirlendi.

Bu konuda yöneticilere de önemli sorumluluklar düşüyor. Araştırmaya katılan çalışanlara göre çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında bir yöneticinin sahip olması gereken temel beceriler yüzde 57.6 empati, yüzde 52.3 iletişim, yüzde 38.1 aktif dinleme, yüzde 37,6 anlaşmazlıkları çözebilme olarak sıralanıyor.

Bu araştırmaya göre iş dünyasında temel çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarında ilk beşe giren konular ise şöyle;

  1. Kadın ve erkek çalışanlar arasında, kurum içi yükselmede eşit fırsat tanınması, (maaş eşitliği gibi konularda eşitliğin desteklenmesi %59,6)
  2. İşe alımda ve iş yerinde cinsiyet ayrımcılığını önleyici uygulamalar (%46,3)
  3. Cinsel istismar durumunda yasal yaptırımlar (%34)
  4. Yaş konusunda ayrımcılık karşıtı politikalar (%31,4)
  5. Esnek çalışma saatleri ile iş – özel yaşam dengesini desteklemek (doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma imkanları vb. %30,9)

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorumlar

Resim Kursu
Resim Kursu
Güzel siteniz var, tebrikler gerçekten
güzel sanatlara hazırlık
güzel sanatlara hazırlık
İlginç bir haber, dikkate alacağım

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor