Endüstrinin Geleceğindeki 10 Mega Trend ve Çıkış Noktaları!

Çağımızın hızla değişen dünyasında sürdürülebilir üretim ve büyüme stratejileri için geleceğe endüstri çerçevesinden bakarak hazırlanan “KPMG Endüstriyel Üretimde Mega Trendler” raporu yayınlandı. Detaylar haberimizde..

Çağımızın hızla değişen dünyasında sürdürülebilir üretim ve büyüme stratejileri için geleceğe endüstri çerçevesinden bakarak hazırlanan “KPMG Endüstriyel Üretimde Mega Trendler” raporu yayınlandı.

Geleceğin üreticilerine, rekabet güçlerini korumak ve yatırımcıları için değer yaratabilmek amacıyla hazırlanan rapor, finansal yapılanmadan bilişim alanındaki yeniliklere kadar 10 önemli mega trendi analiz ederek sebep-sonuç ilişkilerini anlatıyor.

Endüstri Devrimi’nden bu yana toplumları meşgul eden “sürdürülebilir üretim”, gelecekte de gündemin en önemli konusu olarak şirketleri ve toplumları bu alana yönlendirmeye devam edecek gibi görünüyor. KPMG’nin hazırladığı “Endüstriyel Üretimde Mega Trendler” raporu, önümüzdeki yıllardan günümüze bakarak gelecekte üretim stratejilerinin nasıl şekilleneceği üzerine ipuçları veriyor.

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri ve Denetim, Şirket Ortağı Hakan Ölekli, raporda ortaya konan ve üretim dünyası için büyük önem taşıyan 10 mega trend ve çıkış noktalarını şöyle sıraladı:

Trend 1: Geleceğin Fabrikası:

 • Otomasyon, gelişmekte olan ekonomiler için üretimde dış kaynak kullanımına gitmekten daha düşük maliyetli bir seçenek olarak belirecek
 • Birbiriyle bağlantılı bir üretim değer zincirindeki şirketler endüstriyel BT güvenliği riskleriyle daha fazla karşılaşacak
 • Yasal yükümlülüklerde, yönetmeliklerde ve endüstri standartlarında artış görülecek

Trend 2: Yakın Bölgelere Taşınma

 • Üretim şirketleri, ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmak için idari hizmetlerde dış kaynak kullanımına gidecek
 • Ülke dışında çalışanların ücretleri giderek artacak
 • Gelişmiş ekonomiler, yakın bir gelecekte üretime yönelik önemli iç yatırımlar yapmaya başlayacak

Trend 3: Doğuya Doğru Talep Kayması

 • Asya’nın tüm dünyadaki ekonomik etkisi giderek artıyor.
 • Yerel Ar-Ge, üretim ve montaj tesislerinin, bölgesel tedarik zincirlerinin ve ürünleri yerel pazarlara uygun hale getirmenin önemi giderek artıyor.

Trend 4: Üretim Kümelenmesi

 • Kümeler, üretim sektörünü inovasyon ve verimlilik bakımından güçlendirmenin temelini oluşturacak
 • Büyük müşterilerin mühendislik merkezlerine ve bilimsel araştırma kuruluşlarına yakın bir noktada olmaları önemli hale gelecek

Trend 5: Enerji/Kaynak Verimliliği

 • Emtia fiyatları, enerji kullanımı ve lojistik yönetimi, rekabet gücünün korunmasında daha kritik öneme sahip olacak
 • Otomasyonlu üretim ve yeni üretim teknolojilerinin (katmanlı üretim gibi) malzeme, enerji ve atık azaltımında kilit rol oynayacak

Trend 6: Yetenek Mücadelesi

 • Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanlara olan talepte artış olacak
 • “Ender” bulunan uzmanların ücretlerindeki sürekli artış şirketler için ilave ekonomik baskı getirecek

Trend 7: Nanoteknoloji/Nanoüretim

 • Nanoteknoloji, yakın bir gelecekte sürdürülebilirlik üzerinde önemli bir etki yaratacak
 • Nanoparçacıkların hizmet ömürleri boyunca görülebilen, bilinmeyen sağlık ve emniyet etkileri, araştırmaya dayalı endüstriler için risk yönetimi konusunda hem zorluklar hem de fırsatlar doğuracak

Trend 8: Hizmet Odaklı İş Modelleri

 • Üretim şirketleri, müşterilerinin ihtiyaçları konusunda bütüncül bir yaklaşım sergileyerek hizmetlerini müşterilerine kesintisiz bir şekilde satmaya devam etmenin yollarını bulmak amaçlı çalışmaya başlayacak
 • Üreticilerin karşılaştığı zorluk ise bilimsel ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmet kombinasyonları halinde ticarileştirebilmek olacak

Trend 9: Kaynak Kullanımı Yönetişimi

 • Şirketler, disiplinli ve birinci sınıf süreçlere sahip olan ve değer zincirinin uygun seviyelerinde sürece dâhil olan nitelikli bir tedarik organizasyonuna ihtiyaç duyacak
 • Kaynak kullanımı yönetişimi yaklaşımı, 1. Kademeden son kademeye kadar şirketin tüm harici tedarik zincirini kapsadığından kurumsal sorumluluğun bir parçasını oluşturacak

Trend 10: Katmanlı Üretim/3D Baskı

 • Katmanlı üretim veya 3D baskı, endüstriler, şirketler ve toplum üzerinde etkileri olan yeni iş modelleri oluşturacak
 • “Bozulan yeni tedarik zinciri dünyasında” bir şirketin değer zinciri yapısının önemi artacak