Türkiye’nin Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı: GİSEP!

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Geniş katılımlı çalışmalar sonucunda hazırlanarak, Yüksek Planlama Kurulu’nun 18 Haziran 2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı ile kabul edilen “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP ”nı kamuoyu ile paylaştı. Detaylar haberimizde..

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Geniş katılımlı çalışmalar sonucunda hazırlanarak, Yüksek Planlama Kurulu’nun 18 Haziran 2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı ile kabul edilen “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP ”nı kamuoyu ile paylaştı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, geniş katılımlı çalışmalar sonucunda hazırlanan "Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planının (GİSEP)" Yüksek Planlama Kurulu’nun 18 Haziran 2015 tarih ve 2015/18 sayılı Kararı ile kabul edildiğini ve 1 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Dünyada girişimcilik konusunun kalkınma stratejileri önemli bir yere sahip olması, uluslararası kuruluşların araştırma sonuçları, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası ve AB 2020 Girişimcilik Eylem Planı gibi dokümanlarda girişimcilikle ilgili yeni stratejilerin var olduğunu vurgulayan Biçer; bu gelişmeler ışığında ve ülkemizdeki diğer ihtiyaç ve gelişmeler paralelinde KOBİ Stratejisi Eylem Planı'ndan ayrı, girişimcilik konusuna odaklanan bir strateji ve eylem planı oluşturma ihtiyacına binaen 2015-2018 yıllarına ilişkin girişimcilikle ilgili yol haritası çizen “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını belirtti.

Genel amacı, Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistemi oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek olan GİSEP, genel amaca ulaşmak üzere:

  • Girişimci dostu düzenleyici çerçevenin geliştirilmesiYenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesi,
  • Kadın Girişimciliği, Genç Girişimciliği, Eko Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik ve Küresel Girişimcilik gibi öncelikli tematik alanlarda ve genel alanlarda sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi,
  • Örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve girişimcilere yönelik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi,
  • Girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,

olarak belirlenen altı müdahale alanındaki stratejik hedefler ve bu hedefler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca 2015-2018 döneminde yürütülecek eylem ve projeleri kapsamakta.

Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz bu dokümanı inceleyebilir veya ilgili kosgeb web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi ekosistemimizdeki tüm girişimci okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor