Teknoloji Girişimcileri, Türkiye'nin İlk Teknoloji Transfer Fonu Kuruldu!

Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı girişimlerin kısa sürede yüksek karlılığa ulaşacak biçimde ticarileştirilebilmesi için toplam 30 milyon euro tutarındaki Türkiye'nin ilk teknoloji transfer fonu, Diffusion Capital Partners (DCP) yönetiminde faaliyete geçirildi. Detaylar haberimizde..

Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı girişimlerin kısa sürede yüksek karlılığa ulaşacak biçimde ticarileştirilebilmesi için toplam 30 milyon euro tutarındaki Türkiye'nin ilk teknoloji transfer fonu, Diffusion Capital Partners (DCP) yönetiminde faaliyete geçirildi.

Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) ana yatırımcısı olduğu ve İTÜ ARI Teknokent, Teknopark İstanbul, Bilkent Üniversitesi Cyberpark, İstanbul Şehir Üniversitesi TTO ve Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla oluşturulan fon sayesinde, DCP yıl sonuna kadar 15, 2017 sonuna kadar farklı ölçekteki yaklaşık 45 teknoloji girişimine, 50-60 bin eurodan 1,5-2 milyon euroya kadar yatırım yapacak. Fonun toplam tutarı 30 milyon euro olacak.

Fonun Türkiye'de faaliyete geçişiyle ilgili düzenlenen toplantıda konuşan DCP Yönetici Ortağı Haluk Zontul, nisan ayından bu yana 90 civarında teknoloji girişimi incelediklerini, bunlardan dördüne yatırım için teklif verdiklerini söyledi.

Fikri mülkiyet potansiyeli yüksek ileri teknoloji fikirlerine girişime dönüşmeden önceki erken evreden başlayarak yatırım yapabildiklerini belirten Zontul, "EIF'in ana yatırımcısı olduğu bu fon, Türkiye'nin ilk teknoloji transfer fonu olmakla birlikte Türkiye'deki üniversitelerden beş kurumsal yatırımcısı olan tek girişim sermayesi fonu olma özelliği taşıyor." dedi.

EIF Proje Yöneticisi Özlem Çotuk, Avrupa Yatırım Bankası'nın ana hissedarı bulunduğu EIF'in risk finansmanı yoluyla teknolojik girişimler ve KOBİ'lere destek olduğunu ve bunun için girişim sermayesi fonlarını desteklediklerini anlattı.

"İkinci Bir Fon da Kurulacak"

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında Bölgesel Rekabet Edebilirlik Fonu'ndan Türkiye için toplam 50 milyon avroluk kaynak ayrıldığı bilgisini veren Çotuk, "DCP ilk fon yöneticisi kuruluş oldu. İkinci bir fon kurulup yönetilmesi konusunda da süreç devam ediyor" diye konuştu.

Fonun kurumsal yatırımcılarından İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca İTÜ ARI Teknokent'in bu tür oluşumları desteklemesinin ikinci faza geçişte önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü İsmail Arı da bugüne kadar kurulmuş en büyük fon olması ve güçlü kurumsal yatırımcılarla deneyimli yönetimi nedeniyle fona katıldıklarını dile getirdi.

Bilkent Cyberpark TTO Yöneticisi Faruk İnaltekin, "Türkiye'de son yıllarda girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcı ağlarıyla destek seçenekleri çoğaldı. Bilişim ve IT, geri dönüşü en hızlı alanlar olduğu için popüler görünmekle birlikte, DCP fonunun nano teknoloji, biyo teknoloji gibi alanlara da yönelmiş olması bizim için değerli." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu da KOBİ'lere ve girişimcilere en uygun yaklaşımla onları ekosisteme dahil edebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Haluk Bal ise "Yunanistan iyi bir ders olmalı. Deniz ve kum yetmiyor. Turizm rezervasyonları yazılımlarını geliştiren yazılım firmaları otellerden daha karlı olunca, Yunanistan bu duruma düştü. Biz de ya bu gelişimi sağlayacağız ya da lig düşeceğiz." yorumunu yaptı.

Hedef Küresel Pazara Rekabetçi Teknolojiler Sunabilmek

Merkezi Amsterdam bulunan teknoloji transferi hızlandırıcı ve tohum sermaye fonu, Türkiye'de dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip olan ama yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların sağlanmasında sıkıntı çeken vizyon sahibi teknoloji girişimcilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak onlara ivme kazandırmayı hedefliyor.

Girişim şirketleri ve üniversitelerin fikri mülkiyet temelli araştırma çıktılarına yatırım amacıyla kurulan fon, üniversite ve araştırma merkezlerindeki yatırım fırsatlarının ticarileşmesine odaklanacak.

DCP, yeni geliştirilen ve pazarda hızlı büyüme potansiyeli gösteren teknolojileri erken aşamada destekleyerek, teknoloji transferi pazarının hareketlenmesine ve bu teknolojilerin yüksek katma değerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'de bu amaçla bağımsız yatırımcılar tarafından kurulup yönetilen ilk fon olma özelliği taşıyan DCP, EIF ağırlıklı olan kaynağı, küresel pazara Türkiye'den rekabetçi teknolojiler sunabilmek için değerlendirmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda, fikri mülkiyet temelli ve yeni kurulan girişimler (start-up), üniversite kaynaklı bilgi ve araştırmaların ticarileştirilmesi amacıyla kurulan girişim şirketleri (spin-off) ve Ar-Ge temelli KOBİ'leri tarayan ve gelen başvuruları değerlendiren DCP, pazara erişim ve karlılık potansiyeli yüksek yeni teknolojilere sağlayacağı yatırımla onlara küresel teknoloji şirketlerine dönüşme fırsatı sağlamış olacak.

DCP'nin yatırım hedefinde biyo-teknoloji, biyo-medikal, çevre ve tarım teknolojileri, nano-teknoloji, robotik, mekatronik ve iletişim teknolojileri gibi yüksek katma değer yaratacak teknoloji alanları öncelikli olarak yer alacak.

Türkiye'nin ilk teknoloji transfer fonu ve DCP hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.dcp.vc web adresini ziyaret edebilirsiniz.

AA kaynaklı haberimizi teknoloji tabanlı girişimlerini faaliyete geçirmek isteyen girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor