TET Proje Pazarı'nda Ödüller Sahiplerini Buldu!

TET'in düzenlediği Proje Baharı’nda bu yıl yine birbirinden parlak fikirler ödüllendirildi. İhracata katma değer katacak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve sanayicilerle buluşturulması amacıyla “TET Ar-Ge Proje Pazarı”nın dördüncüsü 8 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Detaylar Haberimizde

Elektrik-Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET) düzenlediği Proje Baharı’nda bu yıl yine birbirinden parlak fikirler ödüllendirildi. İhracata katma değer katacak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve sanayicilerle buluşturulması amacıyla “TET Ar-Ge Proje Pazarı”nın dördüncüsü 8 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin teknolojideki gücünün uygulanabilir ve yenilikçi fikirlerle gelişmesini hedefleyen “TET Ar-Ge Proje Baharı”, iddialı projelerin gün yüzüne çıkmasına öncülük ediyor. 

Sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getiren TET AR-GE Proje Baharı etkinliğinde;

 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları,
 • Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları,
 • Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
 • Diğer

olmak üzere projeler 4 farklı kategoride yarıştı. Her kategoride ilk üçe giren projeler ise sırasıyla 20 bin TL, 10 bin TL ve 7 bin 500 TL’lik ödülün sahibi oldular.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

1.  Firmaya Özel Bilgisayar Destekli Tasarım Programı “ÇİZEN”

Proje Sahibi:
Gül Çiçek Zengin, Mustafa Bintaş
Proje Amacı: Yurtdışı menşeili Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) programları genel uygulamalara yönelik olup firmaya özel uygulamaları içermemekte. Lisanslama maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı da özellikle KOBİ’ler halen geleneksel yöntemlerle tasarım yapmayı tercih etmekte yada lisanssız kullanıma yönelmekte. Projenin amacı KOBİ’lere maliyet olarak daha az yük getirecek ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümler içeren yalın, verimli tasarım yapabilecek bir BDT programı geliştirmek.

2. Mikroarray Deneyi Analiz Aşamasına Yeni Bir Yaklaşım: Atlas Analiz Motoru

Proje Sahibi: Umut Şahin, Muhammed Kocabaş
Proje Amacı:

MicroRNA-gen ilişkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yapılan microarray deneylerinin analiz aşamasına kolaylık sağlayabilecek bir analiz motoru geliştirmek. Bu bağlamda hedef;

 • Geliştirilen analiz motoru ile bu aşamada oluşan emek ve vakit kaybına engel olabilmek,
 • Geleneksel yöntemlere göre daha etkin ve doğru seçim yapabilecek karar destek sistemi oluşturmak,
 • Analiz aşamasından sonra konfirmasyon deneylerinde meydana gelen maddi kayıplara engel olabilmek.

3. Teknoray Patentli Hıza Duyarlı Hemzemin Geçit Projesi

Proje Sahibi: Ahmet İzgi
Proje Amacı: Hemzemin geçitlerin temel işlevi karayolu taşıtlarının ve yayaların demiryolları üzerinden güvenli bir şekilde geçebilmesini sağlamak. Busistemle geçit görüntüsünün sürekli kayıt altına alındığı ve elde edilecek olan yüksek çözünürlüklü bu verinin kablosuz olarak demiryolu araçlarına aktarıldığı, demiryolu aracının hemzemin geçitten geçişi sırasında karayolu araçlarının bekleme süresinin kısaltıldığı demiryolu aracının hızına duyarlı akıllıve güvenli bir hemzemin geçit kontrol sistemi ortaya koymak. 

Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları                     

1. Oda Tipi Operatif Sıcaklık Ölçer

Proje Sahibi: Fatih Evren, Prof. Dr. Birol Kılkış
Proje Amacı: Operatif sıcaklık insan ısıl konforunu belirleyen temel sıcaklık. Günümüzde operatif sıcaklığı ölçen sensörler laboratuvar ölçeğini geçememişlerdir. Projenin amacı insan vücudunun hissettiği sıcaklık olan operatif sıcaklığı, insan vücudunun aktif benzeşimi ile ölçebilecek, oda termostatlarının yerini alabilecek, basit, ucuz ve pratik bir oda tipi cihaz geliştirmek ve ticarileştirmek.

2. Yenilikçi Ucuz ve Çevreci Klima Sistemi

Proje Sahibi: Hasan Ayartürk
 Proje Amacı: Çevreye zararlı ve GWP (küresel ısınma potansiyeli) değeri yüksek akışkanlar ile çalışan bilinen teknikteki klimalar yerine, soğutucu akışkan olarak havayı kullanarak ısıtma ve soğutma yapabilen, daha az enerji tüketen, fan gücü olarak havadan çekilen ısıyı kullanan, hiçbir hareketli parça içermeyen buna karşılık kullanıcı tarafından elektronik olarak yönlendirilebilir hava akışı sağlayan, çok küçük boyutlu ve dış ortam ile bağlantı gerektirmeyen yenilikçi bir klima tasarımı.

3. Yenilikçi Ucuz ve Çevreci Klima Sistemi

Proje Sahibi: Ahmet Kuzubaşlı
Proje Amacı: Su kaynaklarının bilinçli veya bilinçsiz kontamine olması durumunda ortaya çıkan salgın hastalıkların engellenmesi için hem ülkemizde hem de dünyada su kaynaklarının anlık bakteriyolojik ölçümünü yapabilen biyoteknolojik cihazlara ihtiyaç vardır. Proje kapsamında çok yüksek hassasiyetli, anlık sonuç ve alarm verebilen, kolay kullanılabilir, düşük maliyetli biyosensörlerin tasarlanması, MEMS üretim teknikleri kullanılarak ODTÜ-MEMS tesislerinde ürettirilmesi planlanmakta.

Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

1. Klorofil İle Ucuz Çevreci Güneş Paneli Üretmek

Proje Sahibi: Halit Çetin,Uğur Aydın, Hüseyin Çağlayan, Burak Emre Aksoy, Fatih Yoruk
Proje Amacı:
 • Günümüzde üretilen Güneş panellerindeki Galyum, Arsenik gibi çevreye zararlı elementlerin kullanımının önüne geçmek,
 • Güneş paneli teknolojisini herkesin sahip olabileceği kadar ucuz üretebilmek,
 • Klorofil molekülünün potansiyel olarak sahip olduğu %98 verime ulaşıp çok küçük yüzeylerden büyük enerji elde edebilmek,
 • Klorofil teknolojisinin ev dışında elektrikli arabalarda, deniz taşıtlarında, telefon-tablet gibi çeşitli alanlarda kullanımı yaygınlaştırarak çevre kirliliğinin önüne geçmek.

2. Atık Isıya Organik Çözüm

Proje Sahibi: Hüseyin Yağlı, Ali Koç, Yıldız Koç
Proje Amacı: Dünyada çok hızlı bir şekilde kullanımı artan ve Türkiye’de kullanımı yeni başlamış olan atık ısı geri dönüşüm sistemlerinin tanıtımını sağlamak. Bu sayede bacalardan atmosfere atılan kullanıla bilir sıcaklıklardaki atık ısı kaynaklarının değerlendirilmesi. Enerji tasarrufunun sağlanması ve özellikle fabrikaların çevreye verdiği zararların azaltılması ve giderek artan küresel ısınma sorununun şiddetinin azaltılması.

3 . Grafen Kompozitlerin Şarj Edilebilir NaBH4 Yakıt Pillerinde Anot Malzemesi Olarak Kullanılması

Proje Sahibi: Zümrüt Varol
Proje Amacı: Şarj edilebilir NaBH4 ‘lü yakıt pillerinin metanol yakıt pilleri ve katı oksit elektrolitli yakıt pilleri ile karşılaştırıldığında belirgin üstünlükleri vardır. Türkiye'nin bor potansiyeli düşünüldüğünde bu kapasitenin kullanımı da büyük önem arz etmekte.

Diğer       

1. MAKEY(Modüler Ardışıl Küçük Elektronik Yapboz)

Proje Sahibi: Şahin İncik
Proje Amacı: Günümüzde insanlar elektronik teknolojisini sadece tüketmekte ve nasıl çalıştığını anlamamakta. Eğer teknoloji bir adım ileriye götürülmek isteniyorsa onu anlamalı ve basitçe projelerde, oyunlarda kullanılabilmeli. Bunu sağlamak için MAKEY projesini geliştirilmiş. Amacı mühendis olmayan insanların da elektronik etkileşimleri kendi projelerinde, oyunlarında basitçe kullanabilmeleri ve çevremizi saran teknolojiyi anlamalarını sağlamak.

2. Görüntü İşlemeli Tarayıcı Lazer Epilasyon Cihazı Geliştirme Projesi

Proje Sahibi: Mustafa Kemal İşen
Proje Amacı: Ülkemizde kullanılan epilasyon cihazlarının tamamının ithal oluşu projenin başlama sebebi. Projenin ana amacı; geliştirilmiş bir lazer epilasyon cihazının tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanması. Şu anki lazer epilasyon cihazları uygulanan kişinin kıl tonu ve cilt tonu arasında yeterince fark olmadığında istenen başarıyı elde edememekte. Geliştirilen Cihaz kameradan aldığı görüntüyü işleyerek odaklanmış lazer ışığını sadece kıl köklerine göndererek bu farkı ortadan kaldırmakta.        

3. The Energy of Food

Proje Sahibi: Evrim Ünal
Proje Amacı: Özellikle ekmek üretim fabrikalarının bacalarından günde tonlarca miktarlarda havaya karışan ve sera gazı salınımına etken olan dolayısıyla çevreyi kirleten etil alkol, CO2, aromatik maddeler, su ve yağ moleküllerinin bacaya entegre edilecek elektronik, makine ve gıda bilgilerinin harmanlanması ile ortaya çıkan adına FGR Cihazı denilen bir cihazla sıvılaştırılarak ekonomiye geri kazandırılması amaçlanmakta.

TET Proje Baharı ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz www.tetprojepazari.org web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi elektirik, elektronik ve bilişim sektöründeki ar-ge'ci ve girişimci okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor