Yeni Eylem Planı İle KOBİ'lerin Bulut Kullanımı Desteklenecek!

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi teknolojilerinden yararlanılacak. Detaylar haberimizde..

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, söz konusu dönemde KOBİ'ler için "bulut programı" geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda, başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi teknolojilerinden yararlanılacak. Bunun için bulut bilişim hizmetlerinin kullanımı desteklenecek. Bulut bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.

KOBİ'lerin bulut bilişim hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla bu hizmetlere ilişkin farkındalık artırma çalışmaları da dahil olmak üzere KOBİ'lere yönelik sunulacak altyapı ve yazılım hizmetlerinin bulut bilişimiyle sağlanabilmesi konusunda bir program uygulamaya konulacak.

Bu çerçevede yapılacak çalışmalarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde yürütülecek.

Bulutla Gelen Tasarruf

"Bulut bilişim" kullandıkça ve kullandığın kadar öde prensibiyle KOBİ'lerin bilgi işlem maliyetlerinde esneklik ve tasarruf imkanı tanıyor. Araştırmalara göre, bulut bilişim hizmeti alan bir firma yüzde 22'ler seviyesinde tasarruf sağlayabiliyor.

Ancak bu hizmetten yararlanırken verilerin güvenliği, hizmetin kesintisiz ve güvenilir şekilde alınması, şirket bilgilerinin farklı hizmet sunucuları arasında taşınabilirliği gibi hususların göz önünde bulundurulması ve tarafların sorumluluklarının yapılan sözleşmelerde ayrıntılı şekilde ele alınması gerekiyor.

Uygulama Adımları

KOBİ'ler için "bulut programı" geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında izlenecek uygulama adımları şöyle:

  • KOBİ'lerin bulut bilişim hizmetlerinden yararlanma konusundaki ihtiyaçları, engelleri ve algıları araştırılacak. Bu araştırma ışığında KOBİ'lerin bulut bilişim farkındalığını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.
  • Bulut bilişim hizmetleri sunan firmalar ile KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler konusunda görüşmeler yapılacak, bu hizmetlere ilişkin standartlar belirlenecek. Bu kapsamda veri mahremiyetine ilişkin gerekli tedbirler alınacak.
  • KOBİ'lere hizmet sunanların ücretsiz örnekler sağlaması ve ürünlerini tanıtması, iyi uygulama ve tecrübelerin KOBİ'ler arasında duyurularak paylaşımının sağlanmasına imkan verecek bir platform oluşturulacak.
  • KOBİ'lerin kalite standartları belirlenmiş bulut bilişim hizmetleri kullanımının yaygınlaştırılması konusunda gerekli teşvik mekanizması oluşturulacak.
  • Başta KOSGEB bünyesinde KOBİ proje destek programı kapsamında yapılan yazılım alımları için sağlanan destekler olmak üzere, yazılım alımına yönelik kamu desteklerinin KOBİ Bulut Programı ile ilişkisi kurulacak; KOSGEB tarafından uygun görülecek bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının ürün ve hizmetlerinden yapılan alımların desteklenmesi teşvik edilecek.
  • Bulut bilişim hizmetlerinin etkinliği, hizmet sunum kalitesi, memnuniyet, güvenlik gibi hususlarda programın gelişimi düzenli takip edilecek.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.kalkinma.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

AA kaynaklı haberimizi KOBİ’ler başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Hanife Merve Özcan Hakkında

İnönü Üniversitesi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” Lisansı 2011 mezunu yazar, Anadolu Üniversitesi “Marka İletişimi” bölümüne devam etmektedir. Bir kurs merkezinde “Bilgisayar Kullanımı” dersleri veren, dijital ajanslarda profesyonel olarak yaptığı Sosyal Medya Uzmanlığı işine Freelance olarak devam eden Yazar; Aralık 2014 - Mayıs 2015 aralığında Girişim Haber'de editörlük ve sosyal medya uzmanlığı yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor