İnternete Kısıtlama Getirmek Ülkemiz Girişimciliğini Baltalar

İnternet sitelerinin kapatılmasını kolaylaştıran düzenlemeyi de içeren ‘torba tasarı’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. İnternete sansürün yolunu açacağı gerekçesiyle eleştirilen düzenleme internet girişimcileri tarafından da endişeyle karşılanıyor. Detaylar haberimizde..

İnternet sitelerinin kapatılmasını kolaylaştıran düzenlemeyi de içeren ‘torba tasarı’, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

İnternete sansürün yolunu açacağı gerekçesiyle eleştirilen düzenleme, sektör mensubu pek çok kişi ve kurum tarafında olduğu gibi, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından da endişeyle karşılandı.


TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’da planlanan değişikliğin özellikle erişim ve veri trafiği yer sağlayıcılarına ağır sorumluluklar getirdiğini ve bu durumun sektör oyuncularında tedirginliğe yol açtığını ifade etti. Ekonomik dinamiklere ve uluslararası iş yapış şekillerine uygun olmayan yasal bir ortamda girişimciliğin ve yatırımların engelleneceğini vurgulayan Cılız, taslağın katılımcı bir çerçevede ülkenin demokratik kazanımlarına uygun olarak ve ilgili tüm aktörleri de sürece katarak tekrar gözden geçirilmesini talep etti:

“Özellikle erişim ve yer sağlayıcılar bu teklif kapsamındaki ağır sorumluluklara tabi olarak faaliyetlerini yürütmekte zorlanabilecek, ülkemiz için çok önemli bir açılım olan bu işleri yurtdışına aktarmak zorunda kalabilecektir. Teklifteki bu ağır yükümlülük ortamı Türkiye’yi bu alanda merkez yapmayı düşünen yabancı şirketler için de çekince oluşturabilecektir.”

TÜSİAD, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemindeki internet suçlarına ilişkin düzenlemeler konusunda “Tasarının, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden arındırılması gerekir” dedi.

Pek Çok Kez Site Engellendi, Yenileri mi Yolda?

TÜSİAD’tan yapılan açıklamada şöyle denildi: “İnternetin yaygınlaşması iletişim ve bilgiye erişime hız ve yoğunluk kazandırmış, ekonomik ve sosyal yaşamlarımızı kökten değiştirmiştir. İnternette, ifade ve haber alma özgürlüğü, fikri haklar, kişisel gizlilik gibi konularda yasal zeminin nasıl olması gerektiği hassasiyetle ele alınması gereken bir konudur. Ülkemizde 2007 tarihli, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlara İlişkin Kanun’ yürürlüğe girdiğinden bu yana, binlerce web sitesine erişim engellenmiştir. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıran sonuçlar doğuran Kanun, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ kararına da konu olmuştur. Bu gelişmeler kanunun kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gereğine işaret etmiştir. Hal böyleyken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine gelen 5651 sayılı Kanun değişikliklerini de içeren torba tasarı, sansür uygulamalarını artıracak nitelikte, kaygı verici bir düzenlemedir. Tasarıyla, özel hayatın gizliliğini ihlal iddiası halinde İdare emriyle erişimin engellenmesine imkan tanınması hukuk devleti normlarıyla örtüşmemektedir.”

Bilgi devrimiyle birlikte gelişen ve trendleri ele geçiren yeni ekonomide yol almanın, gelişmenin en önemli kurallarından birisi bilgiye erişme özgürlüğüdür. Bu kuralı gözardı eden ülkeler, bu yeni ekonomik düzenin sadece tüketicisi olarak kalacaktır. Dünyamızdaki bu yeni ekonomik düzende başarıya ulaşacak, global çapta söz sahibi olabilecek projeler ve etkili girişimler çıkaramayacaktır da.

Ülkemizdeki sadece internet sektörünü ve ilgili diğer alt bilişim sektörleri değil ülkemizin yeni ekonomiyi kavrama kabiliyetini ilgilendiren bu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini diliyoruz.

Derleme haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor