Özel Sermaye Yatırımcıları Sağlık Teknolojilerine Daha Fazla Fon Sağlıyor

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, insan ömrünün uzaması ve yeni dijital teknolojilerin ortaya çıkması ile birlikte sağlık hizmetleri sektöründe yaşanan dönüşümü mercek altına alan ‘Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar 2019’ raporunu açıkladı. Detaylar haberimizde..

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin ‘Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar 2019’ raporuna göre; sağlık kuruluşlarının uzun vadeli başarısı büyük veri havuzlarına erişim ile bu verilerden anlamlı değerlendirme ve sonuçlar elde etme yetkinliğine bağlı olacak. Rapor, bununla birlikte yatırımcı ve politika yapıcıların sağlıkta geleceğin teknolojide yattığına inandıklarını ortaya koyuyor.

Dünyanın lider danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY (Ernst & Young), insan ömrünün uzaması ve yeni dijital teknolojilerin ortaya çıkması ile birlikte sağlık hizmetleri sektöründe yaşanan dönüşümü mercek altına alan ‘Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar 2019’ raporunu açıkladı. Rapora göre; sağlık hizmetleri sektörü tüketiciyi giderek daha fazla merkezine alıyor, daha katılımcı, sonuç odaklı ve düşük maliyetli hale geliyor ancak sektörün aynı zamanda otomasyon getirecek teknolojileri uygulamaya almada geride kaldığı görülüyor.

Özel Sermaye Yatırımcıları Sağlık Teknolojilerine Daha Fazla Fon Sağlıyor

Rapor, yatırımcı ve politika yapıcıların sağlıkta geleceğin teknolojide yattığına inandıklarını ortaya koyuyor. Raporun sonuçlarına göre; özel sermaye yatırımcıları da bu doğrultuda sağlık teknolojileri ile birlikte acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri gibi hekimlik uygulamaları yönetimi ve ayakta tedavi uzmanlık alanlarına giderek daha fazla fon sağlıyorlar. Raporda; ABD’de sağlık hizmetleri sektörünün total özel sermaye işlemlerindeki payını 2014-2018 yılları arasında %8,3’ten %12,2’ye yükselttiği belirtiliyor. Bununla birlikte raporda her yedi özel sermaye şirketinden birinin 2018 yılında sağlık hizmetlerine en az bir yatırım gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Sağlık Hizmetleri Dijital Teknolojilerin Uygulamaya Alınmasında Geride Kalıyor

Rapor sonuçlarına göre; her dört tüketiciden yalnızca biri, perakende veya bankacılık gibi dijital dönüşümden geçmiş sektörlere kıyasla, sağlık sistemi ekosistemini inovatif olarak tanımlıyor. Sağlık hizmetleri sektörünün hem tüketiciler hem de hekimler için dijital teknolojileri uygulamaya almada diğer sektörlerin gerisinde kaldığının vurgulandığı raporda; Hollanda’da tüketicilerin %25’inin, Birleşik Krallık’ta ise hekimlerin %21’inin sağlık sistemlerinin iyi bir performans sergilediğini söylediği belirtiliyor.

Sağlık kuruluşlarının daha çevik bir yapıya sahip olmasında dijital çözümler sunan teknoloji şirketleriyle işbirliği yapılmasının gereksinimine vurgu yapan EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri, EY Orta, Güney ve Doğu Avrupa Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı T. Ufuk Eren, “Sağlık sistemi ekosisteminde kültürel bir değişim gerçekleşmesi dijitalleşme yolculuğunun önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Dijital dönüşüm sürecine girmeyi planlayan sağlık kuruluşlarının kültürel değişimi kalıcı ve başarılı kılmaları ise yönetim anlayışının değişime uyum sağlamasından geçiyor” dedi.

Uzun Vadeli Başarı Veriyi Anlamlı Hale Getirebilme Yetkinliğinde

Rapora göre; sağlık kuruluşlarının uzun vadede başarılı olmaları veri sahipliğine değil, büyük veri havuzlarına erişim ile bu verilerden anlamlı değerlendirme ve sonuçlar elde etme yetkinliğine bağlı olacak. Daha iyi klinik sonuçların alınmasına destek olması beklenen büyük veri analizi ile birlikte yarının sağlık ekosistemi temelinin atılacağının ifade edildiği raporda; sağlık kuruluşlarının bu amaç doğrultusunda açık bir BT altyapısına sahip olmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu altyapının tüm paydaşları birbiriyle bağlantılı hale getireceği ve izin temelli olarak kesintisiz bilgi akışı sağlayacağı belirtiliyor.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor