Turquality Programı İle Şirketler Nereye Ulaşmak İstiyor?

21. yüzyılda şirketler nereye ulaşmayı istiyor? Günümüzde bu sorunun cevabı oldukça basit: “çok paraya ulaşmak”. Peki, Turquality programı kapsamında “şirketler, nereye ulaşmayı istiyor?” Detaylar haberimizde..

21. yüzyılda şirketler nereye ulaşmayı istiyor? Günümüzde bu sorunun cevabı oldukça basit: “çok paraya ulaşmak”. Oysa, en kritik problem, tam olarak burada başlıyor. Çünkü bu düşünce, firmalar arasında aynileşmeyi sağlıyor. Tabii ki, işletmeler para kazanacak, ancak “para” bir metriktir. Para, amaç değil, sonuçtur.

Peki, Turquality programı kapsamında “şirketler, nereye ulaşmayı istiyor?”

Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, bu sorunun cevabını şöyle veriyor: “Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Progroup olarak, işbirliği içinde olduğumuz şirketleri “marka değeri”ne ulaştırıyoruz. Hem marka, hem değer kavramının tanımlanmasındaki ortak ifade “iş süreçleri” yönetimidir. Turquality, bir iş modelidir ve firmalara kazandırdığı en büyük fayda; stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerin global bir seviyeye getirilmesi suretiyle, sürdürülebilir bir büyümenin sağlanarak, birim başına daha karlı bir ihracat yapılmasına imkan verilmesidir. Turquality iş modelinin sürdürülebilir olması, markaların uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesinin önünün açarken, kilogram başına ihracatlarını 3 kat artırmaktadır. Öncelikle, Turquality iş modelini özetleyecek olursak; stratejik planlama, kurumsal performans yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bütçe yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, bilişim yönetimi gibi konuları kapsamaktadır. Bu iş modelini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini etkin yönetirlerken farklılaşıyorlar, markalaşmaları hızlanıyor ve global rekabete hazırlanıyorlar. Progroup olarak, Turquality programı kapsamında hizmet verdiğimiz firmalarda “müşteri süreçlerinde değer oluşturuyor” ve “fayda/maliyet” sağlıyoruz. Böylece, “nasıl?” sorusu işletme içerisinde sürekli yenileniyor. Firma olarak, bunları uygulayan liderler arasında mısınız? sorusunu da soruyoruz. Özetle, Turquality tabanlı vizyoner liderler, teoriyi pratiğe çevirip, organizasyonun tamamı veya bir bölümü için gerçekçi, güvenilir ve çekici bir gelecek vizyonu oluşturabilme ve ifade edebilme yeteneğine sahip olan kişilerden oluşmaktadır. Bu vizyon uygun bir şekilde yürütülürse, çalışanların beceri ve yeteneklerine, vizyonun gerçekleşmesi için tüm kaynaklar güç verecektir. Bu liderler, vizyona gidilecek yolda, güçlü stratejiler geliştirerek çevreyi etkileyen proaktif bir yaklaşımla hareket etmektedirler ve böylece hedeflere ulaşılmaktadır.”  

Stratejik Planlar Hazırlanırken, Nelere Dikkat Ediliyor?

Turquality’nin, Türk markalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerini, uluslararası süreçler haline getirmesi noktasında bir “iş modeli” olduğunu ifade eden Dr. Salim Çam, şunları kaydetti “Stratejik planlama döngüsü kapsamında, hazırladığımız stratejik planlama basit ifadelerle; “neredeyiz?”, “nereye gitmek istiyoruz?”, “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?”, “mükemmel sonuçları nasıl izler ve kontrol ederiz?” gibi soruları kapsıyor. “Neredeyiz?” sorusu, işletmenin kuruluşunun gerçekleştiği tarihten itibaren iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesi ve değerlendirilmesini içeren bir kapsamda, analizi yapılarak cevaplandırılıyor. Amaçlar, hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemleri oluşturan stratejiler “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırıyor. Ardından, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme, sonuçların kontrolü, performansın ölçülmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “mükemmel sonuçları nasıl izler, değerlendirir ve sürdürürüz?” sorusunu cevaplandırıyor. Progroup olarak biz, 15 yıldır Turquality ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet göstermekteyiz. Özetle, hizmet verdiğimiz firmalarda, Turquality sayesinde, stratejik düşünce yeteneği artan, değerinin, gücünün ve potansiyelinin farkında olan firmalar, çok daha etkin bir şekilde varlık gösteriyorlar ve bu durumda da firmanın hedeflerine ulaşması daha hızlı gerçekleşmektedir.” dedi.

Turquality Programının İşletmelere Sağladığı Destekler Nelerdir?

 1. stihdam Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 2. Sertifikasyon Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 3. Yazılım ve Bilişim Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 4. Depo Hizmetleri Giderleri |Ürün İhracatı|
 5. Gelişim Yol Haritası |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 6. Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 7. Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlık Giderleri |Ürün İhracatı|
 8. Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 9. Mağaza ve Franchise Kira ve Kurulum Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 10. Kurulum, Dekorasyon, Konsept Mimarı Giderleri |Ürün İhracatı|
 11. Ofis, Depo, Showroom, Kira ve Kurulum Giderleri |Ürün İhracatı|
 12. Yönetim Danışmanlık Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 13. Tasarım Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 14. Uluslararası Hukuk Danışmanlık Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|
 15. Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri |Ürün İhracatı|
 16. Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve Korunması ile İlgili Giderler |Hizmet İhracatı|
 17. Ön Tanı Merkezi, Klinik, Eğitim Merkezi, Kira ve Kurulum Giderleri |Hizmet İhracatı|
 18. Satış Sonrası Servis, Reyon, Raf, Dekorasyonlu Köşe, Kira ve Kurulum Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor