Yeni Nesil Perakende Dünyaları, Yeni Sorunlar, Yeni Çözümler!

Günümüz dünyasında tüketiciler tutumlu, seçici, sorgulayan ve en ufak olumsuzluğu sosyal medyada zevkle paylaşmaktan zevk alan öfkeli bireyler haline gelmiştir. Müşteriler yaşamın hızlı temposunun yarattığı baskı altında sorununu önlerine ilk çıkan çalışanın çözüme kavuşturmasını bekliyor. Detaylar

Perakende roket bilimi değildir. Çözümler durumsal ve edilgendir. Perakende çözümleri karar vericilerin vizyonuna, krizlere ve rekabete karşı işe direnç kazandırma kararlılığına ve uzak görüşlülüğüne bağlı olarak kurumdan kuruma değişkenlik gösterdiği için durumsaldır. Çalışanların bilgi ve yetenek birikimine, işi benimseme düzeyine bağlı olarak ta edilgendir.

Bu anlamda kurumun hafızasına yerleşmiş bilgiler, yöneticilerin deneyim havuzun genişliği ve derinliği, takım elemanlarının aidiyeti, işlerini benimsemeleri belirleyicidir.

Son tahlilde perakende insanların insan için yapılan iştir. Öz güveni ve moralleri yüksek, inisiyatif kullanması teşvik edilmiş bireyler başarıya giden yolu kısaltmaktadırlar.

Tepedeki hayaller ve söylemler ne olursa olsun, gerçek hayat lastiğin yola değdiği yerde, mağazalarda, web sayfalarında, telefon ahizelerindedir.

Günümüz dünyasında tüketiciler tutumlu, seçici, sorgulayan ve en ufak olumsuzluğu sosyal medyada zevkle paylaşmaktan zevk alan öfkeli bireyler haline gelmiştir. Müşteriler yaşamın hızlı temposunun yarattığı baskı altında sorununu önlerine ilk çıkan çalışanın çözüme kavuşturmasını beklemektedirler. Çözümler ne kadar aşağıdan ve hızlı gelirse müşteri memnuniyeti o kadar artmakta, sorunun göğüsleyen çalışanla empati ilişkisi kurmaktadırlar; çalışan takdiri almakta, aksi halde fatura kuruma çıkmaktadır. Bu kurumları dışlayan popülist söylemlerin günlük hayata yansımasıdır.

Çalışanların proses ve prosedürleri tanıtan iş başı eğitimin yanında tüketicileri anlamak, satış, iletişim ve sunum teknikleri, müşteri hizmetleri, ürün bilgisi, sunum teknikleri gibi temel eğitimler ile donatılması aşağıdan ve hızlı çözümler üretebilmeleri için bilgi ve yeteneklerini artıracaktır.

Diğer yandan yöneticilere satış teknikleri, liderlik, stratejik ve yalın düşünme, iletişim teknikleri, dijital dönüşüm, mikro ekonomi bilgileri, tüketici davranışları, rekabeti okumak ve yönetmek, fiyat yapmak, marka yönetimi, ticaret planlaması, forecasting, stok yönetimi, kriz yönetimi gibi bilgilerin aktarılması ve güncellenmesi perakende teklifinin başarıyı perçinleyen bütünlüğünü sağlayacaktır.

Sistemin ve çalışanların hafızalarına kazınmış bilgileri ve DNA’larına yerleşmiş yetenekleri özellikle ekonominin sıkıştığı, rekabetin kapıya dayandığı ve keskinleştiği ortamlarda perakendecinin hızlı ve doğru karar üretmesini sağlayarak rakiplerinin önüne geçirecektir.

Pazar küçülebilir ancak yok olmaz; her zaman işini rakiplerinden daha iyi yapanlara pazarda iyi bir yer vardır. Pazar payını koruyan ve geliştiren rakipleriniz değil sizin olmanız önemlidir. Fırtına patlamadan hazırlıkları tamamlamak esastır. Ezop, “Cırcır Böceği Ve Karınca” kısa hikayesini çocukların ders çıkarmaları için değil yetişkinleri uyarmak için yazdı.

Perakende eğitiminin konfeksiyon tarafı olduğu gibi, kuruma özel terzi dikişi, koçluk ve mentorluk boyutu da vardır. Bu boyut tepe yöneticilerin işletme körlüğünden koruyacak, zamanlı ve en uygun çözümleri üretmelerine yardımcı olacak en önemli destektir.

Son tahlilde perakendecilik tarihinde kurumların değişen ve karmaşıklaşan günümüz tüketim ve teknoloji dünyasında yenilenmeye, rakiplerden öğrenmeye, dış tecrübeyi içselleştirmeye bugünden daha yakıcı ihtiyaç duydukları bir dönem yaşanmamıştı. Öğrenmek ve hızla uygulamak artık yaşamsaldır. Artık, geçmişte işe yaramış çözümler günümüzde artık kapıları açmıyor!

Roket bilimini bildiğini iddia eden yöneticiler değil, John F. Kennedy bilim adamlarının önüne koyduğu vizyonu “We are going to the moon - Aya gidiyoruz” koyabilen yöneticiler perakende yolcuğunda yelkenleri geleceğe açacaklardır.

Dünle beraber gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım

Mevlana Celaleddin Rumi

Retail Türkiye / Yazar: Yılmaz Attila kaynaklı alıntı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor