STK'lar İçin Kurumsal Hibe Programı Başvuruları Açıldı!

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, Turkey Mozaik Foundation ile iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Kurumsal Hibe Programı’nın 2019-2020 dönemi başvuruları açıldı. Detaylar haberimizde..

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, Turkey Mozaik Foundation ile iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteği ile hayata geçirdiği Kurumsal Hibe Programı’nın 2019-2020 dönemi başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 6 Mayıs 2019.

Kurumsal Hibe Programı kapsamında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacı doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimine destek vermek hedefiyle kira, insan kaynağı, uzman desteği, seyahat gibi masraflarını içeren başvuruları kabul edilecek.

Kurumsal Hibe Programı’nın 2019-2020 döneminde ilk kez STK’lara verilecek finansal desteğin yanı sıra, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik bir kapasite geliştirme bileşeni de hayata geçirilecek.

Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından geliştirilen kurumsal kapasite bileşeni ile desteklenen STK’lar belirleyecekleri öncelikler doğrultusunda 1 yıl süre ile;

 • finansal sürdürülebilirlik (kaynak geliştirme),
 • aynı alanlarda çalışan STK’larla ortak çalışmalar yapma,
 • yeni bir fikri proje haline getirme ve uygulama,
 • üzerinde çalışılan sosyal sorunla ilgili kamuoyu yaratma ve/veya karar alıcıları etkileme (savunuculuk ve lobi faaliyetleri),
 • toplumda ve/veya hedef kitlede yaratılan etkiyi/değişimi ölçme
 • kurum içi ve dışı iletişim

konularında uzman mentorlarla çalışarak kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar için destek alacaklar.

Kurumsal Hibe Programı kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 240.000 TL. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 12 ay süre ile faydalanabilirler ve en fazla 60.000 TL talep edebilirler.

Hangi STK'lar Başvuru Yapabilir?

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
 • 2018 yılındaki gelirleri 30.000 TL’den fazla ve 750.000 TL’den az olan,
 • Çalışmalarının odağında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak olan
 • Kurumsal kapasite gelişimi ile ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kuruluşlar.

Kurumsal Hibe Programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri, takvim, başvuru formu, vb.) www.siviltoplumdestek.org web adresini ziyaret edebilirsiniz.

SivilToplumDestek.org kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor