Gelecek, Yalnızca "Hazırlıksız Olanlar İçin" Bir Tehdittir!

Geleceğe hazırlanmak için ne tür kaldıraçlar kullanacağımızı derinlemesine analiz etmemiz gerekir. Bizi geleceğe taşıyacak kaldıraç sektörlerin, bizi bugüne taşıyan sektörler olmayacağını biliyoruz. Peki geleceğe hazır olmamız için ne yapmamız gerekiyor? Detaylar haberimizde..

Bilgiye ve yeni pazarlara erişebilme gücü, dramatik sonuçlar doğurmaya başladı. 

Çok değil yirmi yıl önce dünyanın ilk elli firmasının sektörel dağılımı ile bugünkü ilk elli firmanın sektörel dağılımı çok farklıyken, yirmi yıl önce dünya devi olan firmaların bugün ilk on’da bile giremediğini görüyoruz. Bambaşka işleyiş kuralları ve düne göre apayrı denklemler söz konusu.

Hızlı bilgi akışı ve teknolojik ilerleme büyümenin ana itici gücü olarak daha fazla kabul görmeye başladı. Bu hıza yetişemeyen ve teknolojik yenileşmeye gitmeyenler için durum hiç de parlak gözükmüyor.

Dolayısıyla daha fazla rekabet, yeni sistemleri yönetmek için yeni organizasyon biçimlerinin oluşturulmasını, insan kaynağı ve teknolojiye yatırımın gerekliliğini de beraberinde getirdi. 

Hazırlıksız Olanlar İçin Gelecek Büyük Bir Tehdit!

Geleceğe hazırlanmak için ne tür kaldıraçlar kullanacağımızı derinlemesine analiz etmemiz gerekir. 

Bizi geleceğe taşıyacak kaldıraç sektörlerin, bizi bugüne taşıyan sektörler olmayacağını biliyoruz.

Geleceğin dünyasında var olmak için bizi rekabet savaşlarında öne geçirecek trend sektörlere yatırım yapmamız şart.

İmovasyondan İnovasyona Geçiş

Ülkemizin üzerine oturduğu ekonomik model daha çok imovasyona, yani imitasyona dayanmaktadır. Hala iyi bir fasoncu ülke olmanın kazanımlarını tüketmeye devam ediyoruz.  

Çin’de kazandığı deneyimleri bir kitap haline getiren iş yönetimi stratejisti Ohio Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Oded Shenkar, ilk başlarda Japonya’nın ve şu anda Çin’in başarı modeli olarak imovasyon kavramını ortaya atan birkaç kişiden birisi.

Shenkar özetle, “İmitasyon da harikadır, inovasyona odaklandığınız sürece imitasyonu da bırakmayın” mesajını veriyor.

Çin’in kalkınma modeli olan imovasyon’un, Türkiye’nin de kalkınma modeli olup olamayacağını sorusu cevap bekleye dursun, tıpkı Japonya’nın imovasyondan inovasyona geçişi gibi ülkemizin de hızlı bir şekilde inovasona geçiş yapması için yoğun mesai harcaması gerekiyor.

İş dünyasında rekabet için hem imitasyon hem de inovasyonun bir arada gerçekleşmesi söz konusu olabilir ama yüksek kârlılık ve sıçrama yapmanın yolu inovasyondan geçiyor.

Ayakta Kalabilmek İçin İmovasyon, Öne Geçmek İçin İse İnovasyon Yapmalıyız

Küreselleşme, modernizasyon, kodifikasyon ve çalışan hareketliliği daha çok imovasyona önem kazandırdı ve rekabette ayakta kalmanın yollarından birisi haline geldi.

Özellikle ilaç sektöründeki inovatörlerin imitasyona girmeye çalıştığını biliyoruz.

Japonya’nın imitasyondan elde edilen geliri inovasyon için kullanması gibi Çin’in de, son beş yıldır inovasyona çok daha fazla kaynak ayırdığını görüyoruz. 

İmovasyonun neredeyse zirvesi olan Çin firmaları, yabancı ortaklarından teknoloji transferi yaparak sıçrama yapmaya hazırlanıyorlar.

Çin ardı ardına silikon vadileri kurarken, dünya devi firmalar ar-ge’lerini Çin’e taşımak için adeta yarış ediyor.

Ülkemizin İmovasyondan İnovasyona Geçiş Stratejileri 

  • İyi imovasyon örnekleri veren firmalar, inovasyon becerilerine de sahip firmalar olmaya yatkındır. Bu firmaların imovasyondan kazandıkları paraları artık inovasyona harcamalarının zamanı geldi.
  • İmovasyon yapan firmalar, hangi konunun hangi aşamasını inove edeceklerine karar vermelidir. Hem imovasyon ve hem de inovasyon aynı anda yapılabilir.
  • Firmalarımız inovasyonun nerede olduğunu bulmak için çapraz arayışlarda bulunsunlar, benchmarking yapsınlar. Örnek alınacak “referans noktası”nın belirlemesi anlamına gelen benchmarking, 'bir işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için, başarılı performansa sahip başka işletmelerin, iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulaması' anlamına geliyor. Mesela gıda sektöründe olan bir firma ilgisiz sektörlerden kendine neler alıntılayabileceğine baksın.
  • Yeni gelişen alanları gözlemleyin. Kendi işinizin gelecekte ne kadar yaşayıp yaşayamayacağını iyice analiz edin. Geleceği olmayan, yorgun bir sektörde iseniz, trend sektörlere yumuşak geçişin yolunu arayın. 
  • İnovasyonun da imitasyonunun da maliyetini ve risklerini iyi hesap edin. İnovasyon olmadan sadece imovasyonla hiç bir yere gidilemez. Taklit yaparak ne katma değerli iş yapma ve ne de marka olma imkânı yok. İnovasyona geçiş şart; örnekler bunu gösteriyor.  
  • Yapacağınız inovasyonların sizi nereden nereye taşıyacağını iyi analiz etmelisiniz. Her firma ve/veya sektör, inovasyona geçiş yapacağı stratejileri doğru belirlemeli ve hedeflerini de ona göre koymalıdır. 
  • Silikon vadilerinin inovasyon yapmak için azımsanmayacak miktarda başarısızlık bütçeleri vardır. Sizin de inovasyona giden yolda çöp bütçeler oluşturmamız gereklidir.

Sonuç olarak, değişim yeni bir şey değil, doğal bir şeydir, olmak zorundadır. Asıl zorluk değişime hazır olmayanlar, ona ayak uyduramayanlar içindir.

Klasik bakış açılarımızı gözden geçirmeye, ülkemizin bu yeni değişim dönemine nasıl uyum sağlayacağı üzerine hazırlık yapmamız şarttır. 

Zaman çok kıymetli ve hızla geçiyor. Rekabet mücadelesinde kayıpla geçen her bir yılı yine bir yıl ile geri kazanma şansımız olmayacak. 

Geçen her saati iyi değerlendirmek zorundayız.

Bu içeriği 7.037 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Rehberi, İnovasyon
Yazar Salih Keskin Hakkında

Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermekte, danışmanlık ve araştırmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine devam etmekte olan yazar aynı zamanda inovasyon konusunda kitaplar ve makaleler yazıyor. Yazar kaleme aldığı inovasyon odaklı yazılarıyla artık Girişim Haber okurlarının da ekranında.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor