İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket Alım Desteği Nedir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetleri kapsamında; ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirket ve rapor alımlarına ilişkin giderlerinin bir kısmı DFİF karşılanıyor. Detaylar Haberimizde..

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetleri kapsamında; ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirket ve rapor alımlarına ilişkin giderlerinin bir kısmı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanıyor.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım Desteğinin Kapsamı Nedir?

Destek; şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurtdışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurtdışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri kapsıyor.

Destek Oranı ve Miktarı Nedir?

  • Destek oranı; şirketler için yüzde 60, işbirliği kuruluşları için yüzde 75.
  • Destek miktarı ise yıllık en fazla 200 bin dolar.

Raporların Süresi Var mı?

Satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekiyor.

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket Alım Desteğinin Kapsamı Nedir?

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri kapsıyor.

Destek Oranı ve Miktarı Nedir?

  • Destek oranı; şirketler için yüzde 75, destek miktarı ise yıllık en fazla 500 bin dolar.

Kredi Faiz Desteği Ne Kadar?

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3 milyon dolara kadar destekleniyor.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini aşamaz.

Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine veriliyor.

Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurtdışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami yüzde 50’si esas alınıyor.

Bu Destekler İçin Ön Onay Gerekiyor Mu?

Satın alınan raporlar, danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, yurtdışında yerleşik şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için istenen belgelerle birlikte, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurularak ön onay alınması gerekiyor.

Satın alınacak yurtdışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar, Ekonomi Bakanlığı’nın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile veriliyor.

Destekler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri web adresini ziyaret edebilirsiniz. İTO Haber kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor