Devlet Politikaları ile Diplomalı İşsiz Dönemi Bitecek!

"Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" Resmi Gazete’nin 7 Temmuz tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan eylem planında istihdam için 7 sektör belirlendi. Ayrıca devlet yeni getirdiği değişiklik ile gençleri eğitim sırasında işe yönlendirecek. Detaylar haberimizde..

"Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" Resmi Gazete’nin 7 Temmuz tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan eylem planında istihdam için 7 sektör belirlendi. Ayrıca devlet yeni getirdiği değişiklik ile gençleri eğitim sırasında işe yönlendirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yılbaşından bu yana devam eden istihdam seferliği özel sektör ve kamu desteği ile tüm hızıyla devam ediyor. İstihdam seferberliği ile işe alınanların sayısı 1.5 milyon kişiye ulaşsada, hedeflen yılsonu istihdamı 2 milyonun üzerinde. Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)"nı yayımladı.

Eylem Planı 4 Büyük Başlıktan Oluşuyor

Söz konusu strateji ve eylem planı 4 büyük başlıktan oluşuyor:

 1. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi,
 2. İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması,
 3. Özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması,
 4. İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi

Eylem Planında Öne Çıkan Sektörler

4 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"nda istihdam için belirlenen sektörler ise;

 1. Bilişim sektörü
 2. Finans sektörü
 3. İnşaat sektörü
 4. Sağlık sektörü
 5. Tarım sektörü
 6. Tekstil ve Hazır giyim sektörü
 7. Turizm sektörü.

olmak üzere 7 sektörden oluşmaktadır.

Diplomalı İşsiz Dönemi Bitecek

Eğitim-istihdam ilişkisinin sağlıklı kurulamaması nedeniyle güç geçtikçe diplomalı işsizlerimizin sayısı malesef artış göstermeye devam ediyor. Tam da bu noktada  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı4 Temmuz 2017 tarihinde yayınladığı eylem planı ile bu sorunu gümdemlerine alarak konuya ilişkin önemli bir adım atmış bulunmakta.

Eğitim Durumu İşgücüne  Katılma Oranı İstihdam Oranı İşsizlik Oranı
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Toplam 52,7 72,3 33,4 47,2 65,7 29,0 10,5 9,1 13,2
Okur-yazar olmayanlar 18,6 33,5 15,5 17,6 30,4 14,9 5,8 9,5 4,1
Lise altı eğitimliler 48,5 68,7 27,5 43,9 62,3 24,8 9,5 9,3 10,0
Lise 55,5 72,2 35,5 48,0 64,5 28,1 13,6 10,6 20,7
Mesleki veya teknik lise 66,8 81,6 43,0 59,1 74,1 35,1 11,5 9,2 18,5
Yükseköğretim 80,2 86,9 72,2 71,0 80,0 60,1 11,5 7,9 16,8

* TÜİK,  İşgücü İstatistikleri, Nisan 2017

*Nisan 2017 dönemi haber bülteninde açıklanan sonuçlar; 2017 yılının 10-22. haftalarını içine alan Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsamaktadır.

TÜİK Nisan 2017, İşgücü İstatistikleri incelendiğinde; okur-yazar olmayan niteliksiz işgücü grubunda işsizliğin yüzde 5.8 gibi düşük olduğu görülmektedir. Lise altında yüzde 9.5, lise de yüzde 13.6, mesleki veya teknik lisede yüzde 11,5, yükseköğretimde ise işsizlik oranı yüzde 11.5'e çıkıyor.

Malesef o ki eğitim düzeyi arttıkça işsizlik oranında da artış görülmektedir. Buna paralel olarak iş dünyasıda talep ettiği nitelikli iş gücüne ulaşmakta zorluk çekmektedir. Eğitim ve İş dünyası arasındaki bu kopukluğun yayınlanan eylem planı ve seferbeklik çağrıları ile giderilmesi, aynı zamanda Türkinin "Nitelikli insan, güçlü toplum" hedefine sağlıklı br şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı ile eğitim ve öğretimin iş gücü piyasası ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğinin geliştirilmesi ve hayat boyu öğrenme temelinde herkes için erişilebilir hale getirilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Hedefler

 1. Öğrencilere ve velilere yönelik olarak yürütülen meslek tanıtımı faaliyetlerinin etkinliği arttırılacak,
 2. 2013 yılına kadar iş piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde standartlar ve yeterlilikler hazırlanacak,
 3. Eğitime erişim ve devamlılığın önündeki engeller kaldırılacak,
 4. 2018 yılı itibariyle mesleki ve teknik eğitim müfredatında uygulamanın payı arttırılacak,
 5. Aktif iş gücü programlarının ulusal ve yerel düzeyde izlenmesini sağlayacak sistemler geliştirilecek,
 6. 2018 yılı itibariyle çatı bir işgücü piyasası bilgi ve izleme sistemi tasarlanacak,
 7. 2018 yılı itibariyle düzenli olarak mezunlara ilişkin istihdam izleme araştırmaları yapılacak,
 8. Hayat Boyu Öğrenmeye (HBÖ) katılım oranı 2023 yılına kadar %15'lere çıkarılacak.

Politikalar

 1. Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlanarak temel beceri ve yetkinlikler kazandırılacak, 
 2. Genel ve mesleki eğitimin kalitesi ve etkinliği arttırılacak,
 3. HBÖ Kapsamında açık öğrenme ortamları oluşturulacak ve hayat boyu öğrenme özendirilecek,
 4. Eğitim ve İşgücü piyasası arasında uyum sağlanacak,
 5. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP) yaygınlaştırılarak etkinliği sağlancak,
 6. Eğitim sistemi ve AİPP ile proje merkezli yenilikçilik ve girişimcilik desteklenecek.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı işgücü piyasasının yapısal sorunlarının çözülmesi ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik 40 hedef, 57 politika ile 201 tedbirden oluşuyor. 

Daha fazlası için Resmi Gazete'de yayınlanan Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nı incelemenizi öneririz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor