Girişimlerinizin Hayal Odasını Ne Zaman Kuruyorsunuz?

Millet olarak değerini çok bilmesek de dünya firmalarında alttan alta gelişen hayal departmanı kurma trendi, yakında büyükten küçüğe her firmayı dalga dalga sarmaya başlayacak. Buna hazırlık olarak önce firmamızın bir odasını hayal odasına ve ikinci odasını da inovasyon odasına dönüştürmenin zamanı

Her buluş küçücük bir hayalden ortaya çıkar. Millet olarak değerini çok bilmesek de dünya firmalarında alttan alta gelişen hayal departmanı kurma trendi, yakında büyükten küçüğe her firmayı dalga dalga sarmaya başlayacak.

Buna hazırlık olarak önce firmamızın bir odasını hayal odasına ve ikinci odasını da inovasyon odasına dönüştürmenin zamanı geldi. 

Harward Business Review’in başarı için ihtiyaç olduğunu söylediği ‘üç oda’ şunlardan oluşuyor:

 • Hayal odası, 
 • Hayalin önündeki engelleri belirleme odası, 
 • Ve girişim odası. 

Girişimcilikle inovasyon neredeyse birlikte anılır olduğundan biz de ‘girişim odası’nın adını ‘inovasyon odası’ olarak değiştirelim; hayal odasından çıkan fikirlerin ticarileştirilmesi amacıyla. 

Hayal odasının çalışma sistematiğinde olması gerekenler:

 • Hayal odası için öncelikle sistematik ‘öngörü geliştirme’ süreçleri yapılandırılacak
 • Öngörüsü geliştirme amaçlı ‘departman bazlı hücre sistemi’ yöntemi uygulanacak
 • Kurumun tüm bireylerinin, hayal yeteneklerinin geliştirilmesi için kolektif hayal seansları uygulanacak
 • Gelecek projeksiyonları üzerine yoğun pratikler yapılacak
 • Hayal seanslarında yaratıcılık metodolojilerinin kullanılması sağlanacak
 • Sistematik ‘öngörü geliştirme’ seanslarında ortaya çıkan fikirler, izlenebilmesi için dijital ortama aktarılacak ve bir ekip tarafından yorumlanıp iyi olmayanlar elenecek
 • Hayal odası için kurumdaki her seviyedeki bireyler arasında asgari düzeyde bir terminoloji birliği sağlanacak.

Intel, Türkiye’nin Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA’sını Çıkardı!

Intel, 2000’in üzerinde kişi ile görüşerek  inovasyon ve girişimcilik kültürünü geliştirmek, hayaller ile girişimcilik arasındaki bağlantıyı ortaya koymak amacıyla, ülke çapında kapsamlı bir Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA’sı araştırması gerçekleştirdi.

Hayallerimiz iş odaklı! 

Intel’in araştırmasından ortaya çıkan sonuç şu: Türkiye’de hayallerimiz daha çok meslek yani iş odaklı. Girişimcilik fikirlerine dönüşebilecek “üretken” hayal kurabilenlerimizin oranı ise yalnızca yüzde 15.

Hayal denince akla para geliyor 

Her 10 katılımcıdan 5’i en büyük hayalinin “sadece iyi bir iş sahibi olmak” olduğunu söylüyor.
Bunun temel nedeni, “geleceği güvence altına alma kaygısı.” Hayalini meslek olarak tanımlayanların en fazla tercih ettiği meslek yüzde 16 ile öğretmenlik ve doktorluk. Bunları yüzde 9 ile futbolcu/sporcu/ antrenör; yüzde 7 ile sanatçı, pilot ve polis olmak izliyor.  

Bu arada üniversite öğrencilerinin yüzde 60’ı Türkiye’den milyar dolarlık şirketlerin çıkacağına inanıyor. 

Türk insanının hayalleri ne? İşte ‘hayal haritamız’:

Intel’in araştırmasına göre Türkiye’de insanların yüzde 49’u çocukken hayal kurmaya başlıyor. Hayal kurma, yaş ilerledikçe dramatik şekilde azalıyor. Yetişkinlerin sadece yüzde 14’ü hayal kuruyor. Yani anlayacağınız genç nüfusumuz var ama hayaller yaşlanmış! 

Araştırmada hayaller 3 grupta kategorize edildi: Meslek, maddiyat ve maneviyat odaklı olarak. 
Hayallerin oransal dağılımı ise şöyle:

 • Meslek odaklı hayallerimiz % 48      
 • Maddiyat odaklı hayallerimiz % 26 
 • Maneviyat odaklı hayallerimiz % 24

Meslek odaklı hayallerimizin başında Doktor olmak ve ikinci olarak sporcu olmak geliyor.
Maddiyat odaklı hayallerimizin başında, kendi işini kurmak ve ikinci sırada ise ev sahibi olmak var.
Maneviyat odaklı hayallerin başında mutlu olmak ve ikinci sırada ise evlenmek var.

Girişimcilerimizin hayal haritaları: Girişimciliği hayal bile edemiyoruz.. 

Daha çok gençlerin hayalinde girişimcilik bir alternatif olarak dahi aklımıza gelmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 78’i girişimciliği aklından bile geçirmemiş. 

Girişimciliği düşünen katılımcıların ise yaklaşık 3’te 1’i fikrini kimse ile paylaşmıyor. Girişim fikri olup hayata geçiremeyen her 4 kişiden 3’ü temel neden olarak maddi sıkıntılar/sermaye yoksunluğunu gösteriyor. “Eğitim seviyesi yükseldikçe girişimcilik seviyesi de yükselir” diyenlerin oranı yüzde 26.
Üniversite öğrencilerinin %78’i girişimcilik ve girişimci olmak fikrine sıcak bakıyor ve yeni teknolojiler geliştirmek konusunda istekli. 

Bu hayal haritasından inovasyon çıkmaz!

İnovasyonun şifresi beş kelime: bilinenin, farkındalık değeriyle yer değiştirmesi. Farkındalık değerinin bulunması için ise sistematik hayal geliştirme süreçlerine ihtiyaç var. Ülkemiz insanının hayal etmeyi daha çok para kazanma amaçlı olarak gördüğü bir durumdan kayda değer inovasyon çıkarmamız pek mümkün görünmüyor.

Unutmayalım ki dünün becerileri çöp olmaya başladı; dramatik bir sorunla karşı karşıyayız. Öncelikli çözüm ise insanlardaki sınırsız yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkartmak.

Yaptığımız bütün işler bilgisayarlara ve yapay zekâya devrolurken bize düşen hayal kurmak olacak.
Alibaba. com’un CEO’su Ma’nın dediğine kulak verelim: Yapay zekânın ilerleyişi ile birlikte  “30 yıl sonra, Time dergisinin kapağında göreceğimiz ‘yılın en iyi CEO’su muhtemelen bir robot olacak. Sizden daha iyi hatırlıyor, sizden daha hızlı sayabiliyor ve sizin gibi rakiplerine sinirlenmiyor olacak.” 

Yazar Salih Keskin Hakkında

Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermekte, danışmanlık ve araştırmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine devam etmekte olan yazar aynı zamanda inovasyon konusunda kitaplar ve makaleler yazıyor. Yazar kaleme aldığı inovasyon odaklı yazılarıyla artık Girişim Haber okurlarının da ekranında.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor