Nasıl Oluyor da Sektörler Böylesine Değişim Geçirebiliyor?

Çok değil yirmi yıl öncesine kadar her şey başkaydı, peki bugünü yitmi yıl öncesinden farklı kılan şey neydi? Piyasada neler oluyor ve sektörler nasıl bir değişim geçiriyor? Detaylar haberimizde..

İnovasyon süreci 5 etaptan oluşmaktadır: Sorun, Fikir, Ar-ge, Çözüm ve Katma Değer.

Birinci aşama, sorun alanını tespit ettiğimiz aşamadır. Firma hangi konularda aynılaşmaya başlamış ve rekabette gerilere doğru gitmesi söz konusu ise bu konular tespit edilip o alana dünük inovasyon süreci başlatılmasıdır.

İkinci aşama ise belirlenen inovasyon ihtiyacı alanına yönelik olarak inovatif fikirler geliştirme aşamasıdır. Bu aşamada dünyadan benzer veya aykırı örnekler alınarak bol miktarda yenilikçi fikir üretilmelidir.

Üçüncü aşamada, üretilen fikirler fizibilitasyonla elenir ve içinden yapılabilecek olan bir iki fikir bırakılır.

Dördüncü aşama ise, artık güçlü fikirlerin ürün ve/veya hizmete dönüşeceği bir aşamadır. Üretim süreci de diyebileceğimiz bu etap, piyasaya çıkmadan ürün üzerinde her türlü hazırlıkların yapıldığı bir aşamayı ifade etmektedir.

Beşinci ve son aşama ise, artık ürün ve/veya hizmet piyasaya girmiştir. Bu aşamadan sonra ürün piyasada ve rekabet oyununun içindedir.

İnovasyon çok bilinmesine rağmen ar-ge ile birbirine çok karıştırılan iki kavramdır.

Ar-ge parayı bilgiye dönüştürme sürecinin adı iken, inovasyon, bilgiyi paraya dönüştürme sürecini ifade etmektedir. Ar-ge’de fikir geliştirme söz konusu iken, inovasyonda ise bu fikrin pazara dönüşme ve müşterinin satın almasını sağlama vardır.

Dünyada farklı trendlerin yaşanıyor olması da herkesi yeniliğe ve değişim yapmaya doğru itmektedir.

Piyasada neler oluyor ve sektörler nasıl bir değişim geçiriyor?

                         Ve

Trendler Bize Neler söylüyor?

 • Diplomaların önemini kaybettiği bir dünyaya doğru gidiyoruz
 • İnsan, kilit noktası; insan kaynağı ihtiyacı hızla değişiyor. Yenilikçi ve proje kafanızın olması çok önemli olmaya başladı
 • Çalışma anlayışlarında, aykırı-özgün olana istediği çalışma ortamını sağlamak, yüksek verimlilik için olmazsa olmaz
 • Güçlü olasılıkların keşfi için disiplinler üstü davranış geliştirme, aranan başat özelliklerden birisi
 • Küçük inovasyonlara odaklanmak güç getirmeye başladı
 • Beklenmedik gelişmelere kendini hızlı adapte edebilmek, rekabette avantaj kabul ediliyor
 • Süreç gerekleri ile sektör değişikliklerinin yarattığı fırsatları yakalamanın önemi tartışılmaz  
 • Demografik değişimlere yönelik algı seçiciliği geleceği belirliyor
 • Yeni bilginin koku alır gibi takip edilmesi

gelişen trendlerdendir.

Çok değil daha yirmi yıl öncesine kadar piyasalarda her Şey Sadeydi... Sonra çeşit arttı, arttı… Daha da arttı... Ta ki her şey birbirinin aynısı olana ve karmaşıklaşmaya başlayana kadar...

Ve bu karmaşanın getirdikleri ise;

 • Aynılaşmak
 • Yüksek rekabet
 • Nitelikli işsizlik
 • “0” Kârlılık

Peki çözüm? İnovasyon ve Sürdürülebilir Verimlilik

Aslında inovasyon, herkesin yaptığı işle ilgili, ‘Ben bu işi nasıl daha FARKLI nasıl yapabilirim?’ diye hergün 15 dakika düşünmesidir. Hem özel ve hem de iş hayatı için geçerli olması gereken bu jimnastik, bir süre sonra her şeye kaçınılmaz olarak, yenilikçi bakmanızı sağlayacak.

Peki, Neden İnovasyon?

Yoğun şekilde üzerinde durulmasının sebebi ne? Son zamanlarda ve önümüzdeki süreçte inovasyona mecbur olmamızın bir çok sebebi var:

 • İnternetin bütün piyasaları şeffaf hale getirmiş olması
 • Rekabetin aşırı artması
 • Müşteride ki yüksek değişim beklentisi
 • Ürün ömründe azalmalar
 • Müşteri bilgilenmesin hiç olmadığı kadar bilgilenmiş olması
 • Hizmet ve üründe yüksek kalite beklentisi
 • Müşterilerin markalara olan sadakatinde düşmeler
 • Aynı zamanda markalara olan düşkünlüğün azalması

İşte bu sebeplerden dolayı her firma ayakta kalmak için inovasyon yapmak zorunda.
İnovasyon için bir süreç söz konusudur. Her inovatif fikir bu süreci takip eder ve sonra ürüne dönüşür veya dönüşmez.

OECD raporuna göre, devletlerin büyümelerini ve ekonomik gelişmelerini sağlamaları açısından bazı kilit noktalara ağırlık vermeleri gerekmektedir.

Bunlar; yeni teknoloji kullanımının arttırılması ve inovasyon yapma üzerine politika geliştirilmesine ağırlık vermek, bilgi ve iletişim Teknolojileri’nin kullanımını genişletmek açısından telekomünikasyon endüstrisindeki düzenleyici reformları gerçekleştirerek rekabeti arttırmak, maliyetleri düşürmek açısından yazılım ve donanım sistemlerinde yeterli rekabetin oluşmasını sağlamak, hem iş hayatı hem de tüketiciler için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında güvenirliği sağlamak ve son olarak en önemli nokta e-devleti öncelik haline getirmektir.

Yazar Salih Keskin Hakkında

Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermekte, danışmanlık ve araştırmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine devam etmekte olan yazar aynı zamanda inovasyon konusunda kitaplar ve makaleler yazıyor. Yazar kaleme aldığı inovasyon odaklı yazılarıyla artık Girişim Haber okurlarının da ekranında.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor