2015'teki Ar-Ge Harcamalarımızı Dünya İle Kıyaslarsak?

Dünya firmalarının 2015 yılı Ar-Ge harcamalarına bakıldığında birinci sırada Volkswagen var. Yıllık Ar-Ge harcaması tutarı 15,3 milyar dolar. Tek başına Alman Volkswagen şirketinin yıllık Ar-Ge harcaması tutarı, Türkiye’nin yıllık toplam Ar-Ge harcamasının 2,5 katı kadar. Detaylar haberimizde..

Küresel yarışta firma ve kurumların yerlerini belirleyen ana parametrelerin başında inovasyon kapasitesi ve yenilikçilik performansı gelmektedir.

İnovasyon kapasitesi ve yenilikçilik performansı ise;

 1. İş süreçleri ve yöntemleri ile ilgili geliştirilen inovasyonlar,
 2. Çevresel koşullardan dolayı yönetim mantalitesinde ve yapısındaki yenilenmeler,
 3. Yeni ürünlerin ve servislerin kalitesi,
 4. Yeni ürünlerin ve projelerin sayısı,
 5. Mevcut ürün çeşitliliğinde yeni ürünlerin yüzdesi,
 6. Patentli veya patentlenebilir ürünlerin sayısı gibi 6 unsur ile ölçülmektedir.

Firmalar gibi ülkelerinde ar-ge ve inovasyon kapasiteleri ve yenilikçilik performansları var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin toplam Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) harcamalarını her yıl yayımlıyor. 18 Kasım 2016’da da memleketin 2015 yılı Ar-Ge harcamalarını açıklayan bir bülten yayımladı TÜİK. 2015 yılında Ar-Ge’ye Türkiye’deki özel sektör, kamu ve üniversiteler toplam 20 milyar 615 milyon lira harcamış. Bugünkü kuru baz alırsanız 6 milyar dolar civarında.

Dünya firmalarının Ar-Ge harcamaları konusunda ise PriceWaterhouse Coopers (PwC), her yıl şirketlerin Ar-Ge harcamalarının listesini yayımlıyor. (PwC Strategy& www.strategyand.pwc.com)

Bu listeye göre Ar-Ge harcamalarında başı çeken ilk beş firma şöyle;

 1. Volkswagen 15,3 milyar dolar
 2. Samsung 14,1
 3. İntel 11,5
 4. Microsoft 11,4
 5. Roche 10,8

2015 yılı tablosuna yakından baktığımızda birinci sırada Volkswagen var. Yıllık Ar-Ge harcaması tutarı 15,3 milyar dolar. Tek başına Alman Volkswagen şirketinin yıllık Ar-Ge harcaması tutarı, Türkiye’nin yıllık toplam Ar-Ge harcamasının 2,5 katı kadar.

Yine tek başına Samsung firmasının yıllık Ar-Ge harcamaları Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamalarının iki katından daha fazla.

Tek bir firmanın ülkemizin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı payın iki mislini bu konuya ayırıyor olması, bizim açımızdan trajik bir durum. Büyük bir ülke olarak rekabette ana belirleyici olan Ar-Ge ve inovasyon payının bu kadar düşük olmasının dünya firmalarıyla yarışta onlarla nasıl boy ölçüşebileceğimiz sorusunu, şapkamızı önümüze alıp düşünmemizde fayda var.

Peki, bizler Ar-Ge ve inovasyonda neler yapıyoruz?

Özel ve kamu kurumlarımızın inovasyon aksiyonları bildik sahne konuşmalarını aşmıyor maalesef. Ve artık insanları geleneksel girişimcilik hikâyelerine sıkıştırmanın getirisinin sıfırlandığını anlamak için biraz daha beklememiz gerekiyor, herhalde..

Aklın sınırlarını zorlayan gelişme ve yeniliklere odaklanmak, girişimcilerin ana hedefi olurken geliştirilen bu projelere destek mekanizmalarını üretmekte özel sektör ve kamuya ait olmalı.

Dünya ekonomisinin üçte biri son beş yılda ortaya çıkan ürünlerden geldiği bilinmesine ve yine filozofların önümüzdeki beş yılda üçte ikisinin son beş yılda ortaya çıkan ürünlerden geleceğini söylemesine rağmen nasıl oluyor da bizler hala geleneksel alanlara yönelik geliştirmeler içinde oluruz; anlamak zor gerçekten.

Dolayısıyla ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon stratejisini tekrar gözden geçirmesinde fayda var. Yani GSYİH’dan Ar-Ge ve inovasyona 0,8 civarında bir pay ayırıyoruz. Bu pay ilerlemiş ülkelerde %3 civarında. Ürettiklerimizden kâr elde edemiyoruz ki ettiğimiz kârlardan Ar-Ge ve inovasyona pay ayıralım.

Ar-Ge yatırımları tek başına her şey demek değildir aslında.

Avrupa, Amerika’dan daha fazla Ar-Ge yatırımı yaptığını ancak geri dönüşüm açısından Amerika’dan daha geride olduğunu gördüğü yıllarda, bunun önemini fark etmiş ve inovasyonun ticarileştirilmesinin de en az gerçekleştirilmesi kadar önemli olduğunun farkına varmıştır.

Avrupa paradoksu olarak da nitelendirilen bu olay, yeniliğin sadece Ar-Ge den ibaret olmadığını açıkça gözler önüne sermesine rağmen bazı ülkeler ve işletmeler bunun öneminin henüz yeterince farkına varamamışlardır. Oysa inovasyonları başarılı bir şekilde ticarileştiremeyip; ondan yeterli sosyal ve ekonomik katma değeri elde edemediğinizde hem rekabetçilik açısından hem de kullanılan kaynakların etkinliği ve verimliliği açısından dezavantajlı bir durumda olacağınız açıktır

Ülke olarak Ar-Ge ve inovasyonda öne geçmek için odaklanılmış inovasyon stratejisine ihtiyaç vardır. Bu anlamda her ülkenin odaklanılmış inovasyon stratejisi vardır ve bu alana yönelik yatırım yapmaya da devam ediyorlar.

Ülkemizin de kritik inovasyon alanlarına yönelik analiz çalışmalarını yapıp hangi alanda yarışa katılabileceğini acilen belirlemesi gerekmektedir.

Geleceğin stratejik inovasyon alanları;

 1. Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 2. Biyoteknoloji ve gen teknolojileri,
 3. Nanoteknoloji,
 4. Mekatronik,
 5. Üretim süreç ve teknolojileri,
 6. Malzeme teknolojileri,
 7. Enerji ve çevre teknolojileri,
 8. Tasarım teknolojileri

İnovasyonda öne geçmek isteyen firma ve kurumların inovasyonun karakterini iyi bilmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda inovasyonun 10 temel özelliği bulunmaktadır:

 1. Safhalandırılması gerekir,
 2. Fırsat odaklıdır,
 3. İçeride veya dışarıda olabilir, Dışarıdan iş birliği gerektirir,
 4. Çeşitlilik ister,
 5. Riskli bir süreçtir,
 6. Girişimcilere ihtiyaç duyar,
 7. İlave seçenekler sunar,
 8. Değişim gerçekleştirir,
 9. Sürdürülebilir olması için dengelenmiş değer sürücülerine ihtiyaç duyar,
 10. Üst yönetimin desteğine ihtiyaç duyar
Yazar Salih Keskin Hakkında

Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermekte, danışmanlık ve araştırmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine devam etmekte olan yazar aynı zamanda inovasyon konusunda kitaplar ve makaleler yazıyor. Yazar kaleme aldığı inovasyon odaklı yazılarıyla artık Girişim Haber okurlarının da ekranında.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor