Türkiye’de Her 10 Girişimden 8’i Ticaret ve Hizmet Sektöründe!

2015 Yılı Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre faal olan girişimlerden %80,5’i ticaret ve hizmet sektörlerinde olup, %19,5’i ise sanayi ve inşaat sektörlerinde. Detaylar haberimizde..

2015 Yılı Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre faal olan girişimlerden %80,5’i ticaret ve hizmet sektörlerinde olup, %19,5’i ise sanayi ve inşaat sektörlerinde. Büyük girişimlerin %50,9'u, küçük girişimlerin ise %81,7'si ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Girişimlerin büyüklüklerine göre sektörlerinde yarattıkları ciro payları incelendiğinde, 2015 yılında 250 ve daha fazla çalışana sahip büyük girişimlerin sanayi ve hizmet sektörlerinde ilk sırada yer aldıkları gözlendi. İnşaat ve ticaret sektörlerinde ise en fazla ciro yaratan, 20-249 çalışana sahip orta ölçekli girişimler oldu.

Girişim Sayısı ve İstihdamda En Yüksek Pay Hizmet Sektöründe

Geçici sonuçlara göre 2015 yılında faal olan girişimlerin  %41,7’si hizmet sektöründe, %38,8’i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %36,8’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %28,8 oldu.

Ciroda En Yüksek Payı Ticaret Sektörü Aldı

Ticaret sektörü ciroda %41,7’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %15,7 iken sanayi sektörünün ciro payı %35,1 oldu.

Hizmet Sektöründe Ciroda En Yüksek Payı Ulaştırma ve Depolama Aldı

Hizmet sektöründe cironun %36,8’i ulaştırma ve depolama, %14,4’ü idari ve destek hizmet faaliyetleri, %12,8’i konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, %11,8’i bilgi ve iletişim, %11,3’ü ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde gerçekleşti.

Sanayi Sektöründe Ciroda En Yüksek Payı İmalat Aldı

Sanayi sektöründe, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ciroya göre imalat %81,8’lik paya sahip oldu. İmalatı %14,3’lük payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taş ocakçılığı %2,2’lik, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise %1,7’lik paya sahip oldu.

İmalat Sanayindeki Girişimler Düşük Teknoloji Faaliyetlerinde Daha Çok Yer Aldı

Girişimlerin %58,9'u düşük teknoloji düzeyinde faaliyet gösterdi. Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren girişimlerin payı sadece %0,3'te kaldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan girişimler, istihdamın %52,3’ünü, cironun %39,3’ünü oluşturdu. Yüksek teknoloji faaliyetlerinde yer alan girişimler cironun %2,8’ini, istihdamın ise %2’sini oluşturdu.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21528

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Bu içeriği 10.146 kişi okudu.
Kategori: KAMU, Ulusal
Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor