Women Matter Türkiye 2016 Raporu Açıklandı

Global yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company'nin TÜSİAD iş birliğiyle gerçekleştirdiği Women Matter Türkiye 2016 raporuna göre, Türkiye, kadın iş gücüne katılım oranını yüzde 30'dan yüzde 63'e yükseltmesi halinde GSYİH'sını 2025 yılında yüzde 20 arttırma potansiyeline sahip. Detaylar

Global yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company'nin Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirdiği Women Matter Türkiye 2016 raporuna göre, Türkiye, kadın iş gücüne katılım oranını yüzde 30'dan yüzde 63'e yükseltmesi halinde GSYİH'sını 2025 yılında yüzde 20 arttırma potansiyeline sahip.

"Women Matter Türkiye 2016" raporunun sonuçları düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. McKinsey & Company Ortağı Bengi Korkmaz'ın sonuçlarını paylaştığı rapora göre, kadınların iş dünyasında yer alması ve liderlik pozisyonlarına yükselmesi toplumsal gelişim, verimlilik ve ekonomik büyüme için son derece önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların iş gücüne daha fazla katılımı ile dünya ekonomisinin büyüme yönünde önemli bir ivme kazanması sağlanabileceği belirtilen raporda, 2015 yılında McKinsey Global Institute'nün (MGI) iş gücüne eşit katılımın gerçekleşmesi halinde oluşacak ekonomik potansiyelin büyüklüğünü farklı senaryolar altında modellediği, ülkelerin kendi bölgelerinin en iyi seviyelerine çıktığı senaryoda, küresel ekonominin 2025 yılında 12 trilyon dolar veya yüzde 11 artma potansiyelinin mevcut olduğu dile getirildi.

Women Matter Türkiye 2016 Raporuna göre, bu anlamda Türkiye'ye bakıldığında küresel seviyenin de üzerinde bir iyileşme potansiyeli bulunuyor.

Türkiye, World Economic Forumun her sene yayınladığı Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 2016 yılında 144 ülke içinde 130'uncu sırada yer alıyor. Türkiye aynı zamanda OECD ülkeleri arasında kadının iş gücüne katılım oranı en düşük olan ülke olurken, rapora göre bu oranının artırılması, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) büyümesi için en etkili araçlardan biri olarak görülüyor.

MGI öngörülerine göre Türkiye, kadın iş gücüne katılım oranını güçlü, istikrarlı ve odaklı politikalar ile yüzde 30'lardan OECD ortalaması olan yüzde 63'e yükselttiğinde, GSYİH'sını 2025 yılında yüzde 20 artırma potansiyeline sahip. Böylelikle de GSYİH, baz senaryoda beklenenden 240 milyar dolar daha fazla olacak.

Daha Fazla Kadın Çalışan, Daha Fazla Karlılık

Women Matter Türkiye 2016 raporu, liderlik seviyesinde çeşitliliğin ve kadın çalışan oranının artmasının kurumsal performansı artırdığına işaret ediyor.

Araştırmalar üst düzey kadın çalışan oranı ile kurumsal performans arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyuyor.

Rapora göre 2007-2013 yılları arasında yapılan, Avrupa, BRIC ülkeleri ve Latin Amerika'yı kapsayan 3 ayrı çalışmada, şirketlerin finansal sonuçları ve üst düzey pozisyonlarındaki cinsiyet dağılımı analiz edildi ve üst düzeyde bir veya daha fazla kadın çalışana sahip şirketlerin karlılık oranının sektörlerindeki diğer şirketlere göre daha yüksek olduğu görüldü.

Başka bir McKinsey araştırmasında, liderlik tarzlarındaki çeşitliliğin karar alma süreçlerindeki etkinliği artırdığı gözlemlendi. Bununla birlikte, kadınların daha sıklıkla sergilediği liderlik davranışlarının şirket performansına ve kurum kültürüne pek çok boyutta pozitif etki ettiği sonucu ortaya çıktı. Ayrıca, bu liderlik davranışlarının kadın ve erkek tüm yetenekli çalışanları şirket bünyesinde tutmakta önem taşıdığı da görüldü.

Çalışan Kadın Oranı Üst Düzey Yönetime Çıktıkça Azalıyor

Women Matter Türkiye 2016 raporuna göre ülke genelindeki düşük kadın işgücü katılımına rağmen Türkiye'deki lider şirketlerde kadın temsil oranı, uluslararası oranların biraz aşağısında yer alıyor.

Araştırmaya göre, Türkiye'nin lider şirketlerinde kadınlar toplam çalışanların yüzde 41'ini oluşturuyor. Bu oranın göreceli yüksek olmasında finans sektörünün etkisinin büyük olduğu dile getiriliyor.

Türkiye'deki banka ve sigorta şirketleri kadın iş gücü havuzuna katkıda bulunan başlıca şirketlerden olurken, tüm çalışanlar arasında yüzde 56 gibi güçlü bir kadın temsil oranınına sahip. Ancak, finans sektörü dışarıda tutulduğunda, lider şirketlerde bile genel kadın temsili yüzde 30'a düşüyor.

Rapora göre çalışan kadın oranı üst düzey yönetime çıktıkça azalıyor. Kadınların genel temsil oranı yüzde 41 iken, üst düzey yöneticilerde bu oran yüzde 25'e, genel müdür düzeyinde ise yüzde 15'e düşüyor.

Üst düzey yönetimdeki kadın oranına bakıldığında, Türkiye, diğer ülkelere oranla daha yüksek kadın temsiline sahip. Bu oran Asya'da yüzde 8, Latin Amerika'da yüzde 8, ABD'de yüzde 17, Avrupa'da ise yüzde 20. Üst düzey yönetimdeki kadın liderlerin yüzde 60'ı insan kaynakları, kurumsal iletişim, hukuk gibi destek fonksiyonlarının başında bulunuyor.

Üst düzey yönetimdeki kadın temsil oranı şirketler arasında büyük farklılık gösteriyor. Üst düzey yönetimdeki kadın temsili oranı sıralamasında başta yer alan ilk 25 şirket için bu oran ortalama yüzde 45 iken, son 20 şirkette üst düzey yönetimde hiç kadın bulunmuyor.

Global yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey&Company'nin Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle hazırladığı “Women Matter Türkiye 2016" raporunun tanıtım toplantısının ardından bir açık oturum düzenlendi.

Şirketlerin Zenginliği Kadın Erkek Eşitliğinin Sağlanmasına Bağlı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, şirketlerin zenginliğinin kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında yattığını söyledi.

Erkeklerin sorunlara daha odaklı yaklaşmaları bir avantajken, bunu tamamlayacak şekilde kadınların daha sistemsel bir bakış açısına sahip olduğunu anlatan Başaran-Symes, sözlerine şöyle devam etti: "Başarıda tutku çok önemli. Erkeklerin duygularını gizlemekte daha iyi olmaları bazı durumlarda önemli avantajlar sağlamakla beraber, kadınların işlerine, görevlerine olan tutkusu ve bundan güç alarak motive olmaları, her zorlukta dahi etraflarındakileri motive etmelerini önemli bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Kadınların iletişim yeteneklerini herkes biliyor. Çok yönlü değerlendirerek karar alma… Erkekler her zaman hızlı karar alıyorlar ve bunu da bir yetkinlik olarak görüyorlar. Oysa kadınlar daha bütüncül bakış açısı ile pek çok konuyu beraber değerlendirirken, karar alma davranışı, riski her yönüyle değerlendirmek bakımından bugünün dünyasında çok önemli bir yetenek. Onun için ben kadınların uzun vadeli bakış açısını ve risk alma tutumunu son derece önemsiyorum. Özetle şirketlerin zenginliğinin kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında yatıyor." dedi.

Ali Koç: ‘Üretim Hattını Kadınlara Verdik Hata Payı Düştü’

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, raporun ardından düzenlenen açık oturumda, kadınların işgücüne katılımının önemine işaret ederken Arçelik’ten örnek verdi. Koç, “Saffet diye bir arkadaşımız üretim hattını tamamen kadınlara vermeyi önerdi, bunun için çalıştı. Yaptık, verimlilik arttı, hata payı düştü. Biz de yeni hatlarımızı düzenledik” diye konuştu.

Koç, annelik görevi ve fiziksel unsurlar nedeniyle istihdamda kadın-erkek eşitliğinin tam olarak hiçbir zaman sağlanamayacağını, ancak yine de ulaşılabilecek en iyi sonuca ulaşmak için çalışmak gerektiğini kaydetti. Koç, bilinçsiz önyargılardan da bahsederek “Ben de kalıplarla yaşadığımı fark ettim. Her seyahate çıktığımda 8 yaşındaki oğluma ‘Ben yokken ev sana emanet; annene, ablana sahip çık’ diyorum. Kızım bir gün ‘Niye hep ona emanet ediyorsun?’ diye sordu. Cevap verdim ama ben bile tatmin olmadım” örneğini verdi.

100 Kadından 36’sı Şiddet Görüyor

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, istihdamdan önce Türkiye’nin çok daha ciddi, bekasına yönelik sorununun bulunduğunu belirterek Türkiye’deki 100 kadından 36’sının şiddet gördüğünü kaydetti. Bunun ülkenin bir medeniyet konusu olduğunu ifade eden Uğur, “Türkiye, medeni bir ülke olacaksa, Türk kadınının yeri bugünden çok daha farklı bir yerde olmak zorunda” dedi.

Women Matter Türkiye 2016 hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz buradaki pdf dosyasını inceleyebilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor